Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Záměr prodeje (pdf, 1.4 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr č. 36/2023/ORM
Min.doba zveřejnění od 26.09.2023 do 11.10.2023.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX (pdf, 880.2 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2023 do 10.10.2023.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (pdf, 87.1 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje oznamuje, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo dne 04. 09. 2023 Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje PK.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2023 do 30.09.2023.

Výzva podle o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (pdf, 249.9 kB)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Železný Újezd a k. ú. Přešín osoby oprávněné z „historických“ věcných břemen v obvodu komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2023 do 12.04.2024.

24.02.2023
PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 878.2 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.


Veřejnoprávní smlouva Václav Blovský (pdf, 1.3 MB)
Veřejnoprávní smlouva Václav Blovský
Min.doba zveřejnění od 09.09.2022 do 09.09.2025.

Veřejnoprávní smlouva SDH Čečovice (pdf, 277.2 kB)
Veřejnoprávní smlouva SDH Čečovice
Min.doba zveřejnění od 05.09.2022 do 05.09.2025.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2023

PŘEŠÍNSKÁ VAŘEČKA 2023 (pdf, 261.7 kB)
Klub Přátel Pod Maštýřem srdečně zve na 10. ročník Přešínské Vařečky, která se uskuteční v sobotu 21. 10. 2023 od 17 hod. v klubu v Přešíně.

Prodej kuřic Nezvěstice
Základní organizace Českého svazu chovatelů Nezvěstice zprostředkuje při výstavě králíků, holubů a drůbeže 14. 10. 2023 od 9 hodin prodej mladých snáškových kuřic (slepiček) od firmy Štampach.

Ozdravné terapie a masáže v Čížkově (pdf, 377.5 kB)
Terapeutka a lektorka Alena Babková nabízí nově své služby v prvním patře budovy čížkovské pošty čp. 30 v Čížkově. V rámci poradny prevence zdraví a péče o pohybový aparát se můžete telefonicky objednat na masáže, lymfodrenáže a další.

Kultura občanům regionu - divadelní sezóna 2023/2024 (pdf, 1.1 MB)
Divadlo J. K. Tyla představuje program divadelních představení na následující sezónu 2023/2024, který se týká projektu Plzeňského kraje Kultura občanům regionu.

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku (pdf, 119.4 kB)
Správné nastavení těchto služeb je věcí všech obyvatel regionu, kteří se tohoto procesu mohou účastnit prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 28. 6. 2023
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 28. 6. 2023 v Železném Újezdu.