Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Změna jízdních řádů (pdf, 10.6 kB)
Od 12. prosince byly mírně upraveny odjezdové časy v ranní špičce, konkrétně spoj č. 3 odjíždí nově až 4.40, spoj č. 5 v 5.45. Dojde tak ke zlepšení přestupních vazeb na vlaky do Plzně. U spoje č. 7 byla upravena jízdní doba po trase.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

POZOR!!! - PTAČÍ CHŘIPKA VE ŽDÍRCI (pdf, 403.8 kB)
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2021 do 31.12.2021.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY (pdf, 146.9 kB)
SUFOLK s.r.o. dne 12.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající se "modernizace farmy Čečovice" na pozemku parc. č. 733/13, 733/14, 733/16, 733/17 v katastrálním území Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021.

NÁVRH VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - Vodovod Přešín (pdf, 150.1 kB)
Obec Čížkov dne 24.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2021 do 04.12.2021.

Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko (pdf, 421.8 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 - DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu
MIKROREGION NEPOMUCKO - Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2022-2024.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021.

01.02.2021
PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 136.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.


INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2021

Nová služba občanům - MOBILNÍ ROZHLAS (pdf, 2.7 MB)

NEPOMUCKÉ NOVINY 12/2021 (pdf, 15.3 MB)
Prohlédněte si prosincové číslo Nepomuckých novin.

ZRUŠENO - Česká mše vánoční v čížkovském kostele
Oznamujeme občanům, že akce Česká mše vánoční, která se měla konat 12. 12. 2021 v Čížkově v kostele sv. Jana Křtitele se nekoná.

Pomoc občanům, kteří byli u Bohemia Energy (pdf, 137.6 kB)
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit. Sdružení místních samospráv ČR radí, jak v takovém případě postupovat.

POZOR - KONEC AG TESTOVÁNÍ V ČÍŽKOVĚ
Informujeme občany, že v reakci na další z "proticovidových" opatřeních (neuznávání Antigenních testů) ukončujeme provoz testovacího místa v Čížkově.

AKCE V ŽELEZNÉM ÚJEZDĚ
Hostinec Pod rozhlednou v Železném Újezdě Vás zve na následující akce.

KOTLÍKOVÉ DOTACE (pdf, 824.1 kB)
Plzeňský kraj informuje občany o možnostech pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany.

VYUŽIJTE MILOSTIVÉ LÉTO! (pdf, 201.5 kB)
Šance na RESTART pro ty, kteří dluží veřejnoprávní instituci. Uhraďte exekutorovi do 28. 1. 2022 dlužnou částku vůči veřejné instituci (tzv. jistinu) a díky akci Milostivé léto vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

Pozvánka - Proměny Nepomucka (pdf, 5.8 MB)
Jménem Fotoklubu Nepomuk vás srdečně zveme na výstavu fotografií Proměny Nepomucka. Vernisáž výstavy je naplánována na 19.11. 2021 od 17 hod.

Pozvánka - Česká mše vánoční v čížkovském kostele (pdf, 224.8 kB)
Dovolte, abychom Vás v neděli 12. 12. 2021 od 16 hod. pozvali do kostela sv. Jana Křtitele v Čížkově na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Zpívá posílený Pěvecký sbor Spálené Poříčí.

POZVÁNKA - Brdský zvířecí betlém 2021
V sobotu 11. 12. 2021 jste srdečně zváni na mlýn Na Krahulici u Přešína, kde Malostatek Blatiny opět pořádá Brdský zvířecí betlém. Akce se uskuteční od 16:00 do 20:00.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z veřejného zasedání z 9. 9. 2021
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9. 9. 2021 v Zahrádce.