Facebook

 


Zahrádka 2012

Kronika obce Zahrádka 2012 - zapsal Václav Černý


Úvod

Uplynulý rok 2012 byl z pohledu obce bez významnějších událostí. V roce 2011 bylo nosné téma Setkání rodáků u příležitosti 105-tého výročí založení SDH v Zahrádce, v tomto roce je pro malou obec těžké určit, co by v budoucnu naše následovníky zajímalo.

Osobně si myslím, že s připomenutím akcí, které se v obci konaly, bylo významné nejen pro naši obec, ale hlavně pro Obecní úřad Čížkov, vítězství webových stránek obce v celostátní soutěži časopisu Státní správa. Chtěl bych připomenout tuto událost již z toho důvodu, že na vytvoření a následném vedení webových stránek obce se největší měrou zasloužil občan naší obce Dušan Skala, proto v samostatném článku zdůrazním tento úspěch.

Z čeho mám radost je ta skutečnost, že nedošlo v naší obci k úmrtí, na druhou stranu se nikdo nenarodil oproti předcházejícím létům, jen jsme zaznamenali jednu svatbu.

V měsíci říjnu se konaly celostátní volby do krajských zastupitelstev, a i když z pohledu obcí našeho rozsahu by se tato událost zdála bezvýznamná, je pro naše generace zajímavé, ke kterým politickým stranám se v jednotlivých obcích občané přiklání. Proto výsledky voleb jsou v kronice zaznamenány. Snad by bylo dobré připomenout, že většina občanů je nespokojená s vládnutím současné vlády, která byla ustavena na základě výsledku voleb v květnu r. 2010, na rozdíl od voleb do místního zastupitelstva v říjnu 2010, kdy je možné vyjádřit spokojenost občanů s fungováním zastupitelstva OÚ Čížkov.

Počasí

Uplynulý rok 2012 se obešel bez nějakých katastrof, řekl bych, že stále se v posledních létech potýkáme s nedostatkem vláhy. To co bych chtěl uvést, je skutečnost, že z pohledu celorepublikového byly zaznamenány nejnižší teploty a sice -39,4°C v měsíci únoru (Horská Kvilda), nejvyšší pak +40,4°C 20. 8. 2012 (Dobřichovice u Prahy). Jedná se o historicky druhé rekordní teploty od roku 1929, kdy nejnižší teplota byla zaznamenána -42,2°C v Litvínovicích u Českých Budějovic. Pokud jde o naší obec, v únoru klesly teploty až pod -20°C a nejvyšší v letních měsících se vyšplhaly až kolem 30°C.

Dne 3. 7. 2012 se obcí přehnala silná bouře provázená silným větrem a následkem byly vyvrácené stromy u Čížkovského potoka u můstku u vepřína a hlavně vyvrácená lípa u hasičské zbrojnice. Hasiči ji následně rozřezaly na palivové dříví.

Akce uskutečněné v klubu Hasičské zbrojnice

  • 07.01.2012 – výroční členská schůze SDH Zahrádka
  • 25.02.2012 – výroční členská schůze okrsku hasičů Čížkov
  • 17.03.2012 – rozhovor s Antonínem Bártou, autorem publikace o historii obce Zahrádka
  • 24.03.2012 – vepřové hody pořádané SDH Zahrádka (osmé)
  • 20.04.2012 – veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Čížkov
  • 12.05.2012 – posezení a pohoštění místních žen pořádané SDH Zahrádka
  • 25.08.2012 – letní grilování spojené se závodem okolo Koutů a stopovací hrou pořádané SDH Zahrádka
  • 18.10.2012 – valná hromada MAS (Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku)
  • 10.11.2012 – vepřové hody pořádané SDH Zahrádka
  • 31.12.2012 – Silvestr pořádaný SDH Zahrádka

Z tohoto výčtu je zřejmé, že obec tzv. žila, neboť uskutečněných akcí bylo poměrně hodně a potvrzuje se, že rekonstrukce hasičské zbrojnice na klub byl velmi dobrý nápad. Ještě jednou je potřeba členům SDH Zahrádka poděkovat.

Všechny tyto akce jsou zaznamenávány na webových stránkách obce hlavně s velkým počtem fotografií, což je pro občany velmi zajímavé. A co je potřeba vyzdvihnout, záznamy jsou umísťovány ve velmi krátké době po proběhlé akci.

I. Podbrdská rallye legend – 19. 5. 2012

Automotoklub Nepomuk uspořádal první ročník automobilové rallye starších automobilů, která měla start v Zahrádce za Smetalky (U Beroušků), vedla směrem na Zahrádku - Ves, Čížkov, Přešín a Sedliště zpět do Zahrádky. Dopoledne se jelo uvedeným směrem, odpoledne pak opačným směrem. Zúčastnilo se na 60 aut z celé ČR, základna pro auta byla v areálu KBS SPEDITION Stanislava Šelmáta s Penzionem Zahrádka. Podle organizátorů by se rallye měla stát tradicí a měla by se pořádat každým rokem.

Při této příležitosti bylo otevřeno v tomto areálu muzeum závodních automobilů, které majitel Stanislav Šelmát vybudoval, aby si splnil svůj sen a sice jako bývalý automobilový závodník zde umístil všechny osobní automobily značky Škoda, které používal při rallye v době své závodnické činnosti. Je zde umístěno celkem sedm automobilů, které byly zrekonstruovány a vystaveny společně se získanými poháry.

Svatba Pavly Talůžkové – 15.9.2012

V sobotu 15.9.2012 se uskutečnila svatba rodačky naší obce Pavly Talůžkové, s trvalým bydlištěm v Zahrádce čp.11. Se svým vyvoleným Jaroslavem Laštůvkou ze Seče u Blovic měla Pavla známost již několik let a nyní se rozhodli pro uzavření sňatku. Ten se konal na zámečku v Blovicích za velké účasti příbuzných a známých.
Místní hasiči neopomněli svatební kolonu podle zvyku zatáhnout v místech u hasičské zbrojnice, kde si ženich musel nevěstu vykoupit s přípitkem na zdraví.
Musíme novomanželům popřát, aby jim manželství vyšlo, a já osobně věřím, že tomuto tak bude už proto, že jako jejich soused je znám. Jen musím konstatovat, že bohužel se manželé přestěhují do Seče a tak v podstatě přijde obec o dalšího obyvatele. S tím se nedá nic dělat, mladí na tak malé vesnici jen těžko v dnešní době mohou z důvodu pracovních příležitostí zůstávat. Určitě se budou rádi vracet a vzpomínat na mládí stejně jako je to u většiny z nás.

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 12. a 13.10.2012

 
 
Čížkov
Měrčín
Zahrádka
Čečovice
Liškov
Žel. Újezd
Chynín
Přešín
Počet
hlasů celkem
Pořadí
03  Sdružení nestraníků
-
1
-
-
-
1
10
07  Pravý blok 
1
-
-
-
-
1
10
08  Strana práv občanů Zemanovci
-
-
1
2
1
4
8
10  Sdružení pro náš kraj SNK
57
14
19
13
9
112
1
22  Národní socialisté LEV 21
-
-
1
-
2
3
9
37  Balbínova poetická strana
-
1
-
-
-
1
10
43  KSČM
9
-
18
10
3
40
3
51  Strana zelených
-
3
2
-
-
5
7
53  Dělnická strana sociální spravedlnosti
-
-
-
-
-
-
-
57  Suverenita strana zdravého rozumu
-
-
-
-
-
-
-
60  ČSSD 
1
5
19
16
13
54
2
61  TOP 09 starostové pro Plzeňský kraj
1
1
3
7
1
13
5
70 ODS 
9
1
4
4
4
22
4
73  Koalice pro Plzeňský kraj
-
-
3
3
-
6
6
77  Strana svobodných občanů
-
1
2
-
1
4
8
93  Česká pirátská strana
1
-
1
1
-
3
9
Počet volících
79
27
73
56
34
 
Celkový počet voličů ve volebním okrsku 143 52 151 131 49
Volební účast    51,33 %

Webové stránky obce Čížkov získaly ocenění

Přemýšlel jsem, která událost byla pro obec tak významnou, která by stála za zaznamenání.
A koncem roku to přišlo. Webové stránky obce se umístili na prvním místě v soutěži vyhlášené časopisem „Veřejná správa“, což je čtrnáctideník vlády ČR. A téma tady bylo. Při záznamu této události jsem vycházel z uvedených skutečností na webových stránkách obce a z článku uvedeném ve zmíněném časopisu č.24/2012 z 29. 11. 2012 redaktora Jiřího Chuma. Na čtyřech stránkách je velmi zajímavým způsobem pod názvem „Společenský život je obrovská vnitřní síla obce“ rozvedeno zamyšlení nad problémy obcí, které OÚ Čížkov spravuje, se starostou obce Zdeňkem Tomáškem. Následuje rozhovor s autorem webových stránek Dušanem Skalou.

Na úvod je potřeba zdůraznit, že webové stránky obce Čížkov se staly pro mnoho lidí nejen v obci, ale všech, kteří mají nějakou spojitost s obcemi spadající pod OÚ Čížkov, nedílnou součástí jejich života. Tato moderní metoda s možností komunikace doslova s celým světem uchvátila velkou většinu obyvatel a pokud jde právě o naši obec, je to hlavně o kvalitě a aktuálnosti těchto stránek.

