Facebook

 


ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ k 19.6.2015 (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr o prodeji částí obecních pozemků, které by měli být schválené na veřejném zasedání zastupitelstva 19.6.2015.


Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr o prodeji části obecního  pozemku, parcela číslo 731/3 v k.ú. Železný Újezd , obec Čížkov
Záměr o prodeji části obecního pozemku, parcela číslo 667 v k.ú. Zahrádka u Čížkova obec Čížkov.
Záměr o prodeji části obecního pozemku ,parcela číslo 1203/13 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.06.2015