Facebook

 


PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE

Přehled článků o projektech podpořených z fondů Evropské unie.

21.05.2010
REKONSTRUKCE RYBNÍKA V CHYNÍNĚ
Projekt tealizovaný v letech 2007 - 2010 byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním fondem živorního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na obnovu vodní nádrže v Chyníně činily 3 497 477 Kč, EU poskytla 85% (2 970 305 Kč), SFŽP ČR 5% (174 724 Kč)a obec Čížkov 10% (349 348 Kč). Práce provedla firma SENEA spol. s.r.o. ze Spáleného Poříčí.