Facebook

 


Zahrádka 2014

Kronika obce Zahrádka 2014 - zapsal Václav Černý


Úvod

V tomto roce se v rámci ČR opět konaly dvoje volby a sice v květnu do Evropského parlamentu a v říjnu pak do místních zastupitelstev. Pro nás byly důležitější ty do místního zastupitelstva. K oběma volbám se stručně zmíním v samostatných záznamech s drobným komentářem.

Bohužel v uplynulém roce jsme se rozloučili s naším občanem Václavem Palackým z čp. 41 a dvěma rodačkami ze Zahrádky, které již delší dobu v obci nežily, ale rády se vracely a pravidelně ji navštěvovaly - Jaroslava Uxová a Božena Hosnedlová, sestry rozené Valentové. I těm bych chtěl zápisem v kronice věnovat vzpomínku.

I v tomto roce jsme mohli oslavit významné výročí jedné občanky naší obce - 90 let věku, kterého se dožila Helena Beroušková v plné svěžesti a společně s námi zavzpomínala na příchod, jak ona říká, do krásné vesničky plné zeleně ze svého rodného Slovenska. Připomenu v samostatném článku.

Určitě nelze opomenout jednu z největších investičních akcí v naší obci a sice úpravy místní komunikace v části nazývané „V Chalupách“ a částečně i na „Smetankách“ tzv. balenou drtí.

Připomenu aktivitu místní organizace SDH, ať již to byla prořezávka trní v Chalupách, další vylepšení hasičského klubu, akce uspořádané v tomto klubu.
 Počasí

Uplynulé roky jsem vždy charakterizoval jako velice chudé na vláhu, ani jinak tomu nebylo v roce 2014. Začátek i konec roku byl téměř bez sněhové pokrývky a ta je vždy určující pro vláhu během roku. