Facebook

 


KRONIKA ZAHRÁDKA

Kronika obce Zahrádka

Zahrádka 2022
Kronika obce Zahrádka 2022 - zapsal Karel Bláha ml.

Zahrádka 2021
Kronika obce Zahrádka 2021 - zapsal Karel Bláha ml.

Zahrádka 2020
Kronika obce Zahrádka 2020 - zapsal Karel Bláha ml.

Zahrádka 2019
Kronika obce Zahrádka 2019 - zapsal Karel Bláha ml.

Zahrádka 2018
Kronika obce Zahrádka 2018 - zapsal Karel Bláha ml.

Úvodní slovo nového kronikáře
Úvodní text nového zahrádeckého kronikáře Karla Bláhy ml.

Závěrečné slovo kronikáře
Závěrečné ohlédnutí Václava Černého, který po téměř čtyřiceti letech končí s psaním zahrádecké kroniky.

Zahrádka 2017
Kronika obce Zahrádka 2017 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2016
Kronika obce Zahrádka 2016 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2015
Kronika obce Zahrádka 2015 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2014
Kronika obce Zahrádka 2014 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2013
Kronika obce Zahrádka 2013 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2012
Kronika obce Zahrádka 2012 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2011
Kronika obce Zahrádka 2011 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2010
Kronika obce Zahrádka 2010 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2009
Kronika obce Zahrádka 2009 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2008
Kronika obce Zahrádka 2008 - zapsal Václav Černý

Zahrádka 2007
Kronika obce Zahrádka 2007 - zapsal Václav Černý

1973 - 1976
Kronika obce Zahrádka 1973 - 1976

1961 - 1967
Kronika obce Zahrádka 1961 - 1967

1950 - 1960
Kronika obce Zahrádka 1950 - 1960

1932 - 1949
Kronika obce Zahrádka 1932 - 1949

První příspěvek do kroniky obce Zahrádka
Příspěvek do kroniky obce od Jana Bárty Zahrádeckého

KRONIKÁŘI OBCE ZAHRÁDKA

 
Karel Bláha ml. č.p.28       * 1999     Václav Černý č.p.44         * 1943

   
Jan Komanec čp.9   1901 - 1979   Josef Košan čp.7      1885 -1953


Jan Bárta čp.6            1862 - 1939