Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024 (pdf, 361.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 (pdf, 309.9 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2022 (pdf, 851.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

VODOVOD Přešín - Uzavření veřejnoprávní smlouvy (pdf, 150.4 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby Vodovod Přešín.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 22.12.2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu (pdf, 273.3 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu v termínu od 1.1.2022 – 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 17.12.2021.

Změna jízdních řádů (pdf, 10.6 kB)
Od 12. prosince byly mírně upraveny odjezdové časy v ranní špičce, konkrétně spoj č. 3 odjíždí nově až 4.40, spoj č. 5 v 5.45. Dojde tak ke zlepšení přestupních vazeb na vlaky do Plzně. U spoje č. 7 byla upravena jízdní doba po trase.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

POZOR!!! - PTAČÍ CHŘIPKA VE ŽDÍRCI (pdf, 403.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 146.9 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se "modernizace farmy Čečovice" na pozemku parc. č. 733/13, 733/14, 733/16, 733/17 v katastrálním území Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021.

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Vodovod Přešín (pdf, 150.1 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2021 do 04.12.2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko (pdf, 421.8 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu
MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25. 11. 2021 v Železném Újezdu (pdf, 223.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 18:00 hodin v pohostinství v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2021 do 25.11.2021.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Modernizace farmy Čečovice (pdf, 137.8 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby modernizace farmy Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 21.11.2021.

Zveřejnění záměru pachtu č.73 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 73/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 11 878 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.

Zveřejnění záměru pachtu č. 74 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 74/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 39 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny a převodu pozemků (pdf, 1.2 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2021 do 25.11.2021.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti (pdf, 259.7 kB)
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 22.11.2021.

Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2 (pdf, 145.9 kB)
Obec Čížkov podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny dokončené stavby: Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2021 do 21.11.2021.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 165.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň-město vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 24.11.2021.

Komplexní pozemkové úpravy Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic – zápis z úvodního jednání (pdf, 441.9 kB)
Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj bylo svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2021 do 18.11.2021.

Doručení pozvánky - komplexní pozemkové úpravy (pdf, 272.2 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám jimž se prokazatelně nedaří doručit, osobám, které nejsou známy a dědicům zemřelých vlastníků, k šetření průběhu hranic pozemků – obvodu komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 29.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a k.ú. Přešín (pdf, 471.8 kB)
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 01.11.2021.

Vyjímka KHS na dusičnany - vodovod Železný Újezd (pdf, 1.8 MB)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Čížkov - místní část Železný Újezd mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 31.10.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020 (pdf, 202.4 kB)
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 00.00.0000.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK (pdf, 1.6 MB)
Návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2021 do 20.10.2021.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (pdf, 2.1 MB)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje povoluje změnu stavby SO 11 O -Chodníky, která je součástí stavby: 11/177 Nové Mitrovice -průtah.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 17.10.2021.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 140.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. Akce proběhne v neděli 3. 10. 2021 od 08.00 do 12.00 hod. a dne 6. 10. a 7. 10.2021 od 08.00 do 17.00 hod.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2021 do 07.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové opatření 1/2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 1/2021
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové provizorium pro rok 2022 (pdf, 197.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 182.1 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 2 MB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 07.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (pdf, 258.6 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic. Úvodní jednání se uskuteční dne 29.9.2021 od 15:00 hodin v hospodě v Dožicích.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 29.09.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 9. 9. 2021 v Zahrádce (pdf, 240.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2021 do 09.09.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 131.1 kB)
Volby do Parlamentu ČR se uskuteční 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

VOLBY 2021 - Jmenování zapisovatelů (pdf, 130.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době konání (pdf, 282 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 09.09.2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/21 (pdf, 1.1 MB)
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Obce Čížkov ve formě dotace, a to na 2 provozovny příjemce - na prodejnu v obci Čížkov ve výši 31 000 Kč a na prodejnu v části obce Čížkov - v Čečovicích ve výši 31 000 Kč.
Min.doba zveřejnění od 30.07.2021 do 13.08.2021.

Rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice (pdf, 256.5 kB)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň rozšiřuje obvod komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice o navazující část k.ú. Měrčín a k.ú. Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 27.07.2021 do 11.08.2021.

Oznámení vydání změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 409.7 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov oznamuje vydání změny č. 1 Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 19.07.2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (pdf, 1.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. III/19113, č. III/17716, č. III/19112, č. III/17718, č. III/17723, obcemi Čečovice, Zahrádka, Čížkov, Radošice a Mladý Smolivec od 01. 07. 2021 do 10. 07. 202.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2021 do 10.07.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 2. 7. 2021 v Čížkově (pdf, 239.7 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 2. 7. 2021 od 18:00 hodin v sále kulturního zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2021 do 02.07.2021.

Zveřejnění prodeje pozemků (pdf, 2.6 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2021 do 02.07.2021.

Komplexní pozemkové úpravy (pdf, 943.9 kB)
Státní pozemkový úřad zveřejňuje návrh komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2021 do 31.08.2021.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko 2020 (pdf, 3.2 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomuckoza rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 22.06.2021.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko2020 (pdf, 140.3 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje závěrečný úče za rok 2020.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2021 do 22.06.2021.

Zahájení společného řízení - Připojení vrtu (pdf, 513 kB)
Připojení vrtu HJ-3, vodojem s odběr. místem v k.ú. Čížkov
Min.doba zveřejnění od 26.05.2021 do 16.06.2021.

Závěrečný účet Obce Čížkov 2020 (pdf, 330 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje závěrečný účet obce Čížkov k 31. 12. 2020.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2021 do 18.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení (pdf, 583.2 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahájuje řízení ve věci povolení provádění výzkumu Měření lesního mikroklimatu a reakce dřevin.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pdf, 387.6 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydává rozhodnutí.
Min.doba zveřejnění od 20.05.2021 do 30.06.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 21. 5. 2021 v Čížkově (pdf, 523.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 21. 5. 2021 od 18:00 hodin na hřišti za obecním úřadem v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 14.05.2021 do 21.05.2021.