Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 173.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o spojení územního a stavebního řízení, a zve k veřejnému ústnímu jednání v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 22.08.2012.

OZNÁMENÍ - VYBÍRÁNÍ VODNÉHO
Obecní úřad oznamuje, že v úterý 24.7.2012 se v prodejnách v Čečovicích od 10:30 do 11:30 a Železném Újezdu od 09:00 do 09:45 bude vybírat vodné.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2012 do 24.07.2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NATURA 2000 (pdf, 189.9 kB)
Odbor životního prostředí plzeňského kraje vydává veřejnou vyhlášku o možnosti uzavření smluvní ochrany evropsky významných lokalit.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2012 do 18.09.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích
Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.7.2012 od 19 h v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2012 do 20.07.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Zahrádka, Liškov, Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2012 do 20.07.2012.

POZOR! - POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ (pdf, 100.4 kB)
Obecní úřad informuje o povinném ochranném očkování proti vzteklině psů, které proběhne ve čtvrtek 28.6. a pátek 29.6.2012.
Min.doba zveřejnění od 27.06.2012 do 29.06.2012.

Stavební povolení v Zahrádce (pdf, 150.6 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává stavební povolení pro rodinný dům pana Matouška v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2012 do 12.07.2012.

STAV OBYVATEL V OBCI ČÍŽKOV
Obecní úřad zveřejňuje stav obyvatel v obci Čížkov k 31.12.2011.
Min.doba zveřejnění od 31.05.2012 do 31.08.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení územního řízení (pdf, 155.7 kB)
Městský úřad Přeštice - odbor výstavby a územního plánování oznamuje zahájení územního řízení ve věci V216 TR Přeštice - TR Milín - modernizace en. vedení.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2012 do 15.06.2012.

Mimořádná veterinární opatření - VARROÁZA VČEL (pdf, 132.2 kB)
Státní veterinární správa nřizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákyzy - varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2012 do 30.08.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení stavebního řízení v Zahrádce
Odbor výstvaby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení územního a stavebního řízení ve věci rodinného domu pana Petra Matouška v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2012 do 06.06.2012.

Závěrečný účet mikroregionu Nepomucko za rok 2011 (pdf, 136.4 kB)
Zveřejnění závěrečného účtu mikroregionu Nepomucko za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 06.05.2012 do 21.05.2012.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITOSTI 2012 (pdf, 133 kB)
Finanční úřad v Blovicích od 16.4. do 16.5.2012 zpřístupňuje k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daň z nemovitosti na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 16.05.2012.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍŽKOV
Obecní úřad zveřejňuje nový územní plán obce Čížkov, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 20.4.2012 v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 23.05.2012.

Rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace. (pdf, 179.2 kB)
Obecní úřad Čížkov podává rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací v Čížkově do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2012 do 25.04.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků v Zahrádce
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního pozemku p.č.23/31 a 23/1 a části obecního pozemku p.č.23/34 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 20.04.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Zahrádce
Zastupitelstvo obce Čížkov zve srdečně na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pátek 20.4.2012 od 19 h v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 20.04.2012.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hlášení místního rozhlasu obce Čížkov ze dne 5.4.2012.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2012 do 14.04.2012.

Zveřejnění prodeje pozemků
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově (pdf, 122.3 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov srdečně zve na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 15.3.2012 od 19 h v hostinci v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 15.03.2012.

OZNÁMENÍ - O zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace (pdf, 156.4 kB)
Obecní úřad v Čížkově oznamuje zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2012 do 15.03.2012.

POPLATKY ZA PSY, ODPADY, VODNÉ
Obecní úřad oznamuje, kdy se budou v jednotlivých obcích vybírat poplatky za psy, odpady a vodné.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2012 do 28.02.2012.

Životní podmínky 2012 (pdf, 116.2 kB)
Český statistický úřad oznamuje, že v období od 25.2. do 13.5.2012 bude prováděno šetření ve vybraných domácnostech.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2012 do 13.05.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení řízení o územním plánu (pdf, 632.6 kB)
Městský úřad v Nepomuku oznamuje zahájení řízení o územním plánu obce Čížkov. Veřejné projednání návrhu ÚP se koná 4.4.2012 od 15 h.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2012 do 04.04.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení digitalizace katastrálního operátu (pdf, 344.4 kB)
Katastrální úřad v Nepomuku oznamuje zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2012 do 17.03.2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2012 do 05.02.2011.

