Facebook

 


ARCHIV DOKUMENTŮ

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Čížkov.

POZOR!!! - UZAVÍRKA V ZAHRÁDCE (pdf, 1.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy povoluje uzavírku silnice č. III/17716, v úseku Čížkov – Smetalky z důvodu opravy povrchu silnice III/17716 v daném úseku. Uzavírka je povolena v termínu od 14.11.2017 do 22.11.2017.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2017 do 22.11.2017.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (pdf, 520 kB)
Informace o elektronické dražbě pozemků.
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.12.2017.

Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace (pdf, 725.9 kB)
Obecní úřad Čížkov oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2017 do 25.11.2017.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČÍŽKOV
Obec Čížkov zveřejňuje studii proveditelnosti odkanalizování správního území obce Čížkov, která se týká katastrálních území Čečovice, Čížkov, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd. Studii vypracovala společnost VODOPLAN s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 31.01.2018.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 10.11.2017 v Železném Újezdě (pdf, 127.8 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 10.11.2017 od 19:00 hodin v sále KZ v Železném Újezdu.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 10.11.2017.

Elektronická dražba 17.1.2017 Čížkov (pdf, 173.4 kB)
Exekutorský úřad Klatovy vydává dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí. Zahájení elektronické dražby: 17.01.2018 v 11:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2017 do 17.01.2018.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí 10/2017 (pdf, 73 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Železný Újezd a záměr směny pozemků v k.ú. Čížkov u Blovic.
Min.doba zveřejnění od 20.10.2017 do 13.11.2017.

UPOZORNĚNÍ - UZAVÍRKA SILNIC (pdf, 2.6 MB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy upozorňuje na uzavírku na pozemních komunikacích – Dožrice - Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2017 do 30.11.2017.

VOLBY 2017 - Doba a místo konání voleb (pdf, 74.3 kB)
Starosta obce Čížkov zveřejňuje konání a místo voleb v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

VOLBY 2017 - Složení volebních komisí (pdf, 84.8 kB)
Starosta obce Čížkov jmenuje členy okrskových volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

VOLBY 2017 - Volební plakáty (pdf, 66.8 kB)
Starosta obce Čížkov vyhrazuje plochy pro vylepení volebních plakátů.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017.

UPOZORNĚNÍ - Odstranení stromoví a jiných porostů (pdf, 542.8 kB)
Společnost ČEZ distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků přes něž vede nadzemní el. vedení na povinnost odstranění stromoví a jiných porostů.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2017 do 31.10.2017.

Návrh veřejnoprávní smlouvy (pdf, 478.4 kB)
Městský úřad Nepomuk informuje o návrhu veřejnoprávní smlouvy na výstavbu přístřešku pro uskladnění píce v Železném Újezdě.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2017 do 11.10.2017.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 29.9.2017 v Přešíně (pdf, 229.3 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 29.9.2017 od 19:00 hodin v klubu Přešíně.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2017 do 29.09.2017.

SVOZ NEBEZBEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 83 kB)
Obecní úřad Čížkov uskuteční svoz nebezpečných odpadů od pátku 29. září 2017 do úterý 3. října 2017.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2017 do 03.10.2017.

Záměr převodu a prodeje pozemků 9/2017
Obec Čížkov zveřejňuje záměr převodu a prodeje pozemků v k.ú. Čížkov a k.ú. Čečovice.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2017 do 30.09.2017.

VOLBY 2017 - Zapisovatelé (pdf, 253.4 kB)
Starosta obce jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí pro jednotlivé volební okrsky.
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 31.10.2017.

VOLBY 2017 - Volební okrsky (pdf, 267.8 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 05.09.2017 do 31.10.2017.

VOLBY 2017 - Volební komise (pdf, 210.9 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2017 do 23.09.2017.

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.8.2017 v Liškově
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.8.2017 od 19:00 hodin v Liškově u obecní budovy.
Min.doba zveřejnění od 02.08.2017 do 11.08.2017.

Oznámení o výběru vodného
Obec Čížkov upozorňuje, že v pátek 4. srpna 2017 bude v jednotlivých částech obce vybírat úhradu vodného.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2017 do 04.08.2017.

Záměr prodeje pozemků v k.ú. Liškov
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2017 do 12.08.2017.

Prodej pozemků (pdf, 242.1 kB)
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr prodat pozemky.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2017 do 28.07.2017.

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů (pdf, 129.4 kB)
Nařízení Plzeňského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2017 do 30.06.2017.

Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (pdf, 2.4 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ozanmuje veřejnou vyhláškou pořízení návrhu Aktualizace č.2 Zasad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2017 do 30.06.2017.

POZOR - Přerušení dodávky elektřiny (pdf, 278.3 kB)
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15.06.2017 od 07:30 hod do 16:30 hod. v lokalitě Čížkov a Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 29.05.2017 do 15.06.2017.

Mikroregion Nepomucko 2017 (pdf, 273.2 kB)
Mikroregion Nepomucko zveřejňuje rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2017-2019 a závěrečný účet MN za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2017 do 21.05.2017.

Dražební vyhláška (k.ú. Železný Újezd) (pdf, 334 kB)
Exekutorský úřad Praha - východ vydává usnesení o nařízení elektronické dražby na spoluvlastnický podíl v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2017 do 22.06.2017.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 (pdf, 105.1 kB)
Finanční úřad pro Plzeňský kraj ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 zpřístupňuje k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se daňovým subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2017 do 29.05.2017.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Obecní úřad informuje, že v sobotu 6.5.2017 proběhne v obci Čížkov vakcinace psů proti vzteklině.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 06.05.2017.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 12.5.2017 v Čečovicích
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12.5.2017 od 19:00 hodin v kulturním zařízení v Čečovicích.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 12.05.2017.

Zveřejnění prodeje a nákupu pozemků 5/2017
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje a nákupu pozemků v k.ú. Železný Újezd a Zahrádka.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 12.05.2017.

Návrh závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2016 (pdf, 284 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje návrh závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 12.05.2017.

POZOR!! Svoz nebezpečných a objemných odpadů
Obecní úřad informuje, že od středy 26.4. do 30.4.2017 proběhne v obci Čížkov JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2017 do 30.04.2017.

UPOZORNĚNÍ - OBECNÍ ÚŘAD - Změna úředního dne
Vzhledem k celodennímu plánovanému přerušení dodávky elektrického proudu na území Čížkova a Zahrádky ve středu 12.4.2017, bude Obecní úřad v Čížkově uzavřen. Úřední den se překládá na čtvrtek 13.4.2017 a to od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2017 do 13.04.2017.

Svazek obcí okr. Plzeň - Návrh závěrečného účtu 2016 (pdf, 1.7 MB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Návrh závěrečného účtu 2016.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2017 do 30.04.2017.

Svazek obcí okr. Plzeň - Návrh rozpočtu na rok 2017 (pdf, 220.1 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2017 do 30.04.2017.

Svazek obcí okr. Plzeň - Návrh střednědobého výhledu 2018-2019 (pdf, 315.5 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Návrh střednědobého výhledu svazku na roky 2018 – 2019.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2017 do 30.04.2017.

POZOR!!! Výběr vodného, poplatků za odpady a psy
Obecní úřad oznamuje možnost úhrady vodného, poplatků za odpady a psy, které proběhne v jednotlivých částech obce Čížkov ve čtvrtek 30. března 2017.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2017 do 30.03.2017.

UPOZORNĚNÍ - OBECNÍ ÚŘAD - STŘEDA 15.3.2017
Ve středu 15.3.2017 budou z důvodů jednání mimo obecní úřad úřední hodiny na Obecním úřadu v Čížkově od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00.
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 15.03.2017.

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED (pdf, 685 kB)
Zeměměřický úřad oznamuje, že bude provádět místní topografické šetření pro obnovu ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky).
Min.doba zveřejnění od 08.03.2017 do 31.03.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2016 (pdf, 1.5 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje vydal zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čížkov za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2017 do 26.05.2017.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 17.3.2017 v Zahrádce
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 17.3.2017 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Zahrádce.
Min.doba zveřejnění od 06.03.2017 do 17.03.2017.

Zveřejnění prodeje pozemků 3/2017 (pdf, 118.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemku v k.ú. Železný Újezd.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 17.03.2017.

ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY OÚ - DOVOLENÁ (pdf, 108 kB)
Obecní úřad Čížkov upozorňuje na úpravu rozpisu pracovní doby na obecním úřadě a informuje o uzavření OÚ Čížkov ve dnech 20.- 24.2.2017 z důvodu čerpání dovolené.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2017 do 24.02.2017.

UPOZORNĚNÍ - Otvor na čížkovském rybníku
Rybářský spolek se sídlem v Nepomuku upozorňuje, že v souvislosti s chovem ryb v rybníku v Čížkově, je na ploše tohoto rybníka vysekán otvor.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2017 do 31.01.2017.

BOBR - Návrh opatření obecné povahy (pdf, 3.9 MB)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vyzývá dotčené osoby, aby k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy podaly připomínky nebo námitky.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2017 do 12.02.2017.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (Čížkov) (pdf, 219 kB)
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU pro elektronickou dražbu, která se uskuteční 8.2.2017.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2017 do 08.02.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 01.01.2017 do 00.00.0000.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 21.12.2016 v Čížkově (pdf, 125.9 kB)
Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná ve středu 21.12.2016 od 19:00 hodin v hasičském klubu v Čížkově.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2016 do 21.12.2016.