Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 2. 6. 2022 v Přešíně (pdf, 200.6 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 18:00 hodin v obecním klubu v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2022 do 02.06.2022.

Rekonstrukce vodovodu Nové Mitrovice (pdf, 148.8 kB)
Obec Nové Mitrovice podala u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2022 do 03.06.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků a pronájmu nemovitosti (pdf, 1.5 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků a pronájmy nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 31.05.2022.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (pdf, 3 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čížkov za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 31.05.2022.

Návrh závěrečného účtu OBCE ČÍŽKOV k 31. 12. 2021 (pdf, 334.3 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 31.05.2022.

17.05.2022
PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 107.1 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.


UPOZORNĚNÍ - ZDRAŽENÍ OBECNÍCH POZEMKŮ
Obec Čížkov oznamuje, že do 1. července 2022 lze odkoupit případné zaplocené plochy, předzahrádky, a podobné pozemky v majetku obce za cenu 40,-Kč/m2.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2022 do 30.06.2022.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2022

Pozvánka - VYCHÁZKA NEJEN ZA OBOJŽIVELNÍKY NA OULIČKY (pdf, 713.6 kB)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy a Hornické muzeum Příbram vás srdečně zvou na komentovanou vycházku za přírodou Brd - NEJEN ZA OBOJŽIVELNÍKY NA OULIČKY. Vycházka se uskuteční 29. 5. 2022 od 10 hod.

MŠ Čížkov - Seznam přijatých dětí 2022/2023
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023.

Večerní dětská soutěž a Noční soutěž hasičů v Přešíně (pdf, 210.2 kB)
SDH Přešín srdečně zve na 10. ročník Noční soutěže hasičů a Večerní dětskou soutěž, které se uskuteční v Přešíně 28. května 2022. V článku naleznete podrobnosti s propozicemi.

Nová služba občanům - MOBILNÍ ROZHLAS (pdf, 2.7 MB)

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z veřejného zasedání z 14. 4. 2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 14. 4. 2022 v Čížkově.