Facebook

 


Zahrádka 2016

Kronika obce Zahrádka 2016 - zapsal Václav Černý


Úvod

Hlavní událostí pro obec v uplynulém roce byly oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce spojené tradičně se setkáním rodáků uskutečněné v sobotu 16. 7. 2016. Přípravou se SDH zabýval od počátku roku, neboť se jednalo o akci pro tak malou obec náročnou a to nejen po organizační stránce, ale též z pohledu finanční náročnosti. V podstatě od počátku roku se na každé schůzi sboru jednalo o všech možných detailech počínaje programem setkání, uvítání a pohoštění zúčastněných tak, aby byla tradice minulých setkání alespoň dodržena. A pokud mohu před hlavním zápisem o této akci předeslat, myslím si nejen já, ale hlavně z hodnocení účastníků vyplynulo, že vládla plná spokojenost. Zápis z tohoto setkání bude hlavním z událostí popisovaným v kronice v tomto roce.

S politováním musím konstatovat, že v roce 2016 došlo ke dvěma úmrtím občanů obce, a sice Anně Šelmátové a Antonína Hikla, o kterých se zmíním v dalších zápisech.

Pokud jde o činnost SDH Zahrádka, je potřeba zdůraznit, že akcí pořádaných sborem bylo opět dostatek, což stručně popíši v samostatném zápisu "Akce uskutečněné v hasičském klubu". Mimo tyto již tradiční akce se hasičský klub otevíral téměř pravidelně o sobotách ke sledování televizních sportovních přenosů a setkávání občanů.

Krátce se zmíním o Krajských a senátních volbách uskutečněných v celé zemi ve dnech 10. až 11. 10. 2016. Přestože pro obec jsou tyto volby méně významné a malých obcí se málo dotýkají, je dobré si výsledky připomenout již jen z důvodů, kam obec politicky směřuje.

 


 

Vepřové hody - dne 27. 2. a 19. 11. 2016

Pro většinu občanů se staly tzv. Vepřové hody samozřejmostí, a protože chování prasat v domácnostech a následné zabíječky již na vesnicích chybí, jsou pohoštění formou vepřových hodů vítanou náhradou. Jednak se výrobky z prasat jako jsou tradičně jitrnice, jelita, tlačenky pro většinu z nás staly určitou pochoutkou a navíc se každý může na místě dobře najíst. Tradičně se připravuje černá (zabijačková) polévka, ovar, guláš, výpečky se zelím, řízečky. A tak od 10 hodin dopoledne se dveře klubu "netrhly" a to nejen návštěvou místních občanů, ale též občanů ze sousedních obcí. Večer pak následovala živá zábava při harmonice, kterou obstaral p. Burian ze Srb a účastníci se dobře bavili až do pozdních nočních hodin.

 


 

Oslavy 110 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů spojené se setkáním rodáků - 16. 7. 2016

Jak jsem v úvodu upozornil, hlavní událostí v obci v tomto roce byly oslavy 110 let od založení hasičů v obci, který každý pátý rok od r. 1976 je tradičně spojen se srazem rodáků. Založení sboru v roce 1906 již nelze vzpomenout nikdo žijící, ale na některé zakládající členy vzpomínáme právě proto, že si každých pět let tuto událost připomínáme a je dobře si tuto tradici uchovat. Přestože k oslavám jsou v obci poměrně malé prostory (místní hostinec je již dávnou minulostí), zásluhou hasičů byla přestavěna místní hasičská zbrojnice a tak se již podruhé oslavy konaly v těchto prostorách včetně využití upravených venkovních prostor. A očekávaná účast se skutečně naplnila, neboť na oslavy dorazilo více jak 195 lidí a to určitě pro naši obec je poměrně značný počet.

