Facebook

 


Zahrádka 2021

Kronika obce Zahrádka 2021 - zapsal Karel Bláha ml.


Úvod

Rok 2021 byl podobně jako rok 2020 poznamenán pandemií koronaviru. Z důvodu zamezení šíření tohoto viru docházelo opět k zavádění různých opatření, která se dotýkala běžného života obyvatel, ale i každoročně pořádaných akcí u nás v Zahrádce. Zhoršující se stav pandemie v závěru roku 2020 přetrval i v několika následujících měsících roku 2021. Nouzový stav trval v České republice od prvního dne nového roku až do 11. dubna. Pandemie v té době byla na ústupu, a tak začala vláda v polovině dubna rozvolňovat opatření. V průběhu léta se počty nakažených v Česku pohybovaly okolo dvou set osob za den. Situace se znovu začala zhoršovat až v listopadu, kdy byl závěrem tohoto měsíce opět vyhlášen na 30 dní nouzový stav. Kromě zaváděných opatření bylo také umožněno jednotlivým věkovým skupinám obyvatel se proti koronaviru nechat naočkovat. Očkování začalo v lednu u nejrizikovější skupiny obyvatel, tj. seniorů nad 80 let, a pokračovalo v následujících měsících u dalších věkových skupin.

Jedinou z pravidelně pořádaných akcí v Zahrádce byly v uplynulém roce vepřové hody. Kromě nich se v hasičském klubu konaly dvě oslavy narozenin a svatba manželů Spourových. Bohužel i v uplynulém roce nás navždy opustilo několik našich občanů a chalupářů.

 

Události v obci


Zrušení územních krajů

K 1. lednu 2021 byly v České republice zrušeny tzv. územní kraje, tedy kraje zřízené dle zákona o územním členění státu v roce 1960. Zahrádka tak již nepatří do Západočeského kraje, který byl tímto zrušen. Nadále však náleží k samosprávnému kraji Plzeňskému.


Úmrtí Hany Svobodové

Ve středu 24. února zemřela ve věku 72 let smetalská chalupářka z čp. 23 paní Hana Svobodová ze Stříbra.


Úmrtí Václava Šípkovského

Ve čtvrtek 18. března se Zahrádka dozvěděla, že ji navždy opustil předseda včelařského spolku Čížkov a dlouholetý smetalský chalupář pan Václav Šípkovský. Pan Šípkovský se narodil 21. 7. 1933. Do Zahrádky jezdil z Plzně na chalupu k Matoušům, kterou si pořídil zhruba před 35 lety. Choval zde včely a o sobotách chodíval do penzionu a později do hasičského klubu na karty.


Sčítání lidu 2021

Po deseti letech opět v Česku proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Konalo se od 27. března do 11. května s rozhodným okamžikem k půlnoci z 26. na 27. března 2021. Sečíst se mohli obyvatelé online přes webovou stránku scitani.cz anebo měli možnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Výsledky sčítání lidu by měly být zveřejňovány od roku 2022.


Úmrtí Petra Neužila a Blažeje Banziho

Bohužel na konci května se zvonek v kapličce na návsi znovu rozezněl smutným hlasem, kterým oznamoval, že ve čtvrtek 20. května na cestě na chatu na Smetalky zahynuli při tragické dopravní nehodě pan Blažej Banzi a jeho zeť pan Petr Neužil. Pan Blažej Banzi se narodil 20. června 1936 na Slovensku a v Zahrádce se jako voják seznámil s Hanou Končelovou z čp. 28, se kterou se v roce 1962 oženil. Společně vychovali dvě dcery – Melánii a Soňu. V polovině 90. let si na Smetalkách postavili chatu a jezdili sem na víkendy. Pan Petr Neužil se narodil 20. června 1968 v Brně a v roce 2002 se oženil s Melánií. Peťa, jak se mu tady říkalo, rád rybařil a od roku 2016 byl členem hasičského sboru. Rád vždy pomohl při brigádách, akcích v klubu nebo si vzal službu ve výčepu.


