Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí. (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků:


  • Část pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.732/1 v kú Železný Újezd, obec Čížkov
  • Část pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.847/2 v kú Liškov, obec Čížkov
  • Část pozemkové parcely ve vlastnictví obce č.847/2 v kú Liškov, obec Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 09.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.11.2015