Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

VOLBY 2022 - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků (pdf, 153.3 kB)
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ČR, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2022 do 31.08.2022.

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Železném Újezdě (pdf, 361.1 kB)
Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny dne 23. 8. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 02.08.2022 do 23.08.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 901.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2022 do 07.08.2022.

POZOR - Přechodná úprava provozu - VIII. Podbrdské setkání legend (pdf, 140.3 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích a jejich částech: silnice II/191, II/177, III/19113, III/19112, III/17717, III/11745. Důvod úpravy: úplné uzavírky a objížďky pro sportovní akci VIII. Podbrdské setkání legend – Memoriál Stanislava Šelmáta dne 17. 9. 2022 v době od 06.45 do 18.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2022 do 06.08.2022.

UPOZORNĚNÍ - HLEDÁNÍ ÚNIKU VODY (pdf, 55 kB)
Z DŮVODU DLOUHODOBÝCH ÚNIKŮ VODY Z VODOVODNÍHO ŘADU V ŽELEZNÉM ÚJEZDU BUDE 27. 7. OD VEČERNÍCH HODIN A V NOČNÍCH HODINÁCH NA 28. 7. PROBÍHAT ZJIŠŤOVÁNÍ MÍST, KDE K ÚNIKŮM DOCHÁZÍ.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 28.07.2022.

VOLBY 2022 - Počty členů okrskové volební komise (pdf, 272.8 kB)
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2022 do 08.08.2022.

Prodej pozemku v k.ú. Přešín (pdf, 712.6 kB)
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2022 do 08.08.2022.

VOLBY 2022 - Kandidátní listiny (pdf, 252.3 kB)
Pověřený obecní úřad Nepomuk zveřejňuje následující informace pro volby do zastupitelstev obcí, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2022 do 19.07.2022.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021 (pdf, 97 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje schválený závěrečný účet obce k 31. 12. 2021.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2022 do 23.07.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 2. 6. 2022 v Přešíně (pdf, 200.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 18:00 hodin v obecním klubu v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2022 do 02.06.2022.

Rekonstrukce vodovodu Nové Mitrovice (pdf, 148.8 kB)
Obec Nové Mitrovice podala u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2022 do 03.06.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků a pronájmu nemovitosti (pdf, 1.5 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků a pronájmy nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 02.06.2022.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 3 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čížkov za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 31.05.2022.

Návrh závěrečného účtu OBCE ČÍŽKOV k 31. 12. 2021 (pdf, 334.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 31.05.2022.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 (pdf, 65.5 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 26.05.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 14. 4. 2022 v Čížkově (pdf, 96.2 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 14. 4. 2022 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2022 do 14.04.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 1.1 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 30.03.2022 do 14.04.2022.

Výběr vodného (pdf, 107.5 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje možnost úhrady poplatků vodného ve čtvrtek 31. března 2022 v jednotlivých částech obce.
Min.doba zveřejnění od 25.03.2022 do 31.03.2022.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 142.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a s tím spojený svoz objemných odpadů.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2022 do 02.04.2022.

Svazek obcí Plzeň-jih (pdf, 6.2 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje: Schválený rozpočet na rok 2022, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023- 2024, Schválený závěrečný účet za rok 2021 a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2022 do 02.04.2022.

Porovnání cen pro vodné a stočné (pdf, 670.5 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné s stočné za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2022 do 31.03.2022.

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 165.1 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje projednávání návrhu zadání územního plánu Čížkov, který je od 15.3.2022 do 14.4.2022 zveřejněn a vystaven k nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 14.04.2022.

ÚZEMNÍ PLÁN ČÍŽKOV - Návrh zadání (pdf, 624.7 kB)
Obsah zadání Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 14.04.2022.

OÚ Čížkov 16. 3. 2022 ruší úřední den
Ve středu 16. března 2022 se ruší úřední den na Obecním úřadu v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2022 do 16.03.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10. 3. 2022 v Zahrádce (pdf, 265.3 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 10. 3. 202 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 02.03.2022 do 10.03.2022.

Návrh závěrečného účtu svazku 2021 (pdf, 850.4 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 15.03.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 432.4 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr směny, pronájem a prodeje pozemků.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 10.03.2022.

Opatření obecné povahy - povodí Labe, Dunaje, Odry (pdf, 353.2 kB)
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2022 do 16.02.2022.

UPOZORNĚNÍ - ZDRAŽENÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
Obec Čížkov oznamuje, že do 1. července 2022 lze odkoupit případné zaplocené plochy, předzahrádky, a podobné pozemky v majetku obce za cenu 40,-Kč/m2.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2022 do 30.06.2022.

Výroční zpráva o poskytování informací 2021 (pdf, 202.9 kB)
Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Obce Čížkov v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2022 do 00.00.0000.

PTAČÍ CHŘIPKA - Zrušení nařízení (pdf, 329.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj ukončuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2022 do 20.01.2022.

Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu (pdf, 648 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj s ohledem na stále pokračující epidemii informuje o možnostech Přiznání k dani z nemovitých věcí bez osobního kontaktu na územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 03.01.2022 do 07.02.2022.

Kalkulace ceny vodného na rok 2022 (pdf, 428 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje kalkulaci ceny vodného na rok 2022 - vodovod a ÚV - Čečovice, Přešín, Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 20.01.2022.

Kalkulace ceny stočného na rok 2022 (pdf, 362.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje kalkulaci ceny stočného na rok 2022 - kanalizace Čečovice, Čížkov, Zahrádka, Přešín, Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 20.01.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29. 12. 2021 v Čížkově (pdf, 251 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 29. 12. 2021 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2021 do 29.12.2021.

Informace Českého telekomunikačního úřadu (pdf, 298.1 kB)
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což může způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2021 do 31.01.2022.

Návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024 (pdf, 361.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh střednědobého výhledu MŠ Čížkov na roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 (pdf, 309.9 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2022 (pdf, 851.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

VODOVOD Přešín - Uzavření veřejnoprávní smlouvy (pdf, 150.4 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se změny stavby Vodovod Přešín.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 22.12.2021.

Stanovení přechodné úpravy provozu (pdf, 273.3 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu v termínu od 1.1.2022 – 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 17.12.2021.

Změna jízdních řádů (pdf, 10.6 kB)
Od 12. prosince byly mírně upraveny odjezdové časy v ranní špičce, konkrétně spoj č. 3 odjíždí nově až 4.40, spoj č. 5 v 5.45. Dojde tak ke zlepšení přestupních vazeb na vlaky do Plzně. U spoje č. 7 byla upravena jízdní doba po trase.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

POZOR!!! - PTAČÍ CHŘIPKA VE ŽDÍRCI (pdf, 403.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 146.9 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se "modernizace farmy Čečovice" na pozemku parc. č. 733/13, 733/14, 733/16, 733/17 v katastrálním území Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021.

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Vodovod Přešín (pdf, 150.1 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2021 do 04.12.2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko (pdf, 421.8 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu
MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25. 11. 2021 v Železném Újezdu (pdf, 223.9 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 18:00 hodin v pohostinství v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2021 do 25.11.2021.

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Modernizace farmy Čečovice (pdf, 137.8 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby modernizace farmy Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 21.11.2021.

Zveřejnění záměru pachtu č.73 (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 73/2021/ORM - pacht části pozemkové parcely p.č. 624/5 o výměře 11 878 m2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 30.11.2021.