USNESENÍ - Dražební vyhláška (pdf, 211.5 kB)
Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda vyhlašuje na 10.4.2012 další dražební jednání. Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví Zdeňka Jílka nar.1964.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2012 do 10.04.2012.

OZNÁMENÍ - O spojení územního a stavebního řízení (pdf, 101 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku podává oznámení o spojení územního a stavebního řízení, a zve k veřejnému ústnímu jednání v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2012 do 30.01.2012.

Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu (pdf, 281.5 kB)
Obecní úřad v Čížkově rozhodl o zrušení trvalého pobytu pro Antonína Slabého(1950) a Jitku Čejkovou (1979)přihlášené v Čížkově čp.86.
Min.doba zveřejnění od 24.12.2011 do 07.01.2012.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čížkově (pdf, 326.8 kB)
Obec Čížkov zve srdečně všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 29.12.2011 od 19 h v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2011 do 29.12.2011.

Zveřejnění prodeje pozemků
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Přešín a Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2011 do 31.12.2011.

Návrh rozpočtu na rok 2012
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2011 do 31.12.2011.

Veřejná nabídka pozemků (pdf, 220.2 kB)
Pozemkový fond České republiky nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2011 do 09.01.2012.

OZNÁMENÍ - O zahájení správního řízení (pdf, 199.3 kB)
Obecní úřad oznamuje zahájení správního řízení ve věci zrušení trvalého pobytu pro Antonína Slabého (nar.1950) a Jitku Čejkovou (nar. 1979).
Min.doba zveřejnění od 22.11.2011 do 06.12.2011.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Přešíně
Obec Čížkov zve srdečně všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11.listopadu 2011 od 18:30 h v klubu Pod Maštýřem v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2011 do 11.11.2011.

Nabídka pozemků v k.ú. Zahrádka (pdf, 214.2 kB)
Pozemkový fond ČR nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2011 do 18.10.2011.

Nabídka pozemků v k.ú. Železný Újezd (pdf, 218.9 kB)
Pozemkový fond ČR nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Železný Újezd. Nabídka platí od 12.9.2011 do 12.10.2011.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2011 do 12.10.2011.

ROZHODNUTÍ - Povolení vodovodu v Železném Újezdě (pdf, 116.5 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává povolení ke stavbě vodního díla - VODOVOD v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2011 do 29.09.2011.

OZNÁMENÍ - O projednávání návrhu územního plánu obce Čmelíny (pdf, 367.4 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje projednávání návrhu zadání územního plánu Čmelíny.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2011 do 28.09.2011.

Rozhodnutí o změně využití území (pdf, 111.1 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje rozhodnutí o změně využití území.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2011 do 28.09.2011.

Dražba pozemků v obci Čížkov (pdf, 169 kB)
Dražební jednání se koná dne 18.10.2011 ve 13.30 hodin v Teplicích. Předmětem dražby jsou pozemky v místních částech obce „Za hájem“,“ Doubrava“ a u „U strašné skály“.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2011 do 18.10.2011.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Čečovicích
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19. srpna 2011 od 19 h. v sále pohostinství v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2011 do 19.08.2011.

Zveřejnění prodeje pozemků
Obec Čížkov zveřejňuje prodej pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2011 do 04.09.2011.

OZNÁMENÍ - Zahájení řízení - vodovod v ŽÚ (pdf, 108.4 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení řízení ve věci vodovod v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2011 do 22.08.2011.

OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku oznamuje zahájení územního řízení a zve k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2011 do 20.08.2011.

Zadání územního plánu obce Čížkov (pdf, 432.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje zadání uzemního plánu.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2011 do 10.07.2011.

Rozhodnutí o umístění stavby vodovod v Železném Újezdě (pdf, 124.7 kB)
Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku vydává rozhodnutí o umístění stavby vodovod v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2011 do 07.07.2011.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov v Železném Újezdě
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10. června 2011 od 19 h. v pohostinství v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2011 do 10.06.2011.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 (pdf, 102.5 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 26.05.2011 do 10.06.2011.

Zveřejnění prodeje pozemků
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 26.05.2011 do 10.06.2011.