Facebook

 


LIŠKOV

Informace o Liškově


Malá ves ve svažitém terénu byla původně zvaná Bezděkov, první zmínka z roku 1552. V polovině 17.století je uváděno v tehdejším Bezděkově 8 sedláků a jeden tzv. zahradník. Původní ves zřejmě zanikla a nová již s názvem Liškov vznikla až v 18.století - zmínka o vsi Bezděkov-Liškov je z roku 1789, v roce 1839 uvádí katastr již pouze Liškov.

K roku 1920 je evidováno 48 popisných čísel a 210 obyvatel, v roce 1991 bylo ve vsi se 14 domy trvale hlášeno pouze 35 obyvatel. Na návsi stojí malá čtyřboká kaple se zvoničkou. Ves si uchovala tradiční charakter bez necitlivě prováděných adaptací.