Facebook

 


Zahrádka 2017

Kronika obce Zahrádka 2017 - zapsal Václav Černý


Úvod

Každoročně když usedám po uplynutí roku k počítači, abych zapsal ze svých celoročních poznámek, co se v naší obci událo, přemýšlím, co bylo tou hlavní událostí, na kterou bych měl upozornit. V loňském roce to bylo samozřejmě jasné - setkání rodáků. Ale co tento rok? V tak malé obci, jakou je ta naše, těch zásadních událostí není tak moc, přesto z mého pohledu to je přístavba a přestavba hasičské zbrojnice, která již v předcházejících létech prošla rekonstrukcí na tzv. "Hasičský klub". Takže popíši ty podstatné změny. Další událostí, které stojí za zaznamenání je osazení pamětního kamene s deskou se jmény padlých občanů z I. světové války a s tím související velice zdařilé oslavy 100. výročí této války, které se na přelomu května a června uskutečnily napříč obcí Čížkov.

Bohužel v tomto roce došlo k některým úmrtím, které vždy jsou pro mne osobně velice smutné a sice zemřeli občané - Josef Košan z č.p. 15, Jiří Šelmát z č.p. 29. Poměrně nečekaný odchod bylo úmrtí Antonína Bárty, rodáka z č.p. 34, který byl už dlouhou dobu trvalým bydlištěm v Plzni, ale já osobně jej řadím mezi tzv. "Patrioty obce", který se po celou dobu jeho života zajímal o historii obce, sepsal několik brožur (např. Historie obce Zahrádka z r. 2011, Zahrádecké mlýny z r. 2012), uskutečnil v klubu přednášky k historii obce a měl připraveny další aktivity vztahující se k obci.

Na druhé straně jsem nadšený, že došlo k přistěhování nových obyvatel do Zahrádky a to do zrekonstruovaného domku č.p. 19 (U Beroušků) a nově postaveného rodinného domu č.p. 57 (vedle Beroušků) - rodina Petra Matouška.

Mezi ty hodně povedené akce bych zařadil tzv. "Letní slavnost 2017", která se konala 15. 7. 2017 s přednáškou Dušana Skaly o rodokmenech a křtem vodního kola na Trsínském mlýně. Do kroniky patří i záznam z voleb do sněmovny v říjnu 2017 (viz přiložená tabulka). Určitě je potřeba se zmínit o akci OÚ Čížkov a sice nové stavidlo (výpusť) u rybníka Schánělák a nový povrch silnice (balená drť) mezi Čížkovem a Zahrádkou, který zajišťoval Plzeňský kraj.

Připomenu jen v názvech akce, které se uskutečnily v hasičském klubu a další aktivity hasičského sboru v roce 2017 a je nutno poznamenat, že jich bylo hodně. Zde bych chtěl vyzdvihnout hlavně práci starosty hasičů Dušana Skaly, který je tím "hnacím motorem" současného dění kolem hasičského klubu.

 

Počasí v průběhu roku

Jen ve stručnosti bych chtěl připomenout, jaké počasí nás provázelo v roce 2017. Začátek roku oproti minulým rokům byl poměrně mrazivý (v lednu klesaly teploty až pod -15°C, v českých horách až -30°C) množství sněhu v lednu bylo až 20 cm, což jsme již několik roků nezaznamenaly. V létě (červen, červenec) pak poměrně vysoké teploty až 35°C nad nulou s nepatrnými srážkami, takže stejné jako roky minulé - velké sucho. To se může říci o celé republice. Za zaznamenání stojí "přívalová vlna" (tak to bylo zaznamenáno na internetových stránkách obce), kdy ve čtvrtek 4. 5. 2017 po vydatném dešti se rozvodnil potok z lesa podél bývalých objektů odchovny mladého skotu v části obce "V chalupách" a voda se vylila v místě u bývalé autobusové zastávky a zaplavila cestu směrem k hasičskému klubu.

