Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Zpráva o výsledku hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 1.1 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2017 (pdf, 136.6 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje závěrečný účet za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

INVENTARIZACE SVAZKU OBCÍ (pdf, 152.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje plán inventarizačních prací za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

Sazebník úhrad - Mateřská škola Čížkov (pdf, 1.2 MB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017 (pdf, 318.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje schválený závěrečný účet obce k 31.12.2017.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2018 do 12.06.2018.

Směna lesních pozemků - Rokycany (pdf, 642.6 kB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr směny lesních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 28.05.2018.

UPOZORNĚNÍ - V pondělí 7.5. OÚ otevřen do 12:00
Oběcní úřad v čížkově upozorňuje, že v pondělí 7.5. bude otevřeno pouze do 12:00. Děkujeme za pochopení.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2018 do 07.05.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 11.5.2018 v Čečovicích
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.5.2018 od 19:00 hodinv v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2018 do 11.05.2018.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 (pdf, 80 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2018 do 28.05.2018.

Zařazení pozemních komunikací do místní komunikace (pdf, 400 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2018 do 26.06.2018.

Zveřejnění prodeje a směny pozemků (pdf, 161.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje a směny pozemků.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2018 (pdf, 255.9 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 15.05.2018.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí na roky 2019-2021 (pdf, 381.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 15.05.2018.

Návrh závěrečného účtu 2017 (pdf, 321.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce k 31.12.2017.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 11.05.2018.

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VLS ČR (pdf, 2.9 MB)
Obec čížkov zveřejňuje veřejné výběrové řízení na prodej majetku Vojenské lesy a statky ČR.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2018 do 30.04.2018.

UZAVÍRKA 6.5.2018 - VII. Podbrdská rallye Legend 2018 (pdf, 5.1 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy stanoví na den 6. 5. 2018 v době od 07:00 hod do 18:00 hod. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. II/177, II/191, III/11745, III/17716, III/17727 a místních komunikacích v k. ú. obcí Sedliště, Srby, Vrčeň, Mladý Smolivec, Klášter, Kasejovice a Čížkov (okres Plzeň-jih).
Min.doba zveřejnění od 29.03.2018 do 06.05.2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (pdf, 1.9 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, které se ukutečnilo 22. 3. 2018 na OÚ Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 26.03.2018 do 26.04.2018.

Oznámení o výběru poplatků za odpady, psy a vodného
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady poplatků za odpady, psy a vodného, které se uskuteční v úterý 27. března 2018 v jednotlivých částech obce.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2018 do 27.03.2018.

Přechodná úprava provozu (pdf, 110.6 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. III/11745, II/191, III/11716, III/17717 a III/11742 okres Plzeň-jih. Doba platnosti: 08:00 hod dne 7. 4. 2018 - 18:00 hod dne 9. 4. 2018.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2018 do 09.03.2018.

POPLATEK ZA ODPADY (pdf, 289.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje nový výpočet poplatku na rok 2018 za komunální odpad. Poplatek zůstává stejný jako v roce minulém.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2018 do 16.03.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 16.2.2018 v Čížkově (pdf, 262.1 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 16.2.2018 od 18:00 hodinv sále KZ v Čížkově
Min.doba zveřejnění od 11.02.2018 do 16.02.2018.

Zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace (pdf, 720.4 kB)
Obec Čížkov informuje o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2018 do 10.03.2018.

UPOZORNĚNÍ - Zemní kabelové vedení (pdf, 579 kB)
Informace o vybudování nového zemního kabelového vedení v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2018 do 30.06.2018.

Odklad dražebního jednání (pdf, 622.2 kB)
Exekutorský úřad Klatovy odkládá dražebí jednání.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

Podpora veřejně prospěšných prací (pdf, 268 kB)
V období 1.6.2016-31.10.2016 bylo v obci Čížkov v rámci projektu EU podpořeno 1 pracovní místo na veřejně prospěšné práce.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - 2. kolo (pdf, 294.4 kB)
Obec čížkov zveřejňuje datum a místo konání 2. kola voleb prezidenta ČR v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2018 do 27.01.2018.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2018 do 00.00.0000.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2019-2021 (pdf, 351.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2019-2021. Schválen 29.12.2017
Min.doba zveřejnění od 30.12.2017 do 30.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Místo konání (pdf, 302.2 kB)
Obec čížkov zveřejňuje datum a místo konání voleb v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 13.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Vyhrazené plochy volebních plakátů (pdf, 260.6 kB)
Starosta obce stanovuje vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2017 do 13.01.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2017 v Čížkově
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 29.12.2017 od 18:00 hodinv sále KZ v Čížkově
Min.doba zveřejnění od 21.12.2017 do 29.12.2017.

VOLBY PREZIDENTA - Zasedání okrskových volebních komisí. (pdf, 42 kB)
Starosta obce svolává první zasedání okrskových volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 22.12.2017.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018 (pdf, 81.1 kB)
Obec čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2017 do 29.12.2017.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2018 (pdf, 80 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2017 do 31.12.2017.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí
Obec Čížkov zveřejňuje záměr převodu a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2017 do 31.12.2017.

VOLBY PREZIDENTA - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí (pdf, 77.4 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Počet členů okrskové volební komise (pdf, 69.2 kB)
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Počet a sídlo volebních okrsků (pdf, 81.9 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 714.2 kB)
Obecní úřad Čížkov zařazuje vybrané úseky komunikací v k.ú. Žel. Újezd do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2017 do 31.12.2017.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na rok 2019-2021 (pdf, 351.8 kB)
Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na rok 2019-2021.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2017 do 29.12.2017.

Návrh rozpočtu MŠ Čížkov na rok 2018 (pdf, 270.9 kB)
Návrh rozpočtu MŠ Čížkov na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2017 do 29.12.2017.

Návrh třednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020. (pdf, 269.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 16.11.2017 do 29.12.2017.

UZAVÍRKA - ZAHRÁDKA (pdf, 308.1 kB)
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE OD PÁTKU 17.11.2017 ZAPOČNOU PRÁCE NA OPRAVĚ SILNICEČ. III./17716
Min.doba zveřejnění od 15.11.2017 do 19.11.2017.

POZOR!!! - UZAVÍRKA V ZAHRÁDCE (pdf, 1.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy povoluje uzavírku silnice č. III/17716, v úseku Čížkov – Smetalky z důvodu opravy povrchu silnice III/17716 v daném úseku. Uzavírka je povolena v termínu od 14.11.2017 do 22.11.2017.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2017 do 22.11.2017.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 520 kB)
Informace o elektronické dražbě pozemků.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 725.9 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2017 do 25.11.2017.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČÍŽKOV
Obec Čížkov zveřejňuje studii proveditelnosti odkanalizování správního území obce Čížkov, která se týká katastrálních území Čečovice, Čížkov, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd. Studii vypracovala společnost VODOPLAN s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 31.01.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10.11.2017 v Železném Újezdě (pdf, 127.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.11.2017 od 19:00 hodin v sále KZ v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 10.11.2017.

Elektronická dražba 17.1.2017 Čížkov (pdf, 173.4 kB)
Exekutorský úřad Klatovy vydává dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. Zahájení elektronické dražby: 17.01.2018 v 11:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2017 do 17.01.2018.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí 10/2017 (pdf, 73 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Železný Újezd a záměr směny pozemků v k.ú. Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 20.10.2017 do 13.11.2017.