Facebook

 


1973 - 1976

Kronika obce Zahrádka 1973 - 1976


1973

regulací čížkovského potoka se začalo již na jaře 1971 a to v úseku pod mostem na silnici mezi Sedlištěm a Vrčení. Odtud pokračovali směrem proti proudu potoka a letos počátkem roku, kdy využili příznivého počasí, pokračovali na loukách Běhanicích v Zahrádce.
 
V družstevní stáji v Zahrádce se otelila jalovice a předčasně porodila čtyřčata. Všechna čtyři telata uhynula.
 
Dne 12. ledna 1973 se konal hasičský ples. Za zmínku stojí, že v současné době, po zavedení volných sobot, se taneční zábavy konají vesměs v pátek večer.
 
Dne 1. března 1973 se odstěhoval ze Zahrádky do Třemošné Adolf Riper č.50 s celou rodinou. Jeho manželka Květa roz. Chaloupková prodávala nějaký čas ve zdejší prodejně, po jejím odchodu se nenašla vhodná náhrada a prodejna byla uzavřena. Nyní občané nakupují v pojízdné prodejně, která sem každou středu v poledních hodinách dojíždí.
 
Dne 1. března se také odstěhoval Václav Chot č.6 se svou rodinou do Přešína.
 
Dne 21. února se konala v kinosále v Čížkově výroční členská schůze JZD. Ve výnosu obilí se družstvo umístilo na 5. místě v okrese. V zájmu chystané kooperace mezi družstvy Čížkova a Čečovic se příliš nezměnilo. K vzájemné dohodě nedošlo a sloučení družstev se neuskutečnilo.
 
Dne 7. března uspořádal MNV spolu se zemědělským družstvem oslavu MDŽ v Čížkově.
 
Dne 22. března 1973 byl na Pražském hradě za prezidenta opět zvolen armádní generál Ludvík Svoboda.
 
Letošní zima byla velice mírná, úplně bez sněhu.
 
Ve dnech 7. a 8. dubna sehráli zdejší ochotníci divadelní komedii o třech dějstvích „Svojkovický pivovar“ za režie Slavomíra Fialy. Bylo vyprodáno.
 
Dne 11. dubna začala ve zdejší prodejně pracovat nová prodavačka Anna Šelmátová č.30 ze Smětalek. 
 
Dne 16. května zemřela Božena Janochová č.46, důchodkyně, ve stáří 94 roků a byla pohřbena na hřbitově ve Vrčeni. Život zemřelé v mládí nebyl nikterak lehký (nar. 1879). Po krátkém manželství ovdověla a sama se musela starat o tři malé děti (Anastázii 1902, Emilii 1903 a Marii 1910) a přitom obdělávat několik kousků polí, aby měli živobytí.
 
Dne 16. července byla v naší obci založena místní skupina Čsl. svazu mládeže. Skupina má 17 členů, předsedou byl zvolen Slavomír Fiala ml. Č.23.
 
Ve dnech 31.7. a 1.8. uspořádalo zemědělské družstvo dvoudenní autobusový zájezd do jižních Čech.
 
Dne 3.9. začal nový školní rok. V současné době do školy do Čížkova chodí 4 děti ze Zahrádky a 5 dětí z Čížkova. Počítá se s tím, že po skončení školního roku bude škola v Čížkově zrušena.
 
Dne 1.11.1973 zemřel Bohumil Tykal č.3, družstevník ve stáří 77 roků. Byl zpopelněn v krematoriu v Plzni. Pocházel z Třebiciné u Přeštic a do Zahrádky se přistěhoval po první sv. válce, když se oženil se ženou Annou roz. Milotovou.
 
Dne 3. dubna 1973 se narodila Gabriela Končelová. Její otec Jaroslav Končel se narodil 12.5.1949. Oženil se 9.7.1971 se Zdeňkou roz. Chodorovou. Od svatby oba manželé bydlí v Zahrádce č.28.
 
V průběhu tohoto roku si František Šelmát postavil chatu na obecních drahách, poblíže rybníka nad č.p.17. František Šelmát pochází ze Smětalek č.29. Nyní se svou 4 člennou rodinou bydlí v Blovicích, kde je zaměstnán jako pokrývač. Jako člen mysliveckého sdružení v Čížkově provozuje se zvláštní zálibou myslivost, proto si zde postavil chatu, v níž se svou rodinou pravidelně o sobotách a nedělích bydlí.
 
