Facebook

 


Zahrádka 2018

Kronika obce Zahrádka 2018 - zapsal Karel Bláha ml.


Úvod

Letošní rok se řadí mezi tzv. osmičkové roky. Připomínáme si mnohá výročí naší republiky. Tím nejvýznamnějším výročím je zajisté 100 let od vzniku samostatného státu Čechoslováků.

Jak už to tak bývá, dějinné události našeho státu se odvíjí od událostí probíhajících v Praze. Nebylo tomu jinak ani 28. října 1918. Toho dne jednal Karel Kramář s Edvardem Benešem v Ženevě o vytvoření a podobě budoucího československého státu. Mezitím se v Praze rozšiřuje zpráva o uznání míru a uznání autonomie národů monarchie, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Lidé okamžitě začali ničit symboly Rakouska-Uherska. Večer pak Národní výbor československý vyhlásil zákon o zřízení samostatného státu československého.

Posuneme se o dvacet let dále, píše se rok 1938 a nedávno vzniklý stát, který má v říjnu oslavit své dvacáté výročí, se ocitá v rukou mocností, které rozhodnou o jeho dalším vývoji. V září 1938 se Hitler setkává s Chamberlainem v Berchtesgadenu. Na základě této schůzky vypracovává britská a francouzská vláda plán na odstoupení Sudet. Na další schůzce 22. září Hitler požaduje další územní nároky vůči Československu. Chamberlain poté doporučuje Československu mobilizovat, a tak následujícího dne tedy 23. 9. 1938 přichází dlouho očekávaný okamžik, předseda vlády gen. Syrový vyhlašuje všeobecnou mobilizaci. Do zbraně je povoláno 1, 25 milionu mužů. 29. září se schází v Mnichově představitelé 4 velmocí – Francie, Itálie, Velká Británie a Německa. Krátce po půlnoci na 30. září přítomní podepisují dohodu, ve které plně akceptují německé požadavky. Rok nato vypukne v Evropě II. světová válka.

Válka končí v roce 1945 a náš stát se orientuje na Východ. Tři roky po konci války pak přichází osudný den 25. únor 1948, kdy prezident Edvard Beneš přijímá demisi odstoupivších ministrů a pověřuje Klementa Gottwalda sestavením nové vlády, tím u nás začíná přes 40 let trvající totalita.

Čas plyne jako voda. Máme již třetího komunistického prezidenta, také oslavujeme 50. výročí VŘSR. V Československu se mezitím uvolňují poměry. V čele komunistické strany jsou ale zatím konzervativci. Je červen 1967 a koná se sjezd československých spisovatelů, ze kterého je slyšet jasná kritika proti konzervativcům. V lednu následujícího roku dochází ke změnám. Antonína Novotného ve funkci 1. tajemníka ÚV KSČ nahrazuje Alexander Dubček. Dubnové plénum ÚV vydává Akční plán politických a ekonomických reforem. Postupné uvolňování poměrů se však přestává líbit Sovětskému svazu. Na sklonku června se koná na našem území vojenské cvičení států Varšavské smlouvy s názvem „Šumava“. Je to ovšem jen zástěrka pro plánovanou invazi do Československa. Poslední vojenské jednotky opustí naše území až 3. srpna a zůstávají na hranicích. V průběhu jara a léta probíhají jednání komunistických stran se snahou přinutit československé vedení k ukončení reforem. Současně se také konají tajné porady mezi Sověty a československými konzervativci. Přichází poslední jednání mezi Dubčekem a Brežněvem, jsme v Čierné nad Tisou na přelomu července a srpna. Konzervativci zde předávají tzv. zvací dopis se žádostí o vojenský zásah v Československu proti kontrarevoluci. Zaznívá signál VLTAVA-666 a vojska postupně překračují hranice, velitelem operace se stává gen. Pavlovskij, píše se 20. srpen 1968. Krátce před 2. hodinou ranní 21. srpna vysílá Československý rozhlas prohlášení ÚV KSČ „Všemu lidu ČSSR“ o invazi vojsk Varšavské smlouvy.

