Facebook

 


OZNÁMENÍ O OPRAVĚ KOMUMUNIKACE V ŽEL. ÚJEZDU (archiv dokumentů)

Obecní úřad upozorňuje, že v průběhu měsíce listopadu bude provedena oprava komunikace III. třídy č. 11716 v průtahu obcí Železný Újezd od Čížkova do Nových Mitrovic.


OZNÁMENÍ O OPRAVĚ KOMUMUNIKACE V ŽELEZNÉM ÚJEZDU

Vážení železnoújezdečtí spoluobčané, v průběhu měsíce listopadu bude provedena oprava komunikace III. třídy č. 11716 v průtahu obcí Železný Újezd od Čížkova do Nových Mitrovic. Při vyrovnávání příčného a podélného profilu vozovky může lokálně dojít k navýšení nivelity vozovky. V průběhu tohoto a příštího týdne navštíví zástupce Obecního úřadu v Čížkově majitele nemovitostí  v sousedství této komunikace s dalšími informacemi o této akci. Žádáme Vás o připomínky k opravě v místě své nemovitosti a následně o podpis listiny dotčených účastníků o seznámení a souhlasu s opravou vozovky. O časovém harmonogramu opravy vozovky a omezení provozu na komunikaci č. 11716 budou včas a průběžně podány informace obvyklým způsobem. Děkujeme za pochopení.

Ing. Zdeněk Tomášek
starosta obce Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 29.10.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.12.2015