Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - únor 2015(1) (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Železný Újezd.


Obec Čížkov zveřejňuje:

1. Záměr prodeje pozemků:

Část pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.1203/13 v kú Železný Újezd, obec Čížkov

Ing.Zdeněk Tomášek
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 30.01.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.02.2015