Po dlouhých letech společného soužití Čechů a Slováků přichází loučení a další samostatný vývoj. Na Nový rok jsme si připomněli již čtvrtstoletí trvání naší současné republiky. Právě 1. ledna 1993 vznikly dva nové státy Česká republika a Slovenská republika, posledním dnem roku 1992 zaniklo Československo. Společný stát Čechů a Slováků trval od r. 1918 do r. 1939 a poté od r. 1945 až do konce roku 1992, tedy 68 let společné existence.

 Novoroční pochod

Nedílnou součástí Nového roku v Zahrádce se stal již čtvrtým rokem pořádaný Novoroční pochod. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Vyšli jsme od hasičské zbrojnice po silnici do Čížkova, odkud jsme se vydali přes Zahájený k Trsínskému mlýnu, kde se roztáčelo Bártovo mlýnské kolo. Odpolední vycházku jsme pak zakončili v hasičském klubu, kde na nás čekalo teplé občerstvení.

 

Druhá přímá volba prezidenta

O dvou lednových víkendech proběhla opět po pěti letech volba prezidenta. Již podruhé v historii České republiky byl prezident volen přímo občany. První kolo, kterého se zúčastnilo celkem 9 kandidátů, proběhlo ve dnech 12. a 13. ledna.

Číslo

Kandidát

Okrsek

č. 2
Zahrádka

1

Topolánek Mirek Ing.

0

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

1

3

Fischer Pavel Mgr.

1

4

Hynek Jiří RNDr.

0

5

Hannig Petr Mgr.

0

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

0

7

Zeman Miloš Ing.

15

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

3

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

9

Počet hlasů celkem

29

Volební účast v %

63,04

Do druhého kola prezidentských voleb, které se konalo 14 dní poté, postoupili 2 kandidáti.

Číslo

Kandidát

Okrsek

č. 2
Zahrádka

7

Zeman Miloš Ing.

18

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

12

Počet hlasů celkem

30

Volební účast v %

66,67

 

Březnové akce v Hasičském klubu Zahrádka

V březnu se v hasičském klubu uskutečnily tři akce. Nejprve při příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádali hasiči posezení s občerstvením, které se konalo 10. března a patřilo všem ženám. Následující víkend se uskutečnila již podruhé maškarní párty pro děti i dospělé. Masek se sešlo požehnaně a bylo veselo. V závěru měsíce nastínil lektor Bc. Pavel Houdek všem zájemcům novinky ze světa provozu na pozemních komunikacích. Školení řidičů, které se koná již tradičně, proběhlo 30. března.

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V roce 2018 pokračovala rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dne 31. března byla brigádně sundána původní střešní krytina. Položení nové krytiny probíhalo v dubnu a zajištovala ho firma Miloše Heřmana z Čížkova. V dubnu byla zprovozněna chladírna a okolo hasičárny bylo postaveno lešení. Od poloviny dubna probíhala oprava fasády, kterou provedla firma Jana Havlíka st. V průběhu května byl zrekonstruován sál. Václav Talůžek provedl novou elektroinstalaci. Byly zrenovovány parkety firmou PARKETCENTRUM manželů Šebkových. Byla vyměněna okna, opraveny omítky, zateplen strop a sál byl nově vymalován. Dne 26. 5. byla při celodenní brigádě postavena na dvoře hasičského klubu pergola. Začátkem června byla natřena fasáda. Hasičská zbrojnice tak dostala zelenou barvu s bílými římsami. Zajímavostí je, že právě zelená barva byla původní barvou hasičské zbrojnice. Rekonstrukce byla dokončena v závěru června, kdy proběhla brigáda na úklid a byla postavena zásluhou Roberta Černého kruhová lavička okolo akátu u vstupu do výčepu. V červenci pak ještě proběhli terénní úpravy u hasičské zbrojnice.