 

Úmrtí občanů obce

Dne 26. 3. 2017 zemřel ve svých 68 létech Josef Košan (nar. 16. 7. 1948) z č.p. 15. Pohřeb se nekonal a já jen ze svých vzpomínek mohu připomenout, že zemřelý byl vyučen malířem pokojů, ale tomuto řemeslu se nevěnoval. Do Zahrádky se přestěhoval do nově postaveného domku v místě bývalé stodoly u domku čp. 15 "U Horů",  když se oženil s Miluší rozenou Vižďůrovou. Samotná rodina žila svým způsobem tzv. sama pro sebe, nezúčastňovala se dění v obci, takže těch informací nemám až tolik.

Dne 25. 9. 2017 zemřel po delší těžké nemoci Jiří Šelmát (3. 8. 1942) z č.p. 29 ve věku 75 let. Rozloučení se na přání rodiny konalo v rodinném kruhu. Jirka s manželkou Eleonorou vychovali tři děti - dceru Lenku, dva syny Jiřího a Petra. Jirka celý život od narození žil v Zahrádce, pracoval v místním JZD hlavně jako traktorista. Byl hrdý na to, že je rodákem Zahrádky a v době kdy to jeho zdravotní stav umožňoval, byl aktivní v práci pro obec a hasičský sbor. V mládí to neměl lehké, vyrůstal se svými nevlastními sourozenci - Stanislavem a Františkem.  V obci neměl nepřátel a své tři děti společně s manželkou vychovali jako pracovité a samostatně jednající občany. Čest jeho památce.

 

Úmrtí Antonína Bárty, rodáka ze Zahrádky č.p. 34

Jak už jsem v úvodu uvedl, přestože Antonín Bárta již dlouhá léta nežil v Zahrádce, vždy jsme jej brali jako občana obce, neboť ji stále navštěvoval, ale co hlavní - on s obcí tzv. "žil", chtěl stále vědět více a více o vzniku obce, chodil do archivů, kde prohledával vše, co má spojitost s obcí jako takovou. Sepsal brožury a chystal se tyto získané skutečnosti doplnit v další brožuře. Bohužel, toho se nedožil a pro nás jako i obec je to velká škoda. Spolupracoval úzce s Dušanem Skalou, proto pro zápis do kroniky jsem si "vypůjčil" zápis právě Dušana Skaly, který po úmrtí Antonína Bárty zaznamenal na internetových stránkách obce, neboť ten nejvíce přiblíží osobnost tohoto rodáka obce, a jak jsem v úvodu napsal "patriota obce Zahrádka". 

Zápis Dušana Skaly z 2. 4. 2017:

V neděli se opět rozezněl zvon v kapličce v Zahrádce. Z Plzně přišla smutná zpráva, že v sobotu 1. dubna 2017 nečekaně zemřel zahrádecký rodák pan Ing. Antonín Bárta. Bohužel... jen těžko se věří takovým smutným zprávám. S panem Antonínem Bártou jsem naposledy mluvil před čtrnácti dny, byl po operaci kýly a volal mi, jak bývalo jeho zvykem, aby mi dal vědět, že zase bude pokračovat v psaní, chtěl probrat další spolupráci a říkal, co dalšího chystá v příštích měsících. Přestože mu bylo minulý rok osmdesát, vedl se svou manželkou Libuší činorodý a aktivní život. Vedle starání se o chalupu a zahradu v Úlicích, rád cestoval, chodil do divadla, navštěvoval koncerty a v neposlední řadě se velmi zajímal o dění v obci Čížkov.

V lednu konečně po dvou letech dopsal rozsáhlou knihu "Na okraji brdské vrchoviny", věnovanou historii všech částí obce Čížkov a jejímu okolí. Pro obecní stránky sepsal medailonek čečovického kronikáře Augustina Moravce, pracoval na několika článcích o učiteli Karlu Rodinovi a jeho knize "Jak jsem prošel první světovou válkou" a zároveň již připravoval podklady k oslavám 700 let Zahrádky, které se uskuteční příští rok. Na tuto akci se obzvláště těšil, neboť jsme společně probírali i jeho hereckou účast v připravovaném divadelním představení. Vždy si přál, aby se v Zahrádce zase hrálo divadlo.

Z minulých let musím vyzdvihnout zejména jeho publikaci o historii obce Zahrádka, vydanou u příležitosti setkání rodáků v roce 2011. Dále rozsáhlý badatelský text věnovaný zahrádeckým mlýnům, slovníček "Proměny lidové mluvy", článek o Janu Bártovi Zahrádeckém, ale také jeho přednášku při letním grilování v roce 2013 či naučnou procházku po rodné obci v roce 2014. Vedle toho byl i častým návštěvníkem archivů. kde pátral po předcích a mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak s rodokmeny nezištně pomáhal i úplně cizím lidem. Z výše uvedeného je patrné, že smrt zastihla Antonína Bártu v plné práci a i přesto, že si občas stěžoval na ubývající síly, jeho zájem a nasazení bylo úctyhodné. Na sklonku života stihl pro naši obec udělat velký kus práce.

Antonín Bárta se narodil 5. května 1936 v Zahrádce čp. 36 "U Bartošů" jako nejstarší ze čtyř bratrů. Otec Antonín Bárta (1908-1985) pocházel z Čížkova, živil se jako truhlář a později se stal funkcionářem místního i okresního národního výboru. Matka Marie Bártová (1914-1984) byla ze Zahrádky a většinu života pracovala v JZD. Na své dětství a mládí v Zahrádce pan Ing. Antonín Bárta vždy rád s oblibou vzpomínal: "Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že každý člověk si v životě nese s láskou to své místo, kde se narodil a vyrůstal. Ne jinak to je i v mém případě. Narodil jsem se na Smetalkách v č.p. 34 "U Bartošů" a toho, co jsem prožil by bylo dlouhé povídání. Právě zde jsem získal základy pozdějších zájmů. Byli jsme stále v přírodě, pásli husy, dělali ohníčky, toulali se po lese a hledali houby. Ať už to byly výlety na kole nebo slézání Strašné skály či první zkušenosti pod stanem na Hůrce, to všechno se otisklo do mé paměti a scházelo později, když jsem se nastěhoval do paneláku v Plzni". Po studiích na vysoké škole získal titul inženýr, oženil se s Libuší Benediktovou z Čížkova a odstěhoval se do Plzně, kde celý život pracoval ve Škodových závodech. Vedle chalupy v Úlicích se také rád vracel do rodného domu v Zahrádce, kde jsem někdy kolem r. 2010 také pana Ing. Antonína Bártu blíže poznal. Tehdy přišel s nápadem napsat malou knížku o Zahrádce, jež stála na počátku naší několikaleté spolupráce. Přestože mi již kdysi nabídl tykání, nikdy jsem toho z úcty k němu nebyl schopen. Často jsme si volali, konzultovali texty a rozebírali nové nápady. Pokaždé, když byla příležitost, přijel na návštěvu, pravidelně se v Zahrádce účastnil vepřových hodů či letního grilování a nikdy nešel s prázdnou. Vždycky sebou měl nějaké desky s archy popsaného papíru, fotografie, rodokmeny nebo nějakou knihu.

Mám v šuplíku ještě tolik vaší nezveřejněné práce a těžko se mi věří, že už se nesetkáme. Pane Antoníne Bárto, děkuji Vám za vše, co jste pro naši obec udělal. Děkuji, že jsme měli možnost se poznat. Budete nám chybět.

Dušan Skala - starosta SDH Zahrádka.

2.4.2017

Nová výpusť (stavidlo) u rybníka "Schánělák" - duben 2017

Stávající rybník "Schánělák" na drahách nad bývalou hospodou byl vyhlouben do dnešní podoby  v době, kdy se do obce umístilo vojsko a jejich sídlo bylo též v mlýně " U Trsínů". Jedná se o rybník v hlinité zemi s přítokem pouze z lesa, takže v poslední době při nedostatku vláhy často docházelo k tomu, že v rybníce bylo vody minimálně, hlavně též z toho důvodu, že stávající stavidlo propouštělo z důvodu porušení betonových stěn. Z toho důvodu OÚ Čížkov objednal u firmy SENEA s.r.o  Spálené Poříčí provedení nové výpusti. Stavidlo provedené z betonu bylo několikrát opravováno, ale bez kýženého úspěchu. Stavba se uskutečnila na jaře v průběhu měsíce dubna, což jsme přivítali, neboť ještě mohl být v tomto roce rybník napuštěn.

