Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v úterý 29.12.2015 od 18:00 hodin v Čížkově.


Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
které se koná v úterý 29.12.2015 od 18:00 hodin v Čížkově.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2016.
 6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami s ČR-ÚZSVM – (pozemky vodojem Čečovice)
 7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci  s ČR-ÚZSVM – ( pozemek vodojem Čečovice)
 8. Schválení dodatku smlouvy s firmou Becker Bohemia s.r.o. na r.2016 – ceny za služby.
 9. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Mikroregionem Nepomucko.
 10. Schválení OZV obce Čížkov č. 3/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Žádost o odkoupení obecních pozemků  v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
 12. Rozpočtová opatření
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd : Měrčín 17,00, Liškov 17,10, Čečovice 17,15, Zahrádka 17,20, Přešín 17,35, Chynín 18,45, Železný Újezd 17,50

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.12.2015