 

10 let hasičského klubu

Posledními úpravami byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, která probíhala již od roku 2008. Právě před 10 lety byl po dvouměsíční rekonstrukci otevřen hasičský klub. V následujících letech pak bylo postupně upravováno okolí i vnitřek hasičské zbrojnice.

Vraťme se ale na začátek příběhu. Po založení sboru v roce 1906 bylo na obecních drahách postaveno hasičské skladiště. Postupem času přestalo vyhovovat, a tak bylo roku 1934 započato se stavbou nového. Stavba zbrojnice probíhala formou dobrovolné práce všech občanů. Dne 12. července 1936 byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena. Při této příležitosti proběhlo okrskové hasičské cvičení a byly předány členům diplomy za třicetiletou činnost u sboru. V roce 1950 byla hasičská zbojnice adaptována na úřadovnu národního výboru. Další úpravou si prošla zbrojnice o čtyři roky později. Dosavadní úřadovna byla přesunuta do vedlejší místnosti a na jejím místě byla zřízena prodejna Jednoty. S postupem času přestávala velikost prodejny, která byla umístěná v jedné z místností MNV, vyhovovat. Proto bylo rozhodnuto přistavět v roce 1971 prodejnu novou a původní používat jako sklad. Další opravy se dočkala hasičská zbrojnice v roce 1992, kdy byla přeložena střecha a vyměněny okapy. Na objektu zbrojnice byla instalována elektrická siréna a bylo přistavěno sociální zařízení k prodejně.

Nyní se dostáváme znovu k roku 2008, tedy k rekonstrukci hasičské zbrojnice.  Po uzavření hospody pomalu začal utichat kulturní život v obci. Dalším hřebíčkem do rakve pak bylo uzavření prodejny v roce 2007. Zahrádka tak ztratila místa pro setkávání občanů. U mladých hasičů, zejména u Dušana Skaly, se tak zrodila myšlenka vybudovat z objektu hasičské zbrojnice prostory, kde by se mohli občané ve volném čase setkávat. Realizace myšlenky probíhala od června do srpna 2008. Postupně byla zbourána příčka, která oddělovala původní úřadovnu a prodejnu, byla zazděna venkovní roleta, zbourána rampa do skladu, byly upraveny prostory WC a z prodejny vznikl výčep. V objektu byla zrekonstruována elektroinstalace, na dvoře byl zbudován dřevěný parket a dřevěná hradba. Byla natřena a zatmelena okna a okenice, vybíleny všechny prostory a po opravě fasády byla zvenku natřena i celá budova. 9. srpna se hasičský klub slavnostně otevřel.

V následujících letech pak pokračovala rekonstrukce klubu i jeho okolí. V roce 2010 byla do objektu zavedena voda včetně rozvodů a odpadů, byly odděleny WC pro muže a ženy, ve výčepu byla provedena nová podlaha a na sál instalována nová kamna. V dalších letech byla vybudována zámková dlažba před vraty na dvoře, postupně vyřezávány křoviny v okolí hasičské zbrojnice. V roce 2014 byl vytvořen nový barový pult, knihovna, výdejní pult do výčepu a byla nově vyasfaltována plocha před zbrojnicí. V roce 2015 byla na místě dřevěného parketu zbudována zámková dlažba a u hasičské zbrojnice bylo vytvořeno hřiště pro děti. V následujícím roce byl hasičský klub připojen k internetu a na dětském hřišti přibyly nové atrakce

V roce 2017 byla k hasičské zbrojnici přistavěna kuchyně. Nejprve bylo nutné změnit vjezd do garáže, upravit střechu a rozšířit elektrické instalace. Stávající prostor tak byl rozšířen o kuchyni a nový prostor pro výčep.

Tímto se dostáváme na konec příběhu. V roce 2018 byla po deseti letech dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Já doufám, že i v budoucnu bude toto místo sloužit svému účelu, pro které vzniklo, tedy jako místo pro setkávání zahrádeckých občanů.

