Facebook

 


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Stránky, které by Vás mohli zajímat.


Obce a města v okolí

Město Nepomuk
Oficiální stránky města Nepomuk
Město Blovice
Oficiální stránky města Blovice
Město Plzeň
Oficiální stránky města Plzeň
Obec Vrčeň
Oficiální stránky obce Vrčeň
Obec Sedliště
Oficiální stránky obce Sedliště
Obec Mladý Smolivec
Oficiální stránky obce Mladý Smolivec
Město Žinkovy
Oficiální stránky městyse Žinkovy
Město Spálené Poříčí
Oficiální stránky města Spálené Poříčí 
Město Kasejovice
Oficiální stránky města Kasejovice
Obec Nové Mitrovice
Oficiální stránky obce Nové Mitrovice

Památky v okolí

Zámek Zelená Hora
Informace o zámku Zelená Hora u Nepomuka
Zámek Žinkovy
Oficiální stránky zámku v Žinkovech
Zámek Kozel
Oficiální stránky zámku Kozel
Hrad Radyně
Informace o zřícenině gotického hradu Radyně

Užitečné odkazy HZS

EVIDENCE PÁLENÍ
Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.
RADY PRO VEŘEJNOST
Rady a upozornění hasičského záchranného sboru ČR
POŽÁRNÍ PREVENCE
Dokumenty ke stažení
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ V ČR
Vše o tísňových linkách v České republice
PŘEDPISY
Základní předpisy z nejrůznějších oblastí lidské činnosti

Úřady a instituce

Města a obce
Vyhledávací portál měst a obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj.
Úřady a instituce v ČR
Úřady a instituce v ČR.
Portál veřejné správy
Portál veřejné správy České republiky.
Plzeňský kraj
Oficiální stránky Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální
Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku
MAS sv. Jana z Nepomuku je občanské sdružení, které zprostředkovává finanční prostředky z programů EU pro žadatele z našem regionu.

Farnosti

Farnost Vrčeň
Obce Čečovice, Měrčín, Liškov, Zahrádka.
Spravuje Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk (diecéze českobudějovická)
Farnost Spálené Poříčí
Obce Čížkov, Chynín, Přešín, Železný Újezd.
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí (diecéze plzeňská)

Mapy

Oldmaps - Staré mapy
Historické mapy našeho území (I.,II.,III. vojenské mapování)
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií, map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů.
Mapový portál Plzeňského kraje
Portál digitálních map Plzeňského kraje

Historie, genealogie

Porta fontium
Digitalizované archivní fondy ČR
(Matriky, kroniky, listiny, fotografie)
Státní oblastní archiv v Plzni
Pod SOA v Plzni spadají Státní okresní archivy Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih (se sídlem v Blovicích), Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov a Tachov.
Genea
Pomoc genealogům - rodopiscům, databáze matrik archivů ČR, praktické informace, odkazy a další.
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Těžiště činnosti Společnosti spočívá zejména ve vydávání odborného časopisu Genealogické a heraldické listy a odborných publikací s rodopisnou tematikou, pravidelném pořádání kurzů, přednáškové činnosti, atd.
Naše jména
Databáze jmen a přijmení, jejich četnost v krajích i celé ČR, významy jmen a přijmení, věkové průměry, atd.