Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Svazek obcí - Rozpočtové opatření 1/2021
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 1/2021
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

Svazek obcí - Rozpočtové provizorium pro rok 2022 (pdf, 197.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Min.doba zveřejnění od 24.09.2021 do 10.10.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 182.1 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 2 MB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 07.10.2021.

Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov (pdf, 296 kB)
Obec Čížkov jako provozovatel veřejného pohřebiště vydává Řád veřejného pohřebiště obce Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 10.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (pdf, 258.6 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic. Úvodní jednání se uskuteční dne 29.9.2021 od 15:00 hodin v hospodě v Dožicích.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 29.09.2021.

VOLBY 2021 - Oznámení o době a místě konání voleb (pdf, 131.1 kB)
Volby do Parlamentu ČR se uskuteční 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

VOLBY 2021 - Jmenování zapisovatelů (pdf, 130.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby do parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 30.09.2021.

01.02.2021
PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 136.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.


INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2021

Nová služba občanům - MOBILNÍ ROZHLAS (pdf, 2.7 MB)

Nabídka štěpkování větví či klestu
Dovolujeme si Vám nabídnout naše služby - štěpkování větví či klestu pro vaše občany.

Nabídka stavebních pozemků v lokalitě Chloumecká v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí stavební parcely pro cca 15 rodinných domů v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká.

Hledáme ke koupi nemovitost k žití a tvoření
Jsme rodina se dvěma dětmi a hledáme ke koupi nemovitost, kde se trvale usadit, žít a tvořit.

POZVÁNKA - Brdský zvířecí betlém 2021
V sobotu 11. 12. 2021 jste srdečně zváni na mlýn Na Krahulici u Přešína, kde Malostatek Blatiny opět pořádá Brdský zvířecí betlém. Akce se uskuteční od 16:00 do 20:00.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 2. 7. 2021
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 2. 7. 2021 v Čížkově.