 

700 let ZAHRÁDKY

Největší událostí v Zahrádce v letošním roce a troufám si zde napsat i v tomto století byla oslava 700 let od první písemné zmínky o Zahrádce.

Jak jsem již v úvodu kroniky napsal, nejstarší písemná zmínka o Zahrádce pochází z roku 1318 a je zapsána v deskách zemských. Jedná se o zápis ze soudního řízení před zemským soudem na Pražském hradě. Habart ze Lnář zde žaluje Bavora III. ze Strakonic, který mu způsobil škodu na jeho dědičném majetku v Řišti (okr. Strakonice) skrze požár.

700 let to je opravdu dlouhá doba. Mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky, si asi ani nedokáží představit, co všechno se za tak dlouhou dobu v Zahrádce událo. Je to více jak 28 generací, doby válek, míru, doby loučení a shledávání, šťastné okamžiky narození dětí, křtiny, svatby, ale bohužel také okamžiky smutné - úmrtí blízkých a v minulosti také těžká práce na polích a to nejen vlastních, ale i panských. Mohl bych pokračovat v líčení dobrých a špatných, veselých a smutných okamžiků naší minulosti. To dělat nebudu, uvedu zde jen myšlenku, která mi na dnešní době trochu vadí. Dříve měli lidé méně starostí než my dnes, dokázali se zastavit a v klidu si popovídat se sousedy, o zimních večerech se navštěvovali a vyprávěli si zážitky z mládí nebo pohádky. V dnešní době na tyto věci bohužel moc času nezbývá.

Dne 21. července jsme se tedy v Zahrádce sešli, abychom oslavili 700 let od první zmínky o naší Zahrádce a zároveň si připomněli výročí 10 let od rekonstrukce hasičské zbrojnice a otevření hasičského klubu.

Prvním bodem oslav bylo sázení dvou pamětních stromů. V současné době se v Zahrádce nachází šest pamětních stromů, převážně líp. I proto byly vybrány stromy, které se zde příliš nevyskytují, přestože zde dříve rostly, a sice moruše. Tento strom, který se dožívá několika set let, pochází z jižní Evropy a jeho plody připomínají ostružiny. Nové pamětní stromy zasadili dva zasloužilí členové SDH Zahrádka Jaroslav Končel a Zdeněk Šelmát st. na kraji hřiště u hasičského klubu. Program dále pokračoval v půl jedenácté u pomníku padlých, kde se uskutečnil slavnostní pietní akt. Starosta hasičů MgA. Dušan Skala připomněl 100. výročí konce první světové války a tři padlé zahrádecké občany. Položení věnce provedli Zdeněk Šelmát st., Jaroslav Končel a Michal Skala. Poté následovaly 3 salvy a československá hymna v podání sboristy Národního divadla pana Josefa Darebníka. Po pietním aktu u pomníku padlých následovala komentovaná prohlídka Zahrádkou, kterou jsem provázel já spolu s Dušanem Skalou. Cestou jsme měli několik zastávek, jedna z nich byla u sušárny ovoce u Chodorů, další na návsi u kapličky, která byla při této příležitosti otevřena veřejnosti. Z návsi jsme se vydali okolo koupaliště do Trsínského mlýna, kam jsme přišli ve 12 hodin. Majitel mlýna Ivan Šebek řekl pár slov o výrobě mlýnského kola a připomněl pana Antonína Bártu, po kterém je kolo pojmenované. Pak už nezbývalo než kolo roztočit.

Slavnostní zahájení začalo symbolicky ve 13:18. MgA. Dušan Skala přivítal všechny návštěvníky v hasičském klubu. V úvodní řeči připomněl výročí 10 let od otevření hasičského klubu a přiblížil sedmisetletou historii Zahrádky. Zmínil také významnou roli obecních kronikářů. Všichni přítomní pak byli svědky historické události. Dušan Skala pozval na pódium kronikáře pana Václav Černého, který přečetl své závěrečné slovo a přiblížil svou dlouholetou kronikářskou činnost a také své předchůdce. Poté mně pan Václav Černý předal novou kroniku a tím jsem se stal novým zahrádeckým kronikářem.