 

Instalace pamětních kamenů - 15. 5. 2017

V pondělí 15. 5. 2017 byly v Zahrádce, Liškově a Měrčíně instalovány kameny s pamětními deskami věnované padlým z první světové války. V Zahrádce bylo po dlouhém uvažování na schůzi SDH rozhodnuto, že kámen s pamětní deskou se třemi jmény našich padlých občanů - Vojtěcha Berouška z čp. 19 (nar. 1881), Václava Housky z čp. 25 (1894-1918), Josefa Rojíka z čp. 43 (1876-1918), bude umístěn na křižovatce mezi "Chalupami" a "Smetalkami". V blízkosti tohoto místa byl již v roce 2006, u příležitosti 100. výročí založení SDH Zahrádka, vysazen pamětní strom.

Na rozdíl od ostatních částí obce Čížkov, kde bylo mnohem více obětí a ve 20. létech 20. století jim byly v jednotlivých vsích stavěny památníky, v Zahrádce, Liškově a Měrčíně se z velké války nevrátilo "pouze" po třech mužích a s pomníky se nepočítalo. Zastupitelstvo obce Čížkov se rozhodlo, že tento dluh splatí právě u příležitosti stého výročí. Kameny připravil a instaloval kameník pan Řezníček z Chválenic, manipulaci zajistil Václav Helma ze Srb se svým bagrem a pomocnou ruku přiložilo i několik místních občanů. Grafický návrh a realizaci pamětních desek připravil Dušan Skala.

 

Oslavy 100 let první světové války - 27. 5. 2017

Oslavy 100 let od první světové války se v obci Čížkov konaly ve dvou termínech. Dne 27. 5. 2017 se uskutečnilo celkem sedm slavnostních pietních ceremoniálů, jež se odehrály v půlhodinových intervalech napříč celou obcí. První pietní akt začal v 10 hod. v Přešíně a pak následovaly další: Železný Újezd, Chynín, Měrčín, Liškov, Čečovice. Ve 13 hodin se uskutečnil poslední akt v Zahrádce, kde bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení, po němž následovalo tematické promítání Dušana Skaly. Celá pietní akce byla orámována projevem místostarosty obce Ing. Ladislava Járy, slavnostním nástupem vlajkonošů, čestnými salvami z historické pušky a hudebním doprovodem pana Vladislava Chaloupka.

O týden později, v sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnil hlavní slavnostní pietní akt v Čížkově. Součástí oslav byla mše v místním kostele, kladení věnců k památníku padlých v první světové válce doprovázené s čestnou vojenskou stráží za přítomnosti Armádního generála Josefa Bečváře (rodáka obce Čížkov) a dalších veřejných činitelů.  

 

Letní slavnost 2017

V sobotu 15. 7. 2017 se v Zahrádce uskutečnila tradiční letní slavnost, tentokráte i s přednáškou o rodokmenech a křtem nového vodního kola na "Trsínském mlýně". Akce začala ve 14 hodin v hasičském klubu za účasti mnoha lidí, kteří si přišli poslechnout přednášku Dušana Skaly o historii zahrádeckých rodů. Během dvouhodinového povídání se mnozí ke svému překvapení dozvěděli o nejrůznějších příbuzenských vazbách vlastních předků a doslova se potvrdilo rčení, že jsme všichni příbuzní. Dodejme, že celá přednáška byla založena především na výsledcích genealogického pátrání Václava Štrunce, Dušana Skaly, Karla Bláhy ml. a Antonína Bárty.

Po skončení přednášky se osazenstvo přesunulo k "Trsínskému mlýnu", kde jeho majitelé manželé Šebkovi nechali vyrobit nové vodní kolo. Že se jednalo o naprosto výjimečnou událost, potvrdil i velký počet lidí, kteří se na slavnostní pokřtění kola přišli podívat. Ivan Šebek všechny přivítal a poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli. Dušan Skala vzpomněl na Ing. Antonína Bártu, který se zahrádeckými mlýny zabýval a o obnovení kola dlouhá léta usiloval. Bohužel, osud zasáhl a pan Bárta se tohoto dne nedožil. Na jeho počest bylo vodní kolo pokřtěno jeho jménem. Jiří Waldmann zahrál na trubku melodii z pohádky Princezna ze mlejna, špunty šampaňského vystřelily a Bártovo kolo se roztočilo. I přesto, že sobotní počasí nebylo zrovna přívětivé, veselou náladu to nezkazilo a lidé se bavili v hasičském klubu až do nedělního svítání. Letní zahrádecká slavnost 2017 byla výjimečná a povedená.