Čížkovský obecní web začal Dušan Skala prakticky od základu vytvářet s technickou podporou Václava Blovského v roce 2010 s tím, že postupně byl zdokonalován až do dnešní podoby. První úspěch byl zaznamenán již v roce 2011, kdy webové stránky obce Čížkov získaly 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb a v roce 2012 pak tuto pozici obhájily s tím, že díky hlasování lidí vyhráli i cenu veřejnosti. Vedle soutěže Zlatý erb zvítězily i v tzv. webparádě vyhlášené časopisem vlády ČR Veřejná správa.

Chtěl bych jen v kostce přiblížit tyto webové stránky a zdůraznit formu, která je právě pro občany zajímavá a přitažlivá. Každý, kdo má k dispozici internet (a věřte, že i starší občané se o tuto tzv. elektronickou komunikaci zajímají) na adrese www.obec-cizkov.cz se kliknutím na OÚ Čížkov objeví velice přehledným způsobem uspořádané stránky, kde každá část obce má své záložky události v obci, historie, kronika, SDH či vlastní specifické rubriky. Jednotlivé Události v obci a Historie se pak spojují v jeden celek na úvodní stránce webu, kde nalezneme informace a rubriky týkající se celé obce Čížkov (všech jejích 8 částí). V menu Zahrádky nalezneme: Události v Zahrádce, Historie, Sbor dobrovolných hasičů, Klub hasičské zbrojnice, Penzion Zahrádka, Památková zóna a Kronika.

Výhodné je, že pokud mě zajímají věci spojené s obcí, určím si přímo Obecní úřad, Obec Čížkov či Návštěvní knihu, které se zobrazují na všech stránkách webu. Zde se dozvím veškeré informace týkající se samotného OÚ z hlediska vydaných vyhlášek, pozvánek na zasedání OÚ, zápisů z jednotlivých zasedání atp. V návštěvní knize se pak mohu vyjádřit ke všemu, co mě zajímá, co se mi nelíbí, co by se mohlo zlepšit a tak podobně. Na tyto připomínky pak reaguje zástupce OÚ (většinou starosta Tomášek nebo Dušan Skala) a tak se může operativně vyřešit více problémů, které občany tíží.

Je potřeba zdůraznit, že za dnešní podobou webových stránek je spousta práce autora Dušana Skaly, který se sběrem materiálu zabývá již od roku 2004, hlavně fotografie a rozhovory se staršími občany, protože si dobře uvědomoval, že generace občanů stárne a čím více informací získá právě od pamětníků, tím více hodnoty získá pro budoucnost. Na tomto místě bych chtěl připomenou, že při oslavě 100. výročí založení SDH v obci spojenou s tradičním setkáním rodáků obce (pravidelně se koná každých pět let již od r. 1976), vydal Dušan DVD, ve kterém právě již čerpal ze získaných informací, zaměřených hlavně na historii obce.

Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout u popisovaných stránek videa, která mapují právě rozhovory s občany obce (někteří již nejsou mezi námi) a tyto rozhovory jsou prokládány fotografiemi, které se aktuálně k rozhovoru váží. Pro nás rodáky, kteří většinou vzpomínané osoby a události známe, je to značně inspirativní. A videa z poslední doby, které natočil se starostou obce Zdeňkem Tomáškem o přírodě, která je pro starostu tak milována, to je něco, co určitě ocení každý již v dnešní době a ještě více naši následníci. Zajímavý výklad provázaný vzpomínkami některých občanů, to má velký význam a pro mne velký zážitek.

Určitě bych mohl popisovat webové stránky s chválou ještě dlouho. Tímto článkem jsem chtěl hlavně vyzdvihnout záslužnou práci Dušana Skaly, který pro obec mapováním historie a současnosti života obce dělá tolik, že až po mnoha létech oceníme tuto činnost tolik náročnou na čas. Jen chci ještě zdůraznit, že bez lásky a vztahu k obci, by se tato práce dělat nedala. A není to jen naše obec, kde se zásluhou těchto stránek dozvídáme některé zajímavosti. Týká se to i ostatních obcí – Čížkov, Železný Újezd, Chynín, Čečovice, Liškov, Merčím, Přešín. Náplň se pochopitelně odvíjí od informací, které jsou k dispozici ať již z kronik (zde je nejvíce k čerpání z kronik obce Čečovice, které dlouhá léta psal Augustin Moravec) a pak od současné činnost v obci.

Nesmím zapomenout v této souvislosti i na práci našeho současného starosty obce Čížkov Zdeňka Tomáška. Znám Zdeňka velice dobře a mohl bych něco podobného vyjádřit na jeho adresu – obětavost, láska k přírodě, vztah k obci a lidem, to našeho starostu zdobí. A tak vítězství z Wetparády v r. 2012 je též jeho velká zásluha. Proto se sluší poděkovat. Snad to ocení většina občanů všech obcí, které pod OÚ Čížkov spadají.

Zahrádka – leden 2013.
Vypracoval: Václav Černý