Program oslav byl stanoven zahájením na 14 hod. Navíc se podařilo zajistit kapelu čítající cca 12 muzikantů, kteří před zahájením oslav vítali přicházející účastníky známými dechovými skladbami. Bylo to příjemné zpestření oslav, jen škoda, že prostorově nebylo jiné řešení, než kapelu umístit před hasičský klub a ne přímo na dvůr, kde bylo hlavní sezení.

Zahájení s přivítáním všech hostů a účastníků provedl starosta SDH Zahádka Dušan Skala ve 14.30 hod. V projevu, který přikládám v závěru zápisu, připomněl historii SDH a obce obecně. Následoval pozdravný projev starosty OÚ Čížkov Zdeňka Tomáška ve kterém hlavně pochválil SDH Zahrádka za aktivity, které již několik roků jsou zřejmé a hlavně za dodržování tradice Setkávání rodáků v rámci oslav založení SDH. Oficiální část zahájení oslav byla zakončena projevem kronikáře obce Václavem Černým, který vzpomenul události posledních pěti let od posledního setkání (doslovný projev rovněž přiložen).

Následovala volná zábava, která je na těchto setkáních ta nejžádanější, neboť se většina vidí vždy až po těch pěti létech a to je dost událostí, které si musí sdělit. Každý z přítomných si mohl zakoupit občerstvení - guláš, vepřová se zelím, řízek, opečené klobásy a vepřové maso. I toto bylo pro organizátory náročné, hlavně s odhadem množství. Povedlo se.

Určitě je potřeba poděkovat všem, co se na přípravě a organizaci setkání podíleli, hlavně pak starostovi SDH Dušanovi Skalovi, který to všechno zvládl po všech stránkách.

 


 

Projev starosty SDH Zahrádka Dušana Skaly

Vážení rodáci, přátelé a spoluobčané.

Je mi ctí, že mohu zahájit oficiální část v pořadí již osmého setkání rodáků naší obce a srdečně Vás tady u nás v Zahrádce, ale i v hasičském klubu, vítám. Poslední setkání se uskutečnilo zde v těchto místech před pěti léty, které utekly jako voda a vy se již určitě těšíte, že se dnes opět potkáte a promluvíte se svými kamarády a přáteli z mládí.

Letošní rok končí číslicí šest a to neznamená nic jiného než, že místní hasičský sbor slaví kulaté narozeniny. Věk je to již tak vysoký, že už není žádného pamětníka, který by založení sboru pamatoval. Nicméně díky dochovanému zápisu z této události víme, že se tak stalo v neděli 14. ledna 1906. Ve 2 hodiny odpoledne v hostinci pana Matěje Černého začala první Valná hromada, na které byl hasičský sbor v Zahrádce ustaven. Stodesetiletá existence našeho sboru měla svůj vývoj a prošla různými fázemi. Od nutnosti chránit majetek lidí před požáry, které v dřívějších dobách rozhodně nebyly ničím neobvyklým, přes zavedení profesionálních hasičských jednotek, jenž pozornost dobrovolných sborů přesunuly do požárního sportu. Až do dnešní doby, kdy po zániku tradičních míst k setkávání, jakými byly hospody, ale třeba i místní prodejny, se snažíme udržet alespoň nějaký společenský život na vesnici. Tato úloha hasičů hrála napříč historií vždy zcela zásadní roli. Připomeňme jen zdejší ochotnické divadlo, hasičskou knihovnu, pořádaní bálů, zábav, ale i tak zvaných „výletů“ či oslav na vrchu Hůrka při různých výročích. Dá se říci, že hasiči byly vždy u všeho, co se v Zahrádce dělo a kdo nebyl hasič, jako by nebyl. Dnes žijeme ve zcela jiné době a já osobně považuji tuto společenskou aktivitu našeho sboru za to nejdůležitější, co v současnosti děláme. Upřímně také doufám, že je to snad i vidět. Podíváte-li se na stránky obce, sami uvidíte, že tady v Zahrádce nezahálíme.

