Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27.11.2015 v Přešíně (archiv dokumentů)

Obecní úřad srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. listopadu 2015 od 19,00 hodin v Přešíně.


Zastupitelstvo obce Čížkov srdečně zve na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov,
které se koná v pátek 27.11.2015 od 19,00 hodin v Přešíně.

Program jednání:

 • Zahájení
 • Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • Kontrola unesení z minulého zasedání
 • Zpráva starosty
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku, p.č. 731/3 v Železném Újezdu.
 • Žádost č.1 o  odkoupení částí obecního pozemku, p.č. 847/2  v Liškově.
 • Žádost č.2 o  odkoupení částí obecního pozemku, p.č. 847/2  v Liškově.
 • Žádost o povolení připojení k obecnímu vodojemu v Chyníně k čp 21.
 • Žádost o povolení připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu k čp 75.
 • Žádost o povolení připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu k čp 47.
 • Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ – Distribuce v Čečovicích.
 • Rozpočtová opatření
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov:

Odjezd : Měrčín 18,00, Liškov 18,10, Čečovice 18,15, Zahrádka 18,20, Čížkov 18,25, Chynín 18,45, Železný Újezd 18,50

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 11.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.11.2015