 

Volby do Poslanecké sněmovny - 20. a 21.10.2017

Jedná se o volby v rámci celé ČR a výsledky voleb svým způsobem ukázaly potřebu voličů na změnu, neboť klasické strany dá se říci propadly a vítězem v celé republice se stalo nové hnutí ANO 2011 pod vedením p Babiše. Takže pro informaci uvádím stručně výsledky v % v rámci celé ČR a v našem kraji. Následně uvádím výsledek v obcích OÚ Čížkov.

Výsledky v ČR:

ANO 2011 - 29,6 %, ODS - 11,3 %, Piráti - 10,8 %, SPD - 10,6 %, KSČM - 7,8 %, ČSSD - 7,3 %, KDU-ČSL - 5,8 %, TOP 09 - 5,3 %, STAN 5,2 % (strany a hnutí, které mají zástupce v Parlamentu).

Výsledky v Plzeňském kraji:

ANO 2011 - 31,0 %, ODS - 12,1 %, SPD - 10,6 %, Piráti - 10,0 %, KSČM - 8,7 %, ČSSD - 8,0 %, STAN - 4,9 %, TOP 09 - 4,8 %, KDU-ČSL - 3,5 % (celkem ve volbách bylo zapojeno cca 30 stran - hnutí).

Výsledky voleb OÚ Čížkov

 

Okrsek

Strana

Čížkov
Měrčín

Zahrádka

Čečovice
Liškov

Ž.Újezd
Chynín

Přešín

Počet
hlasů celkem

pořadí

1. ODS Občansko demo-
kratická strana

17

3

3

9

2

34

3

2. Řád národa
Vlastenecká unie

1

-

-

-

-

1

17-18

4. ČSSD Česká strana
sociálně demokratická

5

-

10

9

7

31

5

7. Starostové a
nezávislí

2

3

5

9

4

23

6

8. KSČM Komunistická
strana  Čech a Moravy

12

2

8

9

2

33

4

9. Strana
zelených

-

-

-

1

2

3

13

10. ROZUMNÍ stop
migraci……………               

-

-

1

1

-

2

14-16

12. Strana svobodných                          .     občanů

1

1

-

1

1

4

11-12

15. Česká pirátská
strana

2

3

9

5

3

22

7

16. Občané 2011-
spravedlnost pro lidi

3

1

-

-

-

4

11-12

20. TOP 09

4

-

-

4

5

13

8

21. ANO 2011

15

7

38

30

13

103

1

24.Křesťanská a demokr.
unie-Českslov.str.lidová

-

-

4

6

-

10

9

26. Realisté

-

-

1

1

-

2

14-16

27. Sportovci

-

1

4

1

-

6

10

28 Dělnická strana soci-
ální spravedlnosti

1

-

-

-

1

2

14-16

29. Svoboda a přímá de-
mokracie Tom. Okamura

9

3

10

10

8

40

2

30. Strana práv
občanů

-

-

1

-

-

1

17-18

Hlasů celkem v okrsku

72

24

94

96

48

% účasti ve volbách v obci Čížkov
63,8

Počet voličů

135

45

140

144

61

Přišlo k volbám

72

25

94

96

48

% účasti

 

53,3

55,6

67,1

66,7

78,7

 

Přehled těch zásadních akcí uskutečněných v hasičském klubu v roce 2017

 • valná hromada SDH Zahrádka (7. 1. 2017)
 • oslavy MDŽ s pohoštěním (11. 3. 2017)
 • zasedání zastupitelstva OÚ Čížkov (17. 3. 2017)
 • návštěva zahraničních partnerů z Francie a Chorvatska v rámci projektu Erasmus + (25. 3. 2017)
 • maškarní párty (25. 3. 2017)
 • májové oslavy spojené se stavěním májky u hasičského klubu (30. 4. 2017)
 • včelařská přednáška (13. 5. 2017)
 • Letní slavnost - přednáška Dušana Skaly o rodokmenech a křest mlýnského kola (15. 7. 2017)
 • tradiční 18. vepřové hody spojené se zábavou při harmonice (18. 11. 2017)
 • pohoštění účastníků při naháňce pořádané mysliveckým sdružením Čížkov (16. 12. 2017)
 • přednáška o Aljašce p. Houdka (29. 12. 2017)
 • oslavy Silvestra (31. 12. 2017)

Navíc se zde uskutečnilo i několik narozeninových oslav.