Dovolte mi tedy využít příležitosti, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním členům, kteří se na fungování hasičského sboru podílejí. Je tu sehraná parta lidí, která tu za poslední roky udělala neskutečný kus práce a obětovala hasičskému sboru a Zahrádce mnoho času a energie. Za to všem upřímně děkuji.

Rád bych také poděkoval obecnímu úřadu v Čížkově a zastupitelstvu, které v čele se starostou Ing. Zdeňkem Tomáškem naše aktivity všestranně podporuje a pomáhá nám plnit naše sny.

Před osmi lety, když jsme zde z bývalé prodejny a úřadovny MNV vytvářeli hasičský klub, snili jsme o tom, že zde bude jednou zavedená voda, abychom nemuseli na každou akci nosit barely, že zde bude normální splachovací záchod či zvuková aparatura, projektor a tak dál... Těch snů bylo mnoho.

Když se zde rozhlédnete dnes, uvidíte víkendově fungující hospodu, dětské hřiště, ten, kdo má chytrý telefon tomu se již jistě přihlásilo místní wifi internetové připojení, zkrátka uvidíte spoustu splněných snů, které by bez finanční pomoci obecního úřadu neexistovali.

Podívám-li se do budoucnosti, v zásadě máme dva sny. Ten první je krátkodobý a souvisí s přístavbou hasičského klubu, abychom ještě měli nějaké zázemí pro výčep a kuchyň.

Ten druhý sen je dlouhodobý a týká se samotné budoucnosti místního sboru. Asi všichni, jak tu jsme, bychom si přáli, aby nějaká budoucnost vůbec byla. V podobně malých obcích, jako je Zahrádka už hasiči dávno zanikli a prakticky tam uhasl i veškerý společenský život. Jak za malou chvíli uvidíte, naději tu máme, je sice ještě malá a v drtivé většině má ženské pohlaví, ale my děláme vše proto, aby naše děti, děti z hasičského kroužku měly k tomuto místu vztah, aby se sem těšili a vraceli.

Než vás seznámím s tím, co vás tu dnes čeká, musím poděkovat sponzorům, kteří u příležitosti setkání rodáků věnovali našemu sboru finanční příspěvek. A sice: manželům Červenkovým, mysliveckému spolku Čížkov - Zahrádka a Honebnímu společenství. Moc děkujeme.

Před sebou na stolech máte nejen sladké dobroty, které pro vás napekly místní ženy, ale i nápojový a z druhé strany jídelní lístek, aby jste měli přehled o tom, co všechno si u nás můžete dát.

Po skončení této oficiální části je pro vás připravená projekce dokumentu, který jsem natočil k loňské výstavě historických artefaktů. Uvidíte zde skoro padesát současných obyvatel Zahrádky. Video je plné historických fotografií, ale i filmů. Zde bych rád upozornil na nedávno získané záběry z roku 1941, které natočil profesor Vojtěch Ježek. Uvidíte i spoustu záběrů na Zahrádku z ptačí perspektivy. Řekl bych, že toto video se 78 minutovou stopáží je průřezem současností i historií této krásné obce a pokud k Zahrádce máte nějaký vztah, určitě si ho nenechte ujít. Upozorňuji, že tento dokument si zde také můžete zakoupit na DVD.

Uvnitř na sále jsou pro vás připraveny nově svázané kopie místních kronik k nahlédnutí, originály už jsou umístěny v archivu v Blovicích, ale také foto kronika obce, kterou vytvořil dlouholetý kronikář pan Václav Černý.

A na závěr jsem si nechal bonbonek, dárek k 110. narozeninám, ten uvnitř na sále nemůžete přehlédnout. Po 10 letech jsme vytvořili nové a hlavně rozšířené hasičské tablo, kde najdete jednak drtivou většinu současných členů, ale i mnoho našich předků, kteří se na fungování SDH podíleli. Nově tam naleznete kolem 115 portrétů.

