Facebook

 


MĚRČÍN

Informace o Měrčínu


Malá ves ležící ve svažitém terénu 8 km severovýchodně od Nepomuku, v minulosti zvaná též Měřín. Obec sdílela osudy s klášterním zbožím zelenohorských cisterciáků, kteří ji získali od vladyků z Vrčeně . Zanikla zřejmě za husitských válek a po dlouhou dobu nebyla obnovena, neboť k r. 1558 je uváděna jako „ ves pustá, která se znovu stavěla „ . Po obnovení, k němuž došlo pravděpodobněnedlouho po polovině 16. století, se stala součástí zelenohorskéhopanství , kde zůstala až do konce feudalismu. Berní rula z poloviny 17. století uvádí ve vsi zvané tehdy Merčín čtyři sedláky. Tereziánský katastr v Měrčíně zachytil stále jen 4 hospodáře. K roku 1920 zde bylo 23 popisných čísel a žilo tu 135 obyvatel. O 71 let později bylo ve vsi přihlášeno k trvalému pobytu 31 obyvatel ve 12 domech.
 
Ve spodní části návsi se dochovala nevelká zděná kaplička z roku 1930. Ve vrcholu střechy vystupuje dřevěná zvonička, interiér je plochostropý. V blízkosti kaple stojí pamětní kříž. Ve statku čp.6 stojí drobný roubený špýchárek Ve vsi je celá řada tradičních chalup, např. čp. 12. Na křižovatce cesty na Nepomuk a do vsi stojí malá zděná výklenková kaplička.

V říjnu roku 2004 byla provedena rekonstrukce střechy kapličky se zvoničkou, která byla opatřena zdobeným kovaným křížem. Opravu zadal a financoval Obecní úřad Čížkov. Rekonstrukci střechy kapličky a zvoničky provedla pokrývačská firma p. Josef Cihla, Předmiř 29, 387 42 Lnáře, okr. Strakonice.

K roku 2004 žije v obci Měrčín 11 obyvatel v  6 domech. Dalších 15 domů slouží jejich vlastníkům k rekreaci. V obci býval provozován obchod potravin. V současné době , pro malý počet obyvatel obchod nelze provozovat.Obyvatelé zajíždějí za nákupy do blízkých Čečovic nebo do Nepomuka.