Úmrtí Václava Fialy

Ve 26. května zemřel po dlouhé nemoci ve věku 83 let pan Václav Fiala. Pan Fiala se narodil 25. 3. 1938 a do Zahrádky se přiženil do čp. 26. S manželkou Boženou roz. Bártovou vychovali dvě dcery.


Svatba Spourovi

Na začátku letních prázdnin si v Zahrádce řekli své ano Alena Kovaříková a Vladimír Spour. Svatba manželů Spourových, kteří si předělávají chalupu u Komanců čp. 9, se konala v hasičském klubu v sobotu 3. července.


Úmrtí Václava Košana

Dne 21. srpna se v podvečer v Zahrádce rozezněl smutný hlas zvonu v místní kapličce. Do Zahrádky přišla zpráva, že dne 25. července zemřel pan Václav Košan, chalupář z čp. 16.


Veřejné zasedání zastupitelstva v Zahrádce

Ve čtvrtek 9. září se v hasičském klubu uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov.


Cena za záchranu života – Jiří Šelmát

Dne 15. září předala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová panu Jiřímu Šelmátovi ze Zahrádky Cenu hejtmanky za záchranu života. Jiří Šelmát byl společně s Petrou Fairovou svědkem nehody při níž měl řidič srdeční kolaps a narazil do domu. Oba ocenění řidiče z auta vyprostili, poskytli mu první pomoc a zavolali záchranku.

Volby do poslanecké sněmovny

Ve dnech 8. a 9. října se v Česku uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast dosáhla v Česku 65,43 % a volby vyhrála koalice SPOLU. V Zahrádce byla volební účast 76,09 % z 46 voličů v seznamu hlasovalo 35. Výsledek hlasování v Zahrádce zachycuje tabulka v příloze ke kronice.


Vepřové hody

V sobotu 30. října to v hasičském klubu opět vonělo zabijačkovými pochoutkami. 21. vepřové hody se i po delší koronavirové pauze vydařily. Kromě klasického ovaru, jitrnic, jelit a tlačenky si mohli všichni pochutnat na výborném řízku s bramborovým salátem, výpečkách se zelím a houskovým knedlíkem, zabijačkové polévce nebo na guláši.


Úmrtí Stefana Rietbergera

V prosinci se smutný hlásek zvonu v místní kapličce ozval znovu. V úterý 21. prosince zemřel pan Stefan Rietberger z čp. 3. Manželé Stefan a Růžena Rietbergerovi si v roce 2016 zakoupili na návsi chalupu čp. 3, na kterou jezdili ze Švýcarska, kde provozovali restauraci.


Narození

Po smutných zprávách o úmrtí našich občanů a chalupářů mám radost, že mohu také napsat veselejší zápis o narození dětí. Sice nejde o nové občánky, ale o děti rodičů dojíždějících do Zahrádky na chalupy. Nicméně věřím, že i ony se sem budou jako jejich rodiče rády vracet. V uplynulých dvou letech se nám narodili:

Martina Zobalová 4. 4. 2020 (čp. 31)

Ema Šelmátová 5. 6. 2021 (čp. 29)

Stella Zobalová 21. 7. 2021 (čp. 31)

Matouš Havlík 27. 12. 2021 (čp. 4)


Pohyb obyvatel

Na jaře se ze Zahrádky čp. 35 odstěhovali manželé Milan Hloupý a Halina Pawlowská do Polska.


Činnost hasičského sboru

V červnu se konala brigáda, při které byly vztyčeny u hasičské zbrojnice dva stožáry pro osvětlení dvorku a pro osvětlení hřiště a sušení hadic. Na podzim roku 2021 se sbor účastnil cvičení v Srbech, kde cvičilo družstvo dětí i družstvo dospělých.

20. 2. 2022 Karel Bláha ml.