Děkuji za pozornost a předávám slovo kronikáři obce panu Václavu Černému. Zde si dovolím ještě malou vsuvku, protože musím prozradit, že pan Černý je v Zahrádce v pořadí třetím kronikářem a své poselství příštím generacím píše již 37 let. Déle psal kroniku pouze pan Augustin Moravec z Čečovic.

Dále bych poprosil starostu obce Čížkov pana Zdeňka Tomáška o několik slov.

Děkuji a nyní bychom si mohli dopřát trochu potěšení z naší nejmladší generace, dětem ze zahrádeckého hasičské kroužku se kterými přichází jejich vedoucí paní Kateřina Havlíková.

Kdybychom žili před sto léty, asi bychom neměli problém se sháněním hudby na podobnou akci, neboť tehdy byl skoro v každé chalupě muzikant. Připomeňme jen muzikantské rody Komanců ze vsi či Košanů zde z Kovárny. Dnes je situace naprosto odlišná, muzikanty bychom v Zahrádce jen těžko hledali. Nicméně dva tu máme a tak jsem rád, že sem mezi nás mohu pozvat pravnuka pana Josefa Trhlíka od Dolejších ze vsi Jiřího Waldmanna, který nám přichází zahrát i svým otcem Václavem Walmannem na trubku.

Na závěr oficiální části našeho setkání bych rád vyzdvihl ještě jedno výročí, a to opravdu veliké a pro naši obec poměrně zásadní. Za dva roky v roce 2018 budeme slavit 700 let od první písemné zmínky o obci Zahrádka. A tak mi dovolte, abych vás již dnes pozval na oslavy, které se budeme snažit za dva roky uspořádat.

Děkuji Vám za pozornost a jménem sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce Vám přeji příjemné a krásné odpoledne.

 

16.7.2016 - Dušan Skala

 


 

Projev kronikáře obce Zahrádka Václava Černého

Vážení spoluobčané, vážení rodáci, vážení hosté.

Dovolte, abych i já Vás jménem organizátorů i jménem svým co nejsrdečněji přivítal při oslavě 110. výročí založení hasičského sboru v Zahrádce. Stalo se tradicí, že od roku 1976 pravidelně každých 5 let tyto oslavy spojujeme se setkáním rodáků, kdy se ve velkém počtu sjíždí nejen rodáci, ale též jejich děti, vnoučata, někdy i pravnoučata, aby si mohli připomenout místo, kde se ti jejich babičky a dědové narodili. Já si myslím, že je to taková dobrá příležitost, aby si v této uspěchané době, každý, kdo má nějaký vztah k této obci, zavzpomínal a připomněl doby dávno minulé. Chtěl bych Vám hlavně připomenout, co se v obci událo za posledních pět let, kdy jsme se s mnohými z Vás viděli naposled.  

Před pěti léty při oslavách 105. výročí založení SDH, které se již konaly v těchto prostorách "Hasičského klubu" jsem hlavně chválil a děkoval členům SDH, kteří se zasloužili o to, že máme prostory, kde se můžeme setkávat a pořádat různé akce. Jen připomenu, že ta hlavní rekonstrukce se uskutečnila v roce 2008 a v podstatě za necelý půlrok byla hotová. Od té doby se provedly další úpravy a vylepšení, což můžete vidět na vlastní oči. Sice prostory jsou to malé, ale domnívám se, že pro velikost naší obce dostatečné, přesto už se rodí návrh dalších úprav na rozšíření těchto prostor.

