Facebook

 


ODPADY

Nakládání s odpady v obci Čížkov.


Dle obecně závazné vyhlášky obce Čížkov č. 2/2019 činí

POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

600 Kč za 1 osobu na rok - pro trvale bydlící (Maximální výše poplatku však činí 1800 Kč)

600 Kč za rok - pro rekreační objekty

Poplatek se hradí jednorázově na OÚ a to nejpozději do 30.6. příslušného roku.


O odvoz komunálního odpadu se na území obce Čížkov stará firma Marius Pedersen a.s.

Jedná se o klasický svoz odpadu z popelnic, dále tříděného odpadu jako plastů, skla a papíru.

POPELNICE jsou vyváženy v intervalu:

1x za čtrnáct dní

TŘÍDĚNÝ ODPAD:

„Na zavolání“

Po naplnění kontejnerů na plast a sklo v jednotlivých částech obce. V Čečovicích, Čížkově, Zahrádce a Železném Újezdě jsou navíc i kontejnery na papír.

NEBEZBEČNÉ ODPADY:

Většinou 2 - 4 do roka

Na akci vždy včas upozorní Obecní úřad, shromaždiště těchto nebezpečných odpadů je soustředěno do Čížkova. Poplatek za tyto služby stanovuje obec Obecně závaznou vyhláškou.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRO OBČANY

  • znečištěné obaly od barev, olejů apod.
  • barvy, lepidla chemikálie
  • zářivky, výbojky
  • AKU – baterie
  • suché galvanické články – monočlánky
  • pneumatiky
  • televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
  • oleje, olejové filtry
  • lednice, mrazáky
  • vyřazené léky

Občané mohou využít i služeb sběrného dvora ve Dvorci, obec Nepomuk, kde mohou za poměrně mírný poplatek rozmanité odpady uložit.

SBĚRNÝ DVŮR Nepomuk
Provozovatel: Becker Bohemia s.r.o. Plzeň,
tel. 720 503 806 (paní Hořejší Radová)
Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou Mlékárnou)

Provozní hodiny:
Pondělí   13 – 18 hod.
Středa     08 – 13 hod.
Pátek      13 – 18 hod.
Sobota    08 – 13 hod.

Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Služba je placená dle platného ceníku, vyjma osob trvale bydlících v Nepomuku.