 

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice a klubu v Zahrádce

Jak již vyplývá z předcházejících zápisů v kronice obce z posledních let, je počet akcí konaných v hasičském klubu každoročně stále více a kapacita byla v mnoha případech nedostatečná. A jelikož hasičský klub plní hlavně funkci pro shromažďování místních občanů, neboť hospoda v obci zanikla, je to jediná možnost, kde je možné uskutečňovat aktivitu hlavně místních dobrovolných hasičů. Těch aktivit ze strany hasičů je skutečně hodně a tak se již delší dobu uvažovalo o rozšíření těchto prostor. Záměr přístavby klubu začal na OÚ Čížkov z funkce zastupitele obce a starosty SDH prosazovat Dušan Skala, který nechal vypracovat stavební projekt a nalezl dotační titul Plzeňského kraje, skrze nějž získala obec Čížkov na přístavbu 320 000,- Kč.

Celá akce se týkala rozšíření stávajících prostor již dříve upravených na klub a propojení do hasičské zbrojnice (garáže s prostory pro hasičské auto, stříkačku a uskladnění potřebného hasičského nářadí), což vyžadovalo změnit vjezd ze dvora, úpravu střechy objektu, rozšíření elektrické instalace a další. Těmito úpravami se v podstatě získal nový prostor pro kuchyni a stávající prostory se rozšířily tak, že hlavní prostor (zasedací místnost s cca 40 místy) zůstal zachován a navíc vznikl nový prostor (výčep), kde byly umístěny dva stoly (cca 15 míst) a barový pult. Je třeba zdůraznit, že jedna z hlavních změn je také vybavení kuchyně el. spotřebiči, jako jsou sporáky, el. pánev, velký umývací pult, chladící prostor atd., to umožňuje pořádat nejrůznější akce s konečně důstojným zázemím pro občerstvení.

Na závěr je třeba zdůraznit, že většinu prací prováděli zahrádečtí občané a členové místního hasičského sboru. Kompletní stavební realizaci projektu zajišťovala firma Jana Havlíka st., elektroinstalatérské práce provedl Václav Talůžek, nová vrata vyrobil Zdeněk Šelmát st. a Jan Havlík ml. měl na starosti veškeré truhlářské práce. Členy SDH zde bylo brigádně odpracováno stovky hodin. Vedle již zmíněných je třeba poděkovat i dalším: Karlu Bláhovi st., Kájovi Bláhovi ml., Michalu Skalovi, Jaromíru Skalovi, Robertovi Černému a Zdeňkovi Černému, kteří mají velkou zásluhu nad zdárným dokončením tohoto projektu.

 

Noví obyvatelé obce Zahrádka

Jak už jsem v úvodu připomněl, do naší obce se natrvalo přistěhovaly dvě rodiny a to je velice příjemné konstatování. Do chalupy čp. 39 se po celkové rekonstrukci přistěhovali: René Wallenfels (nar. 30. 12. 1976) s družkou Kateřinou Matouškovou (nar. 1.6.1977) a dvěma dětmi Lubošem Matouškem a Pavlem Matouškem. V sousedství pak v novostavbě s přiděleným čp. 57 bydlí manželé Matouškovi - Petr Matoušek (nar. 30.3.1984) a  Jana Matoušková (nar. 15.5.1984 ), kterým se v tomto roce narodil syn Matyáš Matoušek (nar. 3.9.2017).

Vítáme Vás v naší obci a upřímně přejeme, aby se Vám v naší malé obci líbilo.

 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2017 - valná hromada konaná dne 6.1.2017

Valná hromada se konala v již definitivně dokončených prostorách hasičského klubu, o kterých píši v samostatném zápisu. Přivítání všech přítomných (cca 50) provedl starosta SDH Zahrádka Dušan Skala tradičně s přípitkem a přáním všeho dobrého do nového roku a minutovou vzpomínkou na zemřelé Jiřího Šelmáta z čp. 29 a Ing. Antonína Bárty, rodáka z č. 34 (viz samostatné zápisy).

