Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 174.4 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 23.02.2023 do 09.03.2023.

Na OÚ Čížkov bude ZAVŘENO (pdf, 101.9 kB)
Upozorňujeme občany, že z důvodu nemoci bude v týdnu 23.-27. 1. 2023 na obecním úřadu v Čížkově ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2023 do 27.01.2023.

Volby prezidenta ČR - Doba a místo konání 2. kola (pdf, 317.5 kB)
Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 2023.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2023 do 28.01.2023.

Zvláštní způsoby hlasování ve volbě prezidenta republiky (pdf, 56.1 kB)
Informace o telefonních číslech, na kterých mohou oprávnění voliči, kteří se nacházejí v izolaci z důvodu covid-19, požádat krajský úřad o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.
Min.doba zveřejnění od 04.01.2023 do 28.01.2023.

Rozpočet MŠ na rok 2023 (png, 1.2 MB)
Obec Čížkov zveřejňuje rozpočet Mateřské školy Čížkov na rok 2023. Schválen 28. 12. 2022.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 18.01.2023.

Volby prezidenta ČR - Stanoviště DRIVE-IN v Plzeňském kraji (pdf, 82.9 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje informuje o zřízení a umístění volebních stanovišť – DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023.
Min.doba zveřejnění od 28.12.2022 do 21.01.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU k.ú. Železný Újezd (pdf, 138.2 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu - k.ú. Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 22.12.2022 do 05.01.2023.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 148.6 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2022 do 31.12.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 28. 12. 2022 v Čížkově (pdf, 249.4 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 28. 12. 2022 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 28.12.2022.

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (pdf, 152.5 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2022 do 31.12.2022.

Kalkulace ceny vody pro rok 2023 (pdf, 110.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje plánovanou kalkulaci ceny vody pro rok 2023 v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 29.01.2023.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující území (pdf, 264.6 kB)
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj vydává žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 16.01.2023.

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (pdf, 151.4 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 18.12.2022 do 09.01.2023.

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko (pdf, 358.5 kB)
Mikroregion Nepomucko oznamuje vyvěšení dokumentů: Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na rok 2023, Rozpočtový výhled Mikroregionu Nepomucko na roky 2023 – 2025, Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko a Rozpočtová opatření.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2022 do 28.12.2022.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023 (pdf, 2.5 MB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2022 do 27.12.2022.

Záměr pronájmu nemovité věci - Zahrádka (pdf, 108.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr obce pronajmout nemovitou věc a to rybník v k. ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2022 do 28.12.2022.

Návrh rozpočtu obce Čížkov na rok 2023 (pdf, 120.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2022 do 31.12.2022.

Volby prezidenta ČR - Jmenování zapisovatelů (pdf, 193.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2022 do 23.12.2022.

Volby prezidenta ČR - Počty a sídla volebních okrsků (pdf, 190 kB)
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby prezidenta České republiky – 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
Min.doba zveřejnění od 24.11.2022 do 12.12.2022.

Mikroregion Nepomucko - Návrh rozpočtového výhledu 2023-2025 (pdf, 411 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2022 do 06.12.2022.

Mikroregion Nepomucko - Návrh rozpočtu 2023 (pdf, 413.2 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2022 do 06.12.2022.

Schválený rozpočet svazku obcí na rok 2023 (pdf, 271.2 kB)
Schválený rozpočet svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství na rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 30.11.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí 2024-2025 (pdf, 280.5 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství na roky 2024-2025.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 30.11.2022.

DATOVÉ SCHRÁNKY (pdf, 44 kB)
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 15.12.2022.

Přechodná úprava provozu (pdf, 147.8 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu.
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 08.12.2022.

MŠ Čížkov bude 18. 11. uzavřena (pdf, 98.5 kB)
Mateřská škola Čížkov bude dne 18. listopadu 2022 z provozních důvodů a se souhlasem obecního úřadu uzavřena.
Min.doba zveřejnění od 15.11.2022 do 18.11.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25. 11. 2022 v Zahrádce (pdf, 204.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 25. 11. 2022 od 18:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2022 do 25.11.2022.

Volby prezidenta ČR (pdf, 269.2 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2022 do 02.12.2022.

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (pdf, 440.5 kB)
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2022 do 07.12.2022.

Zveřejnění prodeje obecního majetku – přívěsné vozíky (pdf, 347.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního majetku – přívěsné vozíky.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2022 do 25.11.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků a pronájmu nemovitostí (pdf, 445.2 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků a pronájmu nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2022 do 25.11.2022.

Svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2023 (pdf, 282 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2023.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2022 do 09.11.2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí 2024-2025 (pdf, 221.9 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství na toky 2024-2025.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2022 do 09.11.2022.

Omezení úředních hodin na OÚ
Obecní úřad Čížkov informuje, že z technických důvodů bude dne 24.10. od 13.00 hodin a dne 25.10 2022 na Obecním úřadu ZAVŘENO.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2022 do 25.10.2022.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (pdf, 118.8 kB)
Obecní úřad Čížkov zve na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 19. 10. 2022 od 18 hod. v sále kulturního zařízení v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 10.10.2022 do 19.10.2022.

Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR (pdf, 487.6 kB)
Vláda České republiky v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost ČR spojenou s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2022 do 08.10.2022.

Výsledky voleb do Senátu ČR - 2. kolo (pdf, 92.7 kB)
Výsledky voleb do Senátu ČR - 2022 ve 2. kole v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2022 do 08.10.2022.

VÝSLEDKY VOLEB - Obec Čížkov (pdf, 114.7 kB)
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva obce Čížkov a do Senátu ČR.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2022 do 08.10.2022.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 142.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ a s tím spojený svoz objemných odpadů. Svoz proběhne v areálu obce v Čížkově (bývalé ZD), a to dne 29. 9. a 30. 9. 2022 od 8.00 do 17.00 hodin a 1. 10. od 8.00 do 12.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2022 do 01.10.2022.

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI (pdf, 137.4 kB)
Městský úřad v Nepomuku oznamuje, že pan Radek Sakař, Liškov si může vyzvednout písemnost.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2022 do 05.10.2022.

POZOR - RALLYE - Podbrdské setkání legend 2022
Obec Čížkov upozorňuje občany, že v sobotu 17. 9. 2022 se v obci uskuteční tradiční rallye VIII. Podbrdské setkání legend 2022 Standy Šelmáta a s tím budou opět spojena omezení provozu v dotčených obcích Zahrádka, Čížkov, Přešín a Sedliště.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2022 do 17.09.2022.

VOLBY 2022 - Oznámení o době a místě konání (pdf, 155.8 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Čížkov a do 1/3 Senátu ČR.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2022 do 01.10.2022.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 1. 9. 2022 v Čížkově (pdf, 201.2 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 18:00 hodin v pohostinství v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2022 do 01.09.2022.

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (pdf, 131.1 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu v termínu od 20. 08. 2022 – 31. 12. 2022.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2022 do 07.09.2022.

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI (pdf, 137.5 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje, že pan Radek Sakař si může vyzvednout písemnost.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2022 do 27.08.2022.

VOLBY 2022 - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků (pdf, 153.3 kB)
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ČR, které byly vyhlášeny na dny 23. a 24. září 2022.
Min.doba zveřejnění od 10.08.2022 do 31.08.2022.

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Železném Újezdě (pdf, 361.1 kB)
Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny dne 23. 8. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 02.08.2022 do 23.08.2022.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí (pdf, 901.7 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb, směny pozemků a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 22.07.2022 do 07.08.2022.

POZOR - Přechodná úprava provozu - VIII. Podbrdské setkání legend (pdf, 140.3 kB)
Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích a jejich částech: silnice II/191, II/177, III/19113, III/19112, III/17717, III/11745. Důvod úpravy: úplné uzavírky a objížďky pro sportovní akci VIII. Podbrdské setkání legend – Memoriál Stanislava Šelmáta dne 17. 9. 2022 v době od 06.45 do 18.00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2022 do 06.08.2022.

UPOZORNĚNÍ - HLEDÁNÍ ÚNIKU VODY (pdf, 55 kB)
Z DŮVODU DLOUHODOBÝCH ÚNIKŮ VODY Z VODOVODNÍHO ŘADU V ŽELEZNÉM ÚJEZDU BUDE 27. 7. OD VEČERNÍCH HODIN A V NOČNÍCH HODINÁCH NA 28. 7. PROBÍHAT ZJIŠŤOVÁNÍ MÍST, KDE K ÚNIKŮM DOCHÁZÍ.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 28.07.2022.