Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 19.6.2015 (archiv dokumentů)

Zastupitelstvo obce Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.6.2015 od 19,00 hodin v přírodním areálu Liškově.


Zastupitelstvo obce Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.6.2015 od 19,00 hodin v přírodním areálu Liškově.

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola unesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Železný Újezd
 • Žádost o prodej části obecního  pozemku v k.ú. Zahrádka
 • Žádost o prodej části obecního pozemku k k.ú. Železný Újezd
 • Žádosti o prominutí nebo slevu poplatků za komunální odpad
 • Žádosti o povolení vodovodní přípojky v Železném Újezdu
 • Plán financování obnovy vodovodů
 • Zrušení věcného břemene v k.ú. Zahrádka
 • Žádost o poskytnutí dotace pro psí útulek v Borovně
 • Závěrečný účet obce Čížkov ke dni 31.12.2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov
 • Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov  za rok 2014
 • Převod účtu č. 431 tj. výsledek hospodaření na číslo účtu 432
 • Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za r. 2014
 • Schválení proplácení cestovních náhrad
 • Rozpočtové opatření
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd: Chynín 18:00, Žel.Újezd 18:10, Přešín 18:15, Čížkov 18:20, Zahrádka 18:25, Čečovice 18:40, Měrčín 18:45

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 12.06.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.06.2015