Nemohu proto hned v úvodu začít jinak, než opět chválou pro místní SDH, který i v těchto posledních pěti létech neubral na své aktivitě a akcí, které se v hasičském klubu pořádají je skutečně hodně, hlavně pak s porovnáním se s některými sousedními obcemi. Jen pro připomenutí některé pravidelné akce pořádané každoročně - vepřové hody s hudebním doprovodem, letní grilování rovněž se zábavou, pravidelné zasedání zastupitelstva OÚ Čížkov. Tradicí se stává pořádání turnaje v karetní hře "Prší" a oslavy Silvestrů koncem roku. Kromě akcí SDH Zahrádka se těchto prostor využívá pro pořádání různých občanských oslav u příležitosti životních výročí. Samostatně bych chtěl vyzdvihnout jednu akci, která se v prostorách hasičského klubu konala v loňském roce 15. 8. 2016 pod názvem "Příběhy věcí". Jednalo se o výstavu s doprovodným pořadem, o které je natočené video Dušanem Skalou a které si můžete zakoupit jako vzpomínku na naši obec. Je to opravdu zajímavé, připomínající historii starých časů a obce jako takové. Akce tohoto druhu vyžadují kromě organizačních starostí také zajištění občerstvení s dobrým pivem, případně s drobným pohoštěním, doprovázené někdy promítáním sportovních a jiných pořadů přes internet. Všechno to je o ochotě některých členů sboru, neboť pochopitelně to vyžaduje velké úsilí a věnování svého osobního času této činnosti. Nechci nikoho jmenovat, abych neurazil, ale přesto si neodpustím poděkovat osobně Dušanovi Skalovi, který se stal novým starostou SDH Zahrádka po rezignaci původního starosty v dubnu 2015 a je tím hlavním "tahounem" SDH Zahrádka. Poděkování pochopitelně patří všem členům SDH, kteří se podílí ve svém volném čase na chodu SDH, která je v obci jedinou organizací, která ve spolupráci s OÚ Čížkov se stará o vzhled a fungování obce.

Jen připomenu, že na valné hromadě SDH konané 2.1.2016 byl doplněn výbor SDH takto:

 • Dušan Skala - starosta
 • Jan Havlík st. - místostarosta              

Z akcí, které se v posledních pěti létech uskutečnili v naší obci bych připomněl úpravu komunikací v části obce "Chalupy" a části Smetalky (balená drť) v roce 2011, vyřezání trní v některých lokalitách obce, úprava terénu cvičebního hřiště u hasičského klubu, úprava prostor u hasičského klubu (zámková dlažba), přístřešek na dřevo, úprava prostoru před klubem na dětské hřiště. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci SDH s dětmi pořádáním různých akcí včetně účasti družstva na soutěžích okrsku Čížkov.          

Pokud jde o počet obyvatel v obci, na posledním setkání v r. 2011 jsem uváděl, že trvale bydlících občanů bylo 47 a tak jsem si připravil takový přehled i pro tento rok a vyšlo mi že počet skutečně trvale bydlících je v současnosti 38 občanů. Zde bych chtěl zdůraznit, že to není skutečný stav trvale přihlášených, ale těch, které zde potkáváme a které jsou zde nejen o víkendech. Snad je i zajímavé, jak to je po jednotlivých částech obce včetně počtu chalup trvale obydlených, rekreačních, chat:                                                          

 • Ves - 4 obyvatelé (2 objekty obydlené, 8 objektů k rekreaci)
 • Chalupy  - 13 obyvatel (5 objektů obydlených, 13 objektů k rekreaci, 11 chat, 2 objekty k prodeji)                                      
 • Smetalky - 21 obyvatel (8 objektů obydlených, 14 objektů k rekreaci, 1 chata)

V této souvislosti bych chtěl připomenout příručku, kterou jsem zpracoval v roce 1976 u příležitosti prvního setkání rodáků a je založena ve zde vystavené Kronice obce Zahrádka ve fotografii. V té jsou uvedeny počty obyvatel od roku 1850 a tyto informace jsou uvedeny v zápisu v první kronice z roku 1930, kde vzpomíná na historii obce Zahrádka Jan Bárta Zahrádecký a nechce se mi ani věřit, že v Zahrádce mohlo být tolik obyvatel. Jen připomenu:

 • r. 1850 - 280 obyvatel
 • r. 1920 - 428 obyvatel
 • r. 1930 - 250 obyvatel
 • r. 1961 - 154 obyvatel
 • r. 1985 - 79 obyvatel

Zajímavé je též připomenutí počtu účastníků na setkáních rodáků dle přiložených presenčních listin:

 • r. 1976 (70 let založení SDH)  - v hospodě "U Černých" ještě nebyla presenční listina
 • r. 1986 (80 let SDH) - 197 účastníků
 • r. 1991 (85 let SDH) - 175 účastníků
 • r. 1996 (90 let SDH) - 147 účastníků
 • r. 2001 (95 let SDH) - 162 účastníků
 • r. 2006 (100 let SDH) - 205 účastníků (konalo se v Penzionu)
 • r. 2011 (105 let SDH) - 192 účastníků         

Z přehledu vyplývá, že dnešní setkání rodáků je v pořadí osmé.

 

A jen krátce informace, kdo v uplynulých 5-ti létech zemřel případně, kdo se narodil.

Rozloučili jsme se s Václavem Palackým z čp. 41, který zemřel 2. 4. 2014 ve věku 74 let.

Pokud jde o narození nových občánků, jednalo se převážně o děti, které počítáme k naší obci, přestože s rodiči bydlí v jiných městech resp. obcích. Před pěti léty jsem uváděl, že za poslední 3 roky se narodilo 6 dětí (5 holčiček a 1 kluk), Takže za období od posledního srazu k těmto přibyly 4 děti (3 holčičky a 1 kluk). 

V tomto místě bych ještě připomněl nejstarší občany obce:

 • paní Zdeňku Šelmátovou z čp. 30 (nar. 11. 11. 1923 - 92 let)
 • paní Helenu Berouškovou z čp. 19 (nar. 20. 2. 1924 - 92 let) - v současnosti bydlí u dcery
 • pan Václav Talůžek z čp. 11 (nar. 7. 5. 1931 - 85 let)

Na úplný závěr bych ještě chtěl připomenout, že zásluhou zde přítomného Dušana Skaly byly vytvořeny před léty Webové stránky obce Čížkov, které byly v roce 2012 vyhodnoceny jako nejlepší v krajském kole soutěže o Zlatý erb a roku následujícího pak získaly druhé místo. Připomínám to proto, že mnozí z Vás vlastní internet a tím pádem můžete dostávat aktuální informace o dění nejen v naší obci, ale též o obcích celého OÚ Čížkov. A chtěl bych všechny ujistit, že informace jsou vždy aktuální a hlavně doprovázené fotografiemi z těchto akcí. 

Děkuji Vám za pozornost, rád se s většinou z Vás pozdravím osobně a přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a přání opětovného setkání za pět let při oslavách 115. výročí založení hasičského sboru v Zahrádce.

16.7.2016 - Václav Černý

 


 

Úmrtí Anny Šelmátové z čp. 30 - 13. 8. 2016

Jen těžko se mi píše záznam do kroniky v případě úmrtí obyvatele naší obce, zvláště v případě Anny Šelmátové, která na dnešní poměry odešla přece jen brzo, zvlášť když po odchodu do důchodu byla plná plánů. Bohužel i tak krutý bývá osud, kdy člověk bez varování onemocní těžkou nevyléčitelnou nemocí, jako tomu bylo u zesnulé.

Zesnulá se narodila v obci Liškov v roce 1952 a do Zahrádky se přistěhovala v roce 1971, kdy se provdala za Zdeňka Šelmáta do domku čp. 30. Pracovala krátkou dobu jako prodavačka, následně v JZD Čížkov a od roku 1990 až do odchodu do důchodu v r. 2013 na Finančním úřadě v Blovicích. Společně se Zdeňkem vychovali dvě děti, Zdeňka a Markétu, kteří již mají založené svoje rodiny.

Z uvedeného vyplývá, že si důchodu mnoho neužila. Po těžké nemoci zemřela 13. 8. 2016 v nemocnici v Plzni.  

