Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

MŠ Čížkov - Seznam přijatých dětí 2024/2025 (pdf, 422.4 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje seznam přijatých dětí pro školní rok 2024/2025.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2024 do 31.05.2024.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV (pdf, 205.2 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje, že veřejné projednání návrhu s odborným výkladem projektanta Ing. arch. Václava Staška se koná dne 1. 7. 2024 v 15:00 hod. v budově kulturního zařízení v Čížkově č.p. 32.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2024 do 01.07.2024.

Porovnání cen pro vodné a stočné (pdf, 659.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné s stočné za rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2024 do 16.06.2024.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Čížkov pro veřejné projednání
Návrh nového Územního plánu Čížkov pro veřejné projednání dne 1. 7. 2024
Min.doba zveřejnění od 22.05.2024 do 01.07.2024.

VOLBY EP - Doba a místo konání voleb (pdf, 198.6 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2024 do 08.06.2024.

ÚPRAVA PROVOZU - Nové Mitrovice (pdf, 1.7 MB)
Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/177 v místě mostu ev. č. 177-002 v obci Nové Mitrovice. Doba platnosti: od 20. 05. do 30. 09. 2024.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2024 do 31.05.2024.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd (pdf, 913.1 kB)
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 13.05.2024 do 31.12.2024.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2024 (pdf, 66.4 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 30. 04. do 31. 05. 2024 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2024 do 31.05.2024.

VOLBY EP - Jmenování zapisovatelů (pdf, 91.5 kB)
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2024 do 09.06.2024.

VOLBY EP - Počet a sídla voleb. okrsků (pdf, 90.5 kB)
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2024 do 08.06.2024.

VOLBY EP - Počet členů okrskových volebních komisí (pdf, 67.2 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2024 do 09.06.2024.

Vedení nízkého napětí v Čečovicích (pdf, 483.4 kB)
Společnost OMEXOM oznamuje, že v březnu až červnu 2024 bude v Čečovicích prováděna výměna vedení nízkého napětí.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2024 do 31.05.2024.

Smlouva poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregionu Nepomucko (pdf, 590.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2024 do 11.01.2027.

Veřejnoprávní smlouva Václav Blovský (pdf, 1.3 MB)
Veřejnoprávní smlouva Václav Blovský
Min.doba zveřejnění od 09.09.2022 do 09.09.2025.

Veřejnoprávní smlouva SDH Čečovice (pdf, 277.2 kB)
Veřejnoprávní smlouva SDH Čečovice
Min.doba zveřejnění od 05.09.2022 do 05.09.2025.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2024

Pozvánka - Setkání rodáků a přátel obce v Přešíně (pdf, 79 kB)
Klub Přátel Pod Maštýřem ve spolupráci s SDH Přešín a Obcí Čížkov Vás srdečně zvou na SETKÁNÍ RODÁKŮ a PŘÁTEL OBCE PŘEŠÍNA. Setkání se uskuteční v sobotu 22. 6. 2024.

Pozvánka - Ovčí slavnost v Čížkově (pdf, 2.5 MB)
Přijměte srdečné pozvání na tradiční Ovčí slavnost na ovčíně v Čížkově. Akce se uskuteční 26.— 27. 7. 2024.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NEPOMUK (pdf, 392.5 kB)
Informace o možnostech poskytování terénních sociálních služeb Pečovatelskou službou Nepomuk.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Usnesení z veřejného zasedání z 22. 3. 2024
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 22. 3. 2024 v Přešíně.