Facebook

 


Úvodní slovo nového kronikáře

Úvodní text nového zahrádeckého kronikáře Karla Bláhy ml.


Úvodní slovo kronikáře

Začínám psát již pátou pamětní knihu obce Zahrádky, avšak pro mě je to kniha první. Budu do ní zaznamenávat události v této malebné vesničce.

Začínám psát tuto knihu v roce, který se počítá k tzv. osmičkovým rokům, kdy si připomínáme mnohá významná výročí z dějin našeho státu. Ať už to jsou oslavy 100 let Československa, 80 let od podepsání Mnichovské dohody nebo 50 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Mezi tato výročí bychom mohli zařadit i dvě výročí týkající se Zahrádky. Tím straším, a pro obec velmi důležitým výročím, je 700 let od první zmínky o Zahrádce. Druhým výročím pak je 10 let od otevření hasičského klubu v obci.

První zahrádecká kronika byla založena roku 1922. Prvním kronikářem se stal tehdejší starosta obce pan Václav Frank. Bohužel tehdy kroniku nepsal, a tak byl v únoru 1928 zvolen kronikářem pan Jan Komanec. Po 4 letech zapisování ovšem odjel za prací do Mladé Boleslavi. Proto byl za nového kronikáře zvolen Josef Košan, který psal kroniku až do své smrti v roce 1953. Po něm opět pokračoval v zápisech Jan Komanec až do úmrtí v lednu 1979. V roce 1981 pak na pana Komance navázal v psaní kroniky pan Václav Černý, po kterém já v tomto roce začínám psát pamětní knihu jako nový kronikář.

Narodil jsem se 1. 7. 1999 a nyní bydlím v Plzni. Nejsem sice zahrádeckým rodákem, ale každý týden jezdím na víkend k babičce a dědovi na Smetalky čp. 28. V mém srdci zůstává a zůstane Zahrádka mým druhým domovem.

V závěru mého úvodní slova bych rád ještě poděkoval panu Václavu Černému za jeho téměř čtyřicetiletou kronikářskou činnost.

V Zahrádce 28. července 2018
Karel Bláha ml.