Rozloučení se konalo v krematoriu v Plzni za účasti spoluobčanů a pozůstalých dne 22. 8. 2016.

O rozloučení s Annou Šelmátovou jsem byl požádán já osobně a přestože to bylo pro mne osobně hodně těžké, poděkoval jsem zesnulé za všechno, co pro rodinu a své nejbližší vykonala se slibem, že budu vzpomínat jen v tom nejlepším.

Čest její památce.    

 


 

Krajské a senátní volby - 7. a 8. 10. 2016

Za zmínku stojí volby do krajských zastupitelstev v celé ČR a do senátu (třetiny) v rámci ČR. Nejsou to volby, které pro občany obce jsou zajímavé a to se projevilo na účasti. Proto bych je připomněl hlavně právě z pohledu účasti v rámci ČR a kraje (krajské zastupitelstvo).    

Účast: ČR - 34,57 %

 • Plzeňský kraj - 35,74 %
 • OÚ Čížkov - 51,3%
 • Obec Zahrádka - 63,8 %

Výsledky: ČR

 • nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 - 21,05 % hlasů
 • druhá se umístila ČSSD - 15,25 % hlasů 
 • na dalších místech se umístily KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN

Výsledky: Plzeňský kraj

 • ANO 2011 (21,52 %), ČSSD (17,35 %), ODS (14,63 %), KSČM (11,58%), STAN+PAT (8,15 %), TOP 09 (7,09 %), SPD+SPO (5,33 %), Koalice PK (5,11 %)

Výsledky: Obec Čížkov

 • nejvíce hlasů získalo hnutí ANO 2011 - 62 hlasů
 • druhá se umístila ČSSD - 60 hlasů
 • na dalších místech se umístily Starostové a patrioti (39), KSČM (26), Koalice pro plzeňský kraj (15), ODS (14), TOP 09 (12)

Výsledky: Zahrádka

 • nejvíce hlasů získala ČSSD (7), druhé hnutí ANO 2011 (6) a další Starostové a patrioti (4), KSČM (3), Koalice pro plzeňský kraj (2), ODS (2), TOP 09 (1).

 

V našem okrsku za končící senátorku Mgr. Dagmar Terelmešovou bylo 8 kandidátů, do 2. kola postoupili dva kandidáti - Mgr. Dagmar Terelmešová (kandidát za ČSSD) a Mgr. Václav Chaloupek (kandidát za TOP 09 a Starostové). Nakonec zvítězil Mgr. Václav Chaloupek, který získal v rámci OÚ Čížkov 61 hlasů. Účast v těchto volbách byla v rámci ČR i v rámci OÚ Čížkov velice nízká - kolem 20 %. 

                  


 

Úmrtí Antonína Hikla z čp. 8 - 2. 10. 2016

V neděli 2.10.2016 náhle zemřel Antonín Hikl v nedožitých 70-ti létech (narozen 18.10.1946). Zesnulý byl již delší dobu v invalidním důchodu, žil v obci se svou manželkou Jaroslavou a od doby, kdy odešel do invalidního důchodu, se do činnosti v obci nezapojoval. Jako rodina se synem Václavem  se do Zahrádky přistěhovala v sedmdesátých létech za prací v místním JZD Čížkov a získala bydlení právě v domku čp. 8 (U Míků), který později od JZD koupila. Pohřeb se nekonal.