Jak už se stalo pravidlem, valná hromada byla starostou připravena formou promítání na plochu s připomínkou všech uskutečněných akcí ve fotografii a videi, což je velice příjemné pro všechny účastníky.  

Po schválení programu valné hromady, zvolení návrhové komise, přednesli zprávy o činnosti starosta, velitel, vedoucí mládeže, jednatel a hospodář SDH. Z těchto zpráv vyjímám to nejzákladnější.

 

Zpráva starosty SDH Zahrádka Dušana Skaly:

Poděkoval všem členům za práci, která v uplynulém roce byla zvlášť náročná hlavně při pomoci na rekonstrukci a přístavbě hasičského klubu a následně byly někteří členové odměněni knihami a poukázkami na piva zdarma v klubu. Současně byly odměněny ženy kytičkou, které, jak už se stalo tradiční, pomáhaly při akcích sboru. Po připomenutí všech akcí uskutečněných SDH, byl hlavní náplní zprávy podrobné seznámení s rekonstrukcí a přístavbou hasičského klubu co se týká náročnosti na projednání stavebního povolení, žádosti o dotaci a podrobné finanční vyhodnocení. Rozpočet základního projektu „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice a klubu Zahrádka“ činil 628 163 Kč. Nicméně pro dokončení a vybavení hasičského klubu bylo zapotřebí ještě dalších 420 382 Kč nad rámec projektu. Celková investice do přístavby, rekonstrukce a vybavení si tedy vyžádala částku 1 048 545 Kč, z toho 631 425 Kč investovala obec Čížkov, 320 000 Kč činila dotace Plzeňského kraje a 97 120 Kč věnoval místní hasičský sbor zejména do nového vybavení. Tak nákladnou akci, která se v obci realizovala, nepamatuji a navíc zvládnout vše tak v tak krátké době, a sice - úvaha o přístavbě započala v roce 2015, návrh na legalizaci stávající stavby byl podán v březnu 2016, v červenci 2016 byla objednána PD u projektanta, projekt byl dokončen v lednu 2017. Žádost o dotaci Plzeňskému kraji byla předána 8. 2. 2017 a vlastní práce započaly v červenci 2017, aby kolaudace stavby proběhla 13. 11. 2017. Tím chci vyzdvihnout práci hlavně Dušana Skaly, který se stal koordinátorem stavby (ostatní je uvedeno v samostatném zápisu).

 

Zpráva velitele SDH Zahrádka Michala Skaly:

Připomenul účast na soutěžích - Okrskové cvičení v Přešíně (10.6.2017), Memoriál Slávy Horníka (17.6.2017), Srbská proudnice (7.10.2017). Z dalších tradičních činností - čištění požární nádrže, úprava hřiště u hasičského klubu, údržba hasičského auta (po opravě prošlo STK) a vybavení včetně hasičské stříkačky.

   

Zpráva jednatele SDH Jaromíra Skaly:

K dnešnímu datu má SDH 53 členů řádných, 6 přispívajících. Z toho 13 dětských členů.

 

Zpráva hospodáře SDH Zdeňka Šelmáta ml.:

Přestože v uplynulém roce se hospodařilo se ztrátou (hlavně v důsledku výdajů při stavbě), nejsou finance v mínusu - výnosy celkem v roce 2017 činily 178 012.- Kč, náklady pak byly vykázány ve výši 211 541.- Kč. Ztráta byla uhrazena z vytvořené rezervy z předešlých let.  

 

V diskuzi vystoupili starosta OÚ Čížkov Zdeněk Tomášek - poděkoval za práci, která je v Zahrádce příkladem pro všechny části obce Čížkov a přislíbil, že obec počítá s opravou střechy na hasičské zbrojnici a klubu, neboť se jedná o majetek obce, který se realizovanou rekonstrukcí a přístavbou zhodnotil. Na závěr přednesl Jaroslav Končel, předseda návrhové komise, usnesení z valné hromady Pohoštěním přítomných byla valná hromada ukončena v 16.45 hod.

 

Zahrádka 10.1.2018.

Zapsal: Václav Černý.