Od 14 hodin hrála k poslechu sušická kapela Sólovačka. Po 15. hodině pak vystoupili na pódium děti z hasičského kroužku a předvedli několik hudebních čísel, následovali vystoupení Václava a Jiřího Waldmannových (od Dolejších čp. 2), kteří zahráli na trubku, a Vratislava Chaloupka ze Srb, který zahrál na dudy. Dalším bodem programu byl historický útok vrčenských hasičů s ruční stříkačkou.

Od rána bylo pěkné počasí, to se změnilo v pozdním odpoledni. Na 17. hodinu byla naplánovaná ukázka z divadelního představení s pracovním názvem Poslední vodník v Zahrádce, které napsal a s místními ochotníky nacvičil Dušan Skala. Bohužel začalo pršet, a tak muselo být představení posunuto na 18. hodinu. Nakonec se ale stejně hrálo v dešti. Ve hře vystupovali Vlastimil Fiala, Zdeněk Šelmát st., Jaroslav Končel, Václav Šelmát, Jan Havlík st., Marcela Skalová, Jana Fialová, Jana Zahradníková, Dušan Skala, Vladislav Chaloupek a děti z hasičského kroužku. Hudebně představení doprovázel Jan Burian ze Srb. Zajímavostí je, že před představením dorazila i nejstarší občanka Zahrádky paní Zdeňka Šelmátová, která v minulosti sama hrála v mnoha hrách zahrádeckých ochotníků. Po divadelním představení začala hrát k tanci a poslechu skupiny Eddy band. Byl to velmi krásný den, na který se nezapomíná.

Mně už nezbývá jen na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách akce i na jejím průběhu, ale těm kteří přišli oslavit 700 let Zahrádky. Jsem nesmírně rád, že se v Zahrádce opět po 45 letech hrálo divadlo a doufám, že se v příštích letech dočkám pokračování hry.

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov

Dne 3. srpna se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov. Starosta obce Čížkov Ing. Zdeněk Tomášek ve své zprávě mimo jiné poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách slavnosti ke 100 letům republiky v Čečovicích a slavnosti 700 let Zahrádky.

 

Prakiáda

O posledním zářijovém víkendu se v Zahrádce uskutečnil zkušební ročník prakiády. V sobotu 29. září si přišlo kolem 50 lidí do hasičského klubu vyzkoušet tuto v posledních letech oblíbenou soutěžní disciplínu. Ženy a děti střílely ze vzdálenosti 5 metrů a muži z 10 metrů. Vítězem v ženské kategorii byla Zdeňka Skalová, mezi dětmi se na prvním místě umístila Terezka Bláhová a v kategorii muži byl vítězem Robert Černý. Po soutěži si všichni pochutnali na výborném masu z lodny, které připravil René Walenfelz s ženou Kateřinou.

 

Volby do obecního zastupitelstva

V závěru prvního říjnového týdne proběhly volby do obecního zastupitelstva. Ve dnech 5. a 6. října rozhodovali voliči, kdo bude v příštích 4 letech zastupitelem obce Čížkov.

O mandát v jedenáctičlenném zastupitelstvu obce Čížkov se ucházelo celkem 22 nezávislých kandidátů.

Volební účast byla v Zahrádce 67,39 % a v celé obci Čížkov 67,97 %.

Následující tabulka zachycuje výsledky voleb v obci Čížkov:

Kandidát

Počet hlasů

Mandát

Šefl Zdeněk

82

NE

Skala Dušan MgA.

225

ANO

Randa Dušan

93

NE

Batovec Ladislav Ing.

106

ANO

Jílková Monika Ing.

86

NE

Jílek Miroslav

72

NE

Reifová Eliška

54

NE

Heřman Miloš

136

ANO

Pikal Zdeněk

86

NE

Kovaříková Pavla Mgr.

151

ANO

Šmíro Štefan Ing. DiS.

87

NE

Třeštík Martin

164

ANO

Sládek Dušan

121

ANO

Černý Miroslav

191

ANO

Burianová Lenka

74

NE

Jára Ladislav Ing.

255

ANO

Kment Miroslav

80

NE

Šebová Iveta

43

NE

Karas Václav

96

ANO

Skřivánek Jan

112

ANO

Velíková Vladislava

77

NE

Tomášek Zdeněk Ing.

313

ANO

Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce Čížkov se konala v pátek 2. listopadu. Novým starostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Jára a místostarostou Martin Třeštík.

 

100 let republiky

V podvečer 27. října jsme si v Zahrádce připomněli 100 let od vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. V 17 hodin zahájil starosta SDH Dušan Skala ceremoniál položení věnce u pomníku padlých slavnostním projevem. Následně všichni zúčastnění zazpívali československou hymnu. Pietní akt položení věnce, který provedli Jaroslav Končel, Zdeněk Šelmát st. a Michal Skala, hudebně doprovázeli Václav a Jiří Waldmannovi. Tři slavnostní salvy pak vystřelil Ondřej Šplíchal v dobové vojenské uniformě. Po skončení pietního aktu jsme se odebrali k sousedskému posezení do hasičského klubu.

Nutno dodat, že OÚ Čížkov uspořádal již v sobotu 7. července vzpomínkovou akci k výročí 100 let založení Československé republiky v Čečovicích. Program začal ve 12 hodin průvodem na náves v Čečovicích, kde proběhla mše v místní kapličce a řemeslnický jarmark. Ve 14 hodin byla zahájena oficiální část na návsi. Protože akce neproběhla v Zahrádce, nebudu zde uvádět celý její průběh. Rád bych ještě uvedl výňatek z projevu starosty obce Čížkov Ing. Zdeňka Tomáška: „Vážení spoluobčané, vážení hosté, dámy a pánové,

moc bych si přál, aby Česká republika mohla v roce 2045 oslavit další stoleté výročí, tentokrát 100 let života v Evropě bez ničivých válek. Přispět k tomu můžeme a musíme již nyní. Rozhodujeme o našich záležitostech na základě demokratických principů a nenechme se ukolébat pozlátkem konzumní kultury. Všichni dohromady tvoříme budoucnost pro naše potomky.

Ať žije svobodná a demokratická Česká republika, čest jejímu lidu.“

 

Narození Verunky Lašťovkové

Dne 22. prosince 2018 se rodičům Pavle a Jardovi Lašťovkovým narodila dcera Verunka. Uvádím ji zde, i přestože rodina trvale bydlí v Seči, protože se podílí na akcích SDH a v Zahrádce tráví víkendy.

 

Činnost hasičského sboru

V letošním roce se sbor účastnil několika cvičení, která byla oproti předcházejícím rokům něčím jiná.

V prvé řadě 9. června proběhlo v Sedlišti okrskové cvičení, kde Zahrádka skončila na čtvrtém místě z deseti družstev. Dle stávajících pravidel tak postoupila do okresního kola hasičské soutěže. Po několika desetiletích se opět zahrádečtí hasiči dostali na okresní cvičení, které se konalo v Nepomuku 8. září na hřišti u školy. Na cvičení skončili na 12 místě z 16 družstev. Cvičení se účastnili Michal Skala, Jan Havlík ml., Jiří Šelmát, Martin Zobal, Václav Zobal, Vojtěch Zobal a Karel Bláha ml.

Další cvičení, kterého se Zahrádka účastnila, byl Memoriál Slávy Horníka. Dne 16. června do Sedliště dorazila dvě zahrádecká družstva, sice junioři a díky Honzovi Havlíkovi st. i tzv. stará garda. S věkovým průměrem 63,5 let byli nejstarším cvičícím družstvem na soutěži. Stará garda se tak po téměř dvacetileté pauze účastnila hasičského cvičení ve složení: Vlastimil Fiala, Jaroslav Končel, Zdeněk Černý, Václav Šelmát, Jaromír Skala, Jan Havlík st. a Radek Koželuh. Domů si pak přivezla pohár za první místo ve své kategorii, v celkovém pořadí byla na šestém místě.

V průběhu roku se v hasičské zbrojnici uskutečnilo několik brigád, které se zaměřovali na úklid zbojnice, úpravy jejího okolí a rekonstrukci.

Dne 8. září uspořádal hasičský sbor posezení k výročí 700 let Zahrádky s večeří a občerstvením. Dušan Skala připomněl oslavy 700 let a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav. Pro zajímavost zde uvádím, že oslav 700 let Zahrádky se zúčastnilo kolem 250 lidí. Během dne se vydalo 444 porcí jídla, vypilo 8 sudů 10° a 2 sudy 12° piva, 75 nealkoholických piv, 12 litrů limonád, 60 litrů vody, 14 litrů vína a 10, 5 litru kořalky.

I letos se tradičně uskutečnilo v hasičském klubu několik akcí, a sice 30. 4. se stavěla májka, 17. 11. proběhly 19. vepřové hody, 8. 12. navštívil hasičský klub Mikuláš s andělem a čerty. V závěru roku se zde sešli místní, aby oslavili Silvestr a Nový rok.

 

Výroční valná hromada SDH

Výroční valná hromada se uskutečnila v sobotu 5. ledna 2019 v hasičském klubu. Starosta SDH Zahrádka Dušan Skala v úvodu všechny uvítal a krátce zhodnotil uplynulý rok. Poté následoval tradiční přípitek. Po schválení programu byla zvolena návrhová komise a zapisovatelem jmenován Jaromír Skala. Poté následovaly zprávy starosty sboru, velitele, hospodáře, vedoucího mládeže a jednatele.

 

Ze zprávy starosty:

Starosta SDH připomněl události uskutečněné v uplynulém roce a přiblížil průběh rekonstrukce hasičské zbrojnice. Investice obce v roce 2018 činily 702 974 Kč. Celková investice za oba roky 2017 a 2018 činila 1 751 519 Kč, z toho 1 334 399 Kč investovala obec, 320 000 Kč byla dotace Plzeňského kraje a 97 120 Kč hradilo SDH Zahrádka. K tomu je ovšem zapotřebí ještě připočítat dobrovolnou práci zahrádeckých hasičů, kteří se podíleli na přístavbě a rekonstrukci zbrojnice formou brigády.

 

Ze zprávy velitele:

Velitel SDH Michal Skala připomenul účast na soutěžích: 9. 6. Okrskové cvičení v Sedlišti, 16. 6. Memoriál Slávy Horníka v Sedlišti, 8. 9. Okresní cvičení v Nepomuku, 29. 9. Memoriál Jana Chodory ve Vrčeni.

 

Ze zprávy hospodáře:

V roce 2018 dosáhl sbor zisku ve výši 25 768,62 Kč. Náklady činily 185 716 Kč a výnosy pak 211 485 Kč.

V diskuzi pogratuloval ke kulatým narozeninám starosta SDH dvěma členům – Jaroslavu Končelovi a Zdeňkovi Šelmátovi st. a předal jim čestné vyznamenání okrsku Čížkov.

 

Počasí

Na závěr zápisu za uplynulý rok zde uvádím počasí. Vzhledem k tomu, že dnes je možné si na internetu najít počasí v jednotlivých letech, je zápis stručný.

Uplynulý rok byl opět suchý a teplotně nadprůměrný. Již v květnu se výrazně oteplilo a léto přišlo o pár měsíců dříve. A to vydrželo až do října. V listopadu se ochladilo a také napadl první sníh. V zimních měsících napadlo celkem 46 cm sněhu a v průběhu roku napršelo celkem 429 mm.

 

V Zahrádce 16. 1. 2019
Karel Bláha ml.