 


 

Akce uskutečněné v hasičském klubu v roce 2016

Kromě již zmíněné akce setkání rodáků je potřeba připomenout již tradiční akce:

 • školení řidičů (13. 2. 2016)
 • vepřové hody (27. 2. a 19. 11. 2016)
 • veřejné zasedání OÚ Čížkov (4. 3. 2016, 9. 9. 2016)
 • oslavy MDŽ s pohoštěním žen, jako odměnu za pomoc při akcích SDH (5. 3. 2016)
 • členská schůze SDH
 • oslavy 1. máje spojené se stavěním májky, která se tentokrát prvně stavěla u hasičského klubu spojené rovněž s pohoštěním (30. 4. 2016)
 • třetí turnaj v karetní hře "Prší" (28. 10. 2016)
 • pohoštění mysliveckého sdružení Čížkov při naháňce a poslední leči (26. 11. a 17. 12. 2016)
 • oslavy Silvestra (31. 12. 2016)

Jak je uvedeno v úvodu, využití klubu bylo při různých oslavách životních výročí a posezení v rámci pobavení a schůzích SDH, což je pravidelně uváděno na www stránkách obce. Zde bych chtěl pochválit Karla Bláhu, který obětavě se stará o občerstvení a Jaroslava Laštovku, který dobře připraví jídla dle potřeby.   

 


 

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2016 - valná hromada konaná dne 7. 1. 2017.

Valná hromada se tradičně konala v odpoledních hodinách v hasičském klubu za přítomnosti velkého počtu místních i pozvaných zástupců hasičů ze sousedních obcí. Přivítání všech provedl starosta SDH Zahrádka Dušan Skala s přípitkem a přáním všeho nejlepšího v nastávajícím roce 2017.

Po schválení programu valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti sboru, které byly provázeny projekcí na plátno s ukázkami uváděných činností. Tento způsob je velice zajímavý pro účastníky a stává se již tradicí zásluhou Dušana Skaly (starosty SDH) a myslím si, že nikde není tento způsob prezentace obvyklý. Vyžaduje to značnou časovou dobu na přípravu, což obdivuji.

K jednotlivým zprávám jen velice stručně připomínám.

Zprávu o činnost přednesl starosta SDH Zahrádka Dušan Skala, který hlavně poděkoval a vyzdvihl velice úspěšnou největší akci uspořádanou v uplynulém roce 2016 - Oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce spojené se Setkáním rodáků, kdy se sešlo téměř 200 účastníků.

Připomněl všechny akce uskutečněné v roce 2016 provázené ukázkami a proložené natočenými videi. Nastínil připravované oslavy v rámci OÚ Čížkov v červnu 2017 u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a přípravu na oslavy 700 let od první písemné zmínky o založení obce Zahrádky v roce 2018.

Zprávu o činnosti družstva SDH přednesl velitel Michal Skala a tak jen připomenu - účast na okrskové soutěži v Čečovicích, memoriálu Sl. Horníka v Sedlišti, Srbské proudnici.

Proběhla oprava hasičského auta Avia, bylo vyčištěno koupaliště a okolí, údržba hasičského náčiní probíhala průběžně. Celkem lze činnost družstev jak dospělých tak mládežníků hodnotit dobře.

Z dalších zpráv bych připomenul jen to nejzajímavější:

 • Členská základna - 50 členů (37 dospělých, 13 dětí), 7 přispívajících (jednatel Miroslav Skala).
 • Hospodaření v roce 2017 - příjmy 183 000.- Kč, výdaje 124 082.- Kč (hospodář Zdeněk Šelmát).

Na závěr byli oceněni jednak k životním výročím dárkovými balíčky Václav Talůžek (85 let), Antonín Bárta (80 let), Josef Trhlík (80 let), Irena Vaníčková rozená Holá (70 let). Ocenění obdrželi též další členové i nečlenové za práci pro SDH.

V diskuzi pak vystoupil starosta OÚ Čížkov Zdeněk Tomášek a účastníci za sousedních SDH, kteří poděkovali jednak za pozvání s obdivem bohaté činnosti SDH Zahrádka.

Usnesení z Valné hromady přednesl na úplný závěr předseda návrhové komise Jaroslav Končel. Pohoštěním přítomných výbornou svíčkovou byla valná hromada ukončena v 16.40 hod.

 

Zahrádka 9. 1. 2017.

Zapsal: Václav Černý.