Facebook

 


ČEČOVICE

Informace o Čečovicích


Ves středověkého původu, zachycená v dokumentech až roku 1552 původně jako Řečovice. Roku 1564 přikoupena Ladislavem ze Šternberka k zelenohorskému panství. V 17.století evidováno 5 sedláků a 1 zahradník. V roce 1920 je uváděno 55 čísel popisných a 313 obyvatel, v roce 1991 již pouze 169 obyvatel ve 38 domech.

Na návsi stojí malá kaple obdélného půdorysu z poloviny 19.století, ve střeše umístěna zvonička a před kaplí pamětní kříž. Ve spodní části návsi stojí malá roubená chalupa č.15, na jižním okraji pak pamětní kříž z roku 1861. V usedlosti č.11 v severní části obce roste mohutná lípa zvaná "Lípa u Moravců", stará přes 350 let. Ve vsi je obchod i hostinec, v blízkosti obce leží hranice přírodního parku "Pod Štědrým".DŮLEŽITÉ OKAMŽIKY S DĚJIN OBCE

1856   Postavena kaplička na návsi a zasvěcena sv.Prokopovi 1876 Postavena škola

1900   Čestným ým občanem obce jmenován Jakub Andrle-učitel zdejší obecné školy

1905   Čestným občanem obce jmenován kníže z Lobkovic - nejvyšší zemský maršálek

1925   Postaven na návsi pomník padlým v I. světové válce, při odhalení 19.7. přítomno přes 2 000 lidí

1926   Čestným občanem obce jmenován Karel Kaňák - učitel zdejší školy

1927   Jako jedna z posledních v širokém okolí a po velké nedůvěřeobyvatel elektrifikována obec. První žárovka se rozsvítila 5.7. 1930 Provedena kanalizace návsi, regulace potoka a postaven nový kamenný most přes potok

1932   Přes obec je vedena první autobusová linka Nepomuk - Btemice

1937   První jednání o potřebě vybudovat koupaliště

1938   Velká epidemie kulhavky a slintavky

1947   Do obce zaveden telefon / 1.4. /

1952   Rozhodnutím státních orgánů rozpuštěno strojní družstvo /založené 1909 / a prádelní družstvo / založ. 1947 /

1954   Jan Klůs čp.35 zakupuje první traktor

1956   Michal Soták zakupuje první osobní automobil

1957   18.srpna ve 20 hodin založeno v hostinci JZD

1959   Instalován místní rozhlas

1960   První televizor v obci-ve škole. Postaven horní kravín. Místními ochotníky sehráno poslední divadlo

1962   Postaven kulturní dům - dnes hospoda

1963   Sloučeno místní JZD s Liškovem a Měrčínem

1964   Sloučeny MNV Čečovice, Liškou, Měrčín. Přes protesty obyvatel uzavřena škola

1968   Postaven po mnohých tahanicích o místo dolní kravín

1969   Epidemie slintavky v Zahrádce. Postavena dolní bytovka

1972   Kanalizace návsi. Postaveno koupaliště

1973   Sloučení s JZD Čížkov. Postavena prodejna na návsi

1975   Dokončena kanalizace

1976   SSM Čečovice zakupuje kolotoč. Postavena horní bytovka

1980 Postaven velkokapacitní kravín

1981   Z bývalých kanceláří JZD postavena nová hospoda

1983   Přístavba sálu - výčep, šatna, sklep a kotelna. Započata stavba vodovodu

1985   Dokončenívodovodu

2003   Plynofikace

 


 

Pohled na Čečovice

Pohled na Čečovice od ŠtědréhoNáves s kaplí a se školou

Hasičská zbrojnice

Budova hasičské zbrojnice a místní hostinec

Prodejna

Prodejna potravin V ČečovicíchNáves v Čečovicích