 

1974

Od 1. ledna došlo ke sloučení třech zemědělských družstev – Čížkova, Čečovic a Železného Újezda v jeden ekonomický celek. Výhody, které má přinesti toto sloučení jsou všeobecně známy. Jedná se především o trvalé zvyšování zemědělské výroby a snižování výrobních nákladů. Toho lze dosáhnout jen s použitím té nejvýkonnější mechanizace, kterou si družstva s malou výměrou nemohou koupit. Sloučením byl vytvořen celek o výměře 2 150 ha zemědělské půdy, z toho 1 150 ha půdy orné. Celkem bylo sloučeno osm vesnic: Čížkov a Zahrádka, Čečovice, Měrčín a Liškov, Železný Újezd, Přešín a Chynín.
 
Počátkem března se do Zahrádky přistěhovali dva cikáni Ondrej Horvát s manželkou Irmou. Jsou ubytováni v obytné budově č.1, kam byl přemístěn i některý družstevní dobytek, o než se manželé starají. Mezi sebou hovoří maďarsky, ovládají i slovenštinu a cikánštinu již neznají.
 
Dne 7. března 1974 se konal sňatek Slavomíra Fialy (25.8.1950) ze Zahrádky č.23 a Marie Končelové z Čečovic č.21.
 
Dne 10. března se konala ve zdejším hostinci beseda nad kronikou. Podle přání všech přítomných se četla a probírala historie naší vesnice.
 
Dne 19. dubna 1974 se narodil Zdeněk Šelmát, syn Anny a Zdeňka Šelmátových ze Smětalek č.30.
 
Dne 26.dubna přijela do Zahrádky delegace ze Sovětského Svazu
 
Koncem dubna se sem nastěhovala další, tentokráte velmi početná rodina cikánů. Také tito přišli z Přešína a vedení zemědělského družstva je ubytovalo v č.p.6. Původně měli pracovat jako krmiči v Čečovicích, ale tamní cikáni je mezi sebe nechtěli a tak zůstali zde a pracují v rostlinné výrobě. Hlava rodiny se jmenuje Judvík Berki, je přes 50 let stár a je již podruhé ženatý. Jeho nejmenší dítě je sotva čtyřleté a ostatní jsou jako stupínky až k nejstaršímu Gejzovi, který už je také ženatý. Na rodinných přídavkách dostávají 1 500 Kč. Přesto se u nich vyskytuje nedostatek peněz. Hodně pijí alkoholické nápoje a často se jim nedostává na nákup životních potřeb. Proto i několikrát docházejí do kanceláře JZD vybrat si zálohy na práci.
 
Dávným snem našich občanů, zejména těch mladých, bylo, aby se v létě mohli v blízkosti vesnice pohodlně vykoupat a nemuseli za koupáním, k nejbližšímu rybníku jít celou hodinu. Stavba vodní nádrže byla zařazena do akce „Z“ v roce 1974. K výběru místa se 20.11.1973 dostavila komise a schválila její umístění v blízkosti potoka u mostu v Chalupách. Celkové stavební náklady podle rozpočtu činí 440 714 Kč. Téměř všichni muži včetně mládeže se zavázali odpracovat na stavbě koupaliště bezplatně 50 hodin.
 
Dne 24. května se konal pohřeb Anny Berouškové č.19. Zemřela v domově důchodců v Žinkovech ve stáří 94 roků.
 
Dne 28. května 1974 se manželům Šelmátovým č.29 narodil syn Jíří Šelmát.
 
Dne 4. července zemřel v nemocnici ve Stodě Josef Košan č.16 ve stáří 81 roků.
 
Dne 10. srpna 1974 bylo započato s hloubením koupaliště. V průběhu hloubení narazil řidič buldozeru na skálu, která vystupovala asi 30 cm pod povrch terénu a postupně se dále rozšiřovala. Jest to patrně výběžek skály, která se nachází v celém přilehlém svahu. Vzhledem k této překážce bylo nutné posunout celou nádrž o 8 m blíže k potoku a pak vše proběhlo bez závad. Pokud jde o ruční práce, provádí se většinou v sobotu a neděli kvůli jinde zaměstnaným.
 
Poslední pár koní, který v Zahrádce ještě byl, odvedli družstevníci 16. prosince. Také záhumenkových krav se družstevníci zbavují a nyní, ke konci roku, chovají zde krávy jen 3 družstevníci.
 
Zima byla velice mírná a téměř bez sněhu. Jaro bylo značně chladné, koncem dubna mrazíky při nichž pomrzaly květy ovocných stromů. Počátkem května počalo pršet a to deštivé počasí s častými přeháňkami se udrželo až do konce roku.
 
Po smrti manželů Chaloupkových č.50 ze Smětalek, nikdo z jejich přímých dědiců neměl o tuto chalupu zájem. Oba synové i obě dcery se po svatbě odstěhovali a nyní se rozhodli chalupu prodat. Koupil Antonín Bárta a Vladimír Červenka z Prahy a budou jí používat se svými rodinami k rekreačním účelům. Rodiny jsou blízce příbuzné.
 
 

1975

Po odchodu Jaroslava Rouba do domova důchodců v Žinkovech, koupilo od něho chalupu č.8 zdejší JZD za cenu 40 000 Kč. Družstvo počítá s tím, že zde ubytuje nové pracovníky, nejraději mladé manžele, přičemž muž by byl zaměstnán jako traktorista a žena v živočišné výrobě. Velký zájem o tuto chalupu projevují někteří lidé z Plzně a Prahy, kteří ji chtějí používat k rekreaci. JZD a MNV si je vědomo, že tímto by se vesnice stále více vylidňovala. Tomu chce družstvo zabránit a samo prázdné chalupy nakupuje a snaží se je trvale osídlit a získat tak nové pracovní síly.
 
Dne 21. ledna koupilo JZD od Josefa Trhlíka č.47 stodolu za 15 000 Kč.
 
Dne 21. února 1975 zemřel náhle Ladislav Rojík č.43 ve věku 48 let. Když se ráno vypravoval do zaměstnání, udělalo se mu nevolno a krátce na to skonal. Byl dosud svobodný a bydlel společně se svou matkou ve stavení svého bratra Václava č.43. V Blovicích si se svou nastávající manželkou postavil rodinný domek. Své svatby, která se měla krátce na to uskutečnit, na níž měl již opatřeny všechny náležitosti se již nedožil, stejně tak jako narození své dosud nenarozené dcery.
 
Dne 8. března se narodila Pavlína Končelová, dcera manželů Končelových ze Smětalek č.28.
 
Dne 20. července zemřel v nemocnici důchodce František Šelmát č.29 ve věku 77 roků. Zemřelý byl vyučen pokrývačem a až do důchodu jako pokrývač pracoval a dojížděl do Plzně. Byl třikrát ženat a třikrát také ovdověl, poslední dobou žil u svého nejmladšího syna Jiřího, který po něm chalupu převzal.
 
Dne 27. července zemřela důchodkyně Josefa Syrová č.11 ve věku 67 roků. Zemřela v nemocnici v Klatovech.
 
Dne 29. července uspořádalo sloučené JZD tří denní zájezd tentokráte do severovýchodních Čech.
 
Dne 15. listopadu uzavřeli sňatek Emilie Košanová č.48 (1.11.1952) a Zdeněk Tomášek ze Železného Újezda.
 
Dne 16.12. zemřel důchodce Jaroslav Roub č.8 ve věku 68 roků.
 
Ve dnech 20. a 21. prosince sehráli zdejší ochotníci divadelní komedii o třech dějstvích, od Jana Secha „Adam a Eva“. Režie Slavomír Fiala
 
Ačkoliv se na novém koupališti pracovalo převážně o sobotách a nedělích, podařilo se koncem roku, až na několik maličkostí, dokončit.
 
 

1976

Na dvorku mezi č.8 a č.46, v průčelí před okny, rostla stará památná lípa. Zasadili ji tam někdy kolem roku 1775 na památku toho, když císař Josef II. tehdy zrušil robotu na polovic. Za těch 200 let strom velice vyrostl a zesílil. Jeho mohutné větve se rozkládaly do velké šíře a sahaly daleko nad střechy č.8 i č.46. Podobně i její kořeny sahaly až pod podlahy obou chalup. Stávalo se, že při větrných bouřích, když se prudký vítr opřel do obrovské koruny, strom se pohyboval a od napínaných kořenů, chvěly se v obou staveních podlahy. Když tedy v roce 1975 koupilo chalupu č.8 zemědělské družstvo, uvědomili si, že při silné vichřici může dojít k rozlomení lípy a tím i k ohrožení v obou chalupách. Požádali proto památkový úřad o povolení lípu pokácet. Setnutí staré lípy provedli 14. ledna 1976 zaměstnanci lesní správy v Nepomuku.
 
Na MNV v Nepomuku byli dne 10. dubna 1976 oddáni Zdeněk Chodora ze Zahrádky č.13 a Jaroslava Kudličová z Liškova.