Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 13.2.2015 (archiv dokumentů)

Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 13. února 2015 od 19,00 hodin ve společenském zařízení v Zahrádce.


Program jednání:

 

 • Zahájení.
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • Kontrola unesení z minulého zasedání.
 • Zpráva starosty.
 • Rozpočtové opatření
 • Přijetí strategického plánu na roky 2015 - 2020
 • Záměr o prodeji části obecního pozemku v Žel.Újezdu
 • Žádost o vodovodní  přípojku v Železném Újezdu
 • Žádosti o dotaci
 • Zažádání o vydání pozemků od České Republiky v k.ú. Čížkov u Blovic a Přešín
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd: Chynín 18,00, Žel.Újezd 18,10, Přešín 18,15, Čížkov 18,20, Měrčín 18,30 Liškov 18,40, Čečovice 18,50

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

ing. Zdeněk Tomášek - starosta
Ing.Ladislav Jára v.r. - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 05.02.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.02.2015