Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Nařízení obce Čížkov - zákaz podomního a pochůzkového prodeje (pdf, 153.3 kB)
Nařízení obce Čížkov č. 1/2021, OZV 2/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 17.11.2021.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (pdf, 193.2 kB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Čížkov č. 1/2021, o místním poplatku ze psů.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 11.11.2021.

UPOZORNĚNÍ - k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (pdf, 71.1 kB)
Dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy ČEZ nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 19.10.2021 do 15.11.2021.

Doručení pozvánky - komplexní pozemkové úpravy (pdf, 272.2 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky osobám neznámého pobytu nebo sídla, osobám jimž se prokazatelně nedaří doručit, osobám, které nejsou známy a dědicům zemřelých vlastníků, k šetření průběhu hranic pozemků – obvodu komplexních pozemkových úprav.
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 29.10.2021.

Pozvánka - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a k.ú. Přešín (pdf, 471.8 kB)
Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Železný Újezd a navazující části k.ú. Přešín
Min.doba zveřejnění od 14.10.2021 do 01.11.2021.

Vyjímka KHS na dusičnany - vodovod Železný Újezd (pdf, 1.8 MB)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni určuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Čížkov - místní část Železný Újezd mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnany.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 31.10.2021.

01.02.2021
PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 136.7 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.


INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2021

Nová služba občanům - MOBILNÍ ROZHLAS (pdf, 2.7 MB)

Exekuce – změny 2021 (pdf, 929.9 kB)
Zásadní změny v exekucích přijaté v roce 2021.

Pozvánka - Vzpomínka a modlitba za naše zemřelé (pdf, 242.3 kB)
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí zve ke vzpomínce a k modlitbě za naše zemřelé. V neděli 7. listopadu na hřbitově v Čížkově ve 14 hodin.

VEPŘOVÉ HODY V ZAHRÁDCE
SDH Zahrádka srdečně zve na tradiční vepřové hody, které se uskuteční v sobotu 30. 10. 2021 od 10 hod. v hasičském klubu v Zahrádce.

Pozvánka - Turnaj v mariáši
Hostinec pod rozhlednou zve všechny milovníky mariáše na turnaj, který se koná 13.11.2021 na sále kulturním zařízení v Železném Újezdu od 10.00 hod. Zápisné činí 200 Kč. Děkujeme předem za sponzorské dary pro hráče.

POZOR - Odstávka elektřiny v Zahrádce (pdf, 146.4 kB)
Společnost ČEZ upozorňuje na odstávku elektřiny č. 110060800882 v části obce Zahrádka, která se uskuteční v úterý 2. 11. 2021 od 13:00 do 15:00 hod.

Pozvánka - Česká mše vánoční v čížkovském kostele (pdf, 224.8 kB)
Dovolte, abychom Vás v neděli 12. 12. 2021 od 16 hod. pozvali do kostela sv. Jana Křtitele v Čížkově na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Zpívá posílený Pěvecký sbor Spálené Poříčí.

POZVÁNKA - Brdský zvířecí betlém 2021
V sobotu 11. 12. 2021 jste srdečně zváni na mlýn Na Krahulici u Přešína, kde Malostatek Blatiny opět pořádá Brdský zvířecí betlém. Akce se uskuteční od 16:00 do 20:00.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z veřejného zasedání z 9. 9. 2021
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 9. 9. 2021 v Zahrádce.