Facebook

 


OBEC ČÍŽKOV

Informace o obci Čížkov


 

Obec Čížkov tvoří osm dříve samostatných částí:

            ČEČOVICE           ČÍŽKOV           CHYNÍN           LIŠKOV           MĚRČÍN           PŘEŠÍN           ZAHRÁDKA           ŽELEZNÝ ÚJEZD

Jejich spojení nemá dlouhé historické kořeny, ale navazuje na uspořádání z dob družstevního hospodaření. Postupně se vytvořily tři územní celky : Čečovice, Liškov a Měrčín, dále Čížkov spolu se Zahrádkou a v neposlední řadě se spojil Železný Újezd s Přešínem a Chynínem. V takto spojených katastrálních územích hospodařila tři zemědělská družstva, která byla v roce 1974 sloučena do jednoho celku. V rámci samosprávy došlo ke spojení všech obcí k 1.1.1986 pod Místní národní výbor Čížkov. Sloučením samosprávy umožnilo mimo jiné i soustředění prostředků pro investiční akce.

Charakter krajiny je převážně zemědělský a v současné době zde hospodaří několik různě velkých zemědělských subjektů. Významným prvkem jsou lesy, kterých obec vlastní cca 250 ha. Lesní hospodářství tvoří významný ekonomický prvek v ekonomice obce. Rozmanitost a členitost krajiny a hlavně poměrně dobře zachovaná příroda, předurčuje tento kraj k rekreační činnosti ať již formou pobytu nebo turistiky a stále více se rozvíjející cykloturistiky.

Území obce se nachází v nadmořské výšce od 460m n.m(Liškov) do 680m n.m.(Chynín, nejvýše položená obec na území okresu Plzeň-jih). Na katastrálním území Chynín leží i nejvyšší bod okresu a to vrch Marásek 800,5m n.m. Je to jedna z deseti osmistovek v Brdech.

Vítejte tedy v obci, jejíž zastupitelstvo si dalo do vínku kromě jiného i udržení a vylepšení poměrně chudé infrastruktury v návaznosti na turistiku a pobyt v přírodě, lepší informatiku o našem území. Věříme, že tyto stránky jsou toho dokladem.