Facebook

 


LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Lesní hospodářství obce Čížkov

31.10.2018
LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2017
Ohlédnutí za stavem lesního hospodaření obce Čížkov v roce 2017, ale i nástin současných problémů se suchem a lýkožroutem.


02.09.2016
LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2015
Jaké bylo lesní hospodářství obce Čížkov v roce 2015? Podívejte se, kolik se vytěžilo a prodalo dřeva z obecních lesů. Jaké byl…


01.09.2016
LES - KASÁRNA 2015
Lesnická činnost v navráceném lesním majetku bývalých kasáren v r. 2015 a nový lesní hospodářský plán pro toto území.


Další UDÁLOSTI V LESE >>

 

02.02.2013
MAPA LESNÍHO POROSTU
Porostní mapa, která byla vytvořena v rámci nového Lesního hospodářského plánu na roky 2012 - 2021.


26.12.2010
HISTORIE
Fotografiez minulosti lesního hospodaření v obci Čížkov.


25.12.2010
FOTOGALERIE
Fotografie z lesního hospodaření obce Čížkov.


Lesní majetek obce Čížkov tvoří lesy, které byly až do roku 1991 pod správou  státních lesů. Rozpínají  se do všech stran v okolí obce Čížkov a vytvářejí ostrůvky v polích, tak i části lesních komplexů, ať vetší či menší lokality na rovině i svazích s různou expozicí. Jedná se o rozlohu 295 ha.. Přírodními poměry spadá do tří lesních oblastí. Jedná se o Západočeskou pahorkatinu, Předhůří Šumavy a Novohradských hor a Brdskou vrchovinu. Zastoupeny jsou zde 3. a 4. lesní vegetační stupně. Nachází se zde exponovaná, kyselá, živná a bohatší o glejená stanoviště středních poloh.

Celý majetek je zařazen do lesa hospodářského. V bývalých vojenských lesích byla přibližně před třiceti pěti lety velká sněhová kalamita. Porosty byly z velké části vytěženy a znovu se střídavými úspěchy zalesněny. Na některých místech bylo nutno provést celkovou rekonstrukci z důvodu výskytu pouze plevelných dřevin.


Přehled lesních ploch:

Kat. území
Výměra - ha
ČEČOVICE
48,87
ČÍŽKOV
33,32
CHYNÍN
45,22
LIŠKOV
72,73
MĚRČÍN
31,05
ZAHRÁDKA
34,15
ŽELEZNÝ ÚJEZD
29,48
Celkem       
294,82Obec provozuje i svoji lesní školku a zhruba 80% potřebných sazenic si pěstujeme sami. Dokupujeme pouze některé listnáče a smrk v případě zalesnění např. zemědělských půd.

Snaha o zalesňování melioračními a zpevňujícími dřevinami. Každým rokem tvoří zalesnění těmito dřevinami 20-40% z celkového počtu sazenic.

Ing. Ladislav Jára - správce lesního majetku obce Čížkov

Zalesnění zemědělských pozemků v k.ú. Čečovice u "Hájku" 2,7 ha.
S letošním plánovaným zalesněním "zahrádeckých drah" bude
takových ploch celkem 8 ha.

Z důvodů lepšího zpeněžení dřevní hmoty používáme i tzv. harvestorové technologie. Tyto stroje dřevo rozmanipulují na prodejně ideální sortimenty a odpadává tímto odvoz dřeva na manipulační sklady. Sortimenty putují rovnou přímým zpracovatelům a tudíž výsledná cena je vyšší.