Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 22.4.2016 v Železném Újezdě
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 22.4.2016 od 19:00 hodin v v pohostinství „Pod Skálou“ Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2016 do 22.04.2016.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Čečovice
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje (převodu) podílu, odkoupení a směny pozemků v k.ú. Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2016 do 30.04.2016.

Elektronická dražba k.ú. Přešín 18.5.2016 (pdf, 1.9 MB)
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání, které se bude konat 18.5.2016 od 11 hod.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 18.05.2016.

VČELAŘI POZOR! Použití insekticidu na řepku ozimní (pdf, 661.4 kB)
Agrochov Kasejovice ohlašuje použití insekticidu NURELLE D do řepky ozimné v termínu 6.- 8.4.2016. Týká se i katastru Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 05.04.2016 do 10.04.2016.

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Přešín (pdf, 1.1 MB)
Město Rokycany zveřejňije záměr pronájmu pozemkové parcely v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 21.03.2016 do 11.04.2016.

Obnova kat. operátu - CHYNÍN (pdf, 1006.3 kB)
Obec Čížkov podle ustanovení katastrálního zákona vyhlašuje, že v k.ú. Chynín bude zahájena obnova kat. operátu přepracováním souboru geodetiských informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2016 do 31.05.2016.

POZOR - VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme občany na stále narůstající počet stížností na volné pobíhání psů.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2016 do 30.04.2016.

POZOR - Změna svozu odpadů v Liškově
Oznamujeme jednorázovou změnu data svozu komunálních odpadů v Liškově. Z technických důvodů bude svoz komunálních odpadů v Liškově ve středu 9. března 2016. Další svozy pak budou opět ve čtvrtečních termínech.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2016 do 09.03.2016.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 4.3.2016
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 4.3.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2016 do 04.03.2016.

Dražební vyhláška 19.2.2016 (pdf, 349.6 kB)
Exekutorský úřad Přerov vydává dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku. Dražební rok se koná dne 19.2.2016 a bude zahájen v 08:00 hodin v Přerově.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 19.02.2016.

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY (pdf, 185.2 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ ODRY.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

NÁR. PLÁN POVODÍ LABE 2016 (pdf, 186.7 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE (pdf, 185.1 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 123.2 kB)
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 14.02.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2016 do 00.00.0000.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí - prosinec 2015
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce č.68/1 a 68/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 29.12.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.12.2015 v Čížkově
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v úterý 29.12.2015 od 18:00 hodin v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 29.12.2015.

Návrh rozpočtu na rok 2016
Obec Čížkov zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2015 do 31.12.2015.

Rozpočet na rok 2016 - DSO Mikroregion Nepomucko (docx, 14.1 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje rozpočet na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2015 do 14.12.2015.

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ (pdf, 512.3 kB)
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2015 do 31.12.2015.

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016! (pdf, 284.5 kB)
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2015 do 31.12.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. listopadu 2015 od 19,00 hodin v Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2015 do 27.11.2015.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků:
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 27.11.2015.

Závěr zjišťovacího řízení - Stáj pro volné ustájení skotu, Železný Újezd (pdf, 471.4 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vydává rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Stáj pro volné ustájení skotu, Železný Újezd
Min.doba zveřejnění od 08.11.2015 do 30.11.2015.

OZNÁMENÍ O OPRAVĚ KOMUMUNIKACE V ŽEL. ÚJEZDU
Obecní úřad upozorňuje, že v průběhu měsíce listopadu bude provedena oprava komunikace III. třídy č. 11716 v průtahu obcí Železný Újezd od Čížkova do Nových Mitrovic.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2015 do 10.12.2015.

Opakovaná dražební vyhláška (pdf, 460.8 kB)
Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 nařizuje elektronické dražební jednání, které se koná 2.11.2015 v 10:00 hodin a jedná se trvalý travní porost v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 05.10.2015 do 02.11.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 25.9.2015 (pdf, 115.9 kB)
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zarupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 25.9.2015 od 18:00 hodin v Chyníně.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2015 do 25.09.2015.

Zveřejnění prodeje a směny pozemků 9/2015 (pdf, 134.1 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k.ú. Chynín a směny obecních pozemků v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2015 do 25.09.2015.

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2015 do 30.09.2015.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA k.ú. Přešín (pdf, 579.8 kB)
Exekutorský úřad Plzeň-město nařizuje dražšbní jednání, které se koná 21.10.2015 v 11 hod.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2015 do 21.10.2015.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA k.ú. Čečovice (pdf, 1.1 MB)
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby, která se koná 21.10.2015.
Min.doba zveřejnění od 25.08.2015 do 21.10.2015.

UPOZORNĚNÍ !!! OBECNÍ ÚŘAD - Ve středu 19.8. dojde k omezení úředních hodin (pdf, 58.1 kB)
Obecní úřad v Čížkově sděluje, že v rámci návštěvy hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse, budou ve středu dopoledne od 9.00 do 12,00 hod. omezeny úřední hodiny.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2015 do 19.08.2015.

UPOZORNĚNÍ! - OČKOVÁNÍ PSŮ 2015 (pdf, 87.7 kB)
Obecní úřad informuje o povinném ochranném očkování proti vzteklině psů, které se uskuteční v různých částech obce dne 13.8.2015.
Min.doba zveřejnění od 11.08.2015 do 13.08.2015.

Dražební usnesení 23.9.2015 (pdf, 231.3 kB)
Exekutorský úřad Plzeň vydává usnesení o dražbě, která se bude konat 23.9.2015 v 15:43 hod.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2015 do 23.09.2015.

ROZHODNUTÍ - Pozemní komunikace v k.ú. Čížkov (pdf, 225.3 kB)
Obecní úřad Čížkov zařazuje pozemní komunikaci se zpevněným povrchem v k.ú. čížkov do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 04.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (pdf, 307.5 kB)
Ministerstvo životního prostředí veřejnou vyhláškou zveřejňuje návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ (pdf, 7.5 MB)
Ministerstvo životního prostředí vydává PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

Návrh - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (pdf, 571.8 kB)
Ministerstvo životního prostředí vydává návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 31.08.2015.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - lesní pozemky v k.ú. Přešín (pdf, 122.9 kB)
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 23.09.2015.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ (pdf, 237.5 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje zahíjení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2015 do 30.06.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 19.6.2015
Zastupitelstvo obce Čížkov Vás srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 19.6.2015 od 19,00 hodin v přírodním areálu Liškově.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2015 do 19.06.2015.

Osvědčení o úspoře emisí (pdf, 88.7 kB)
Společnost EKO KOM a.s. vydala osvědčení o úspoře emisí obce Čížkov v roce 2014.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2015 do 30.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov (pdf, 608.2 kB)
Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov, které se konalo dne 19.5.2015.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2015 do 26.06.2015.

ZVEŘEJNĚNÍ PRODEJE POZEMKŮ k 19.6.2015
Obec Čížkov zveřejňuje záměr o prodeji částí obecních pozemků, které by měli být schválené na veřejném zasedání zastupitelstva 19.6.2015.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2015 do 19.06.2015.

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE 9.5.2015 (pdf, 403.7 kB)
Městský úřad Blovice odbor stavební a dopravní povoluje úplnou uzavírku v sobotu 9.5.2015.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2015 do 09.05.2015.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 2015
Obecní úřad Čížkov pořádá sběr nebezpečných odpadů od pondělí 4.5.2015 do pátku 8.5.2015 od 8,00 hodin do 17,00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2015 do 08.05.2015.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.4.2015 (pdf, 75.5 kB)
Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 29. dubna 2015 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2015 do 29.04.2015.

ZÁMĚR O PRODEJI A PRONÁJMU POZEMKŮ (pdf, 43.6 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr o prodeji a pronájmu obecních pozemků.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2015 do 29.04.2015.

Odklad elektronické dražby - Zahrádka (pdf, 96.7 kB)
Exekutorský úřad Praha 9 odkládá opakovanou elektronickou dražbu na nemovitosti v k.ú. Zahrádka na 15.5.2015 od 10:00 do 16:00 h.
Min.doba zveřejnění od 09.04.2015 do 15.05.2015.

Návrh povodí Labe - Návrhy obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (pdf, 293.1 kB)
Ministersvo zemědělství vydává k návrhu povodí Labe - veřejnou vyhlášku - Oznámení o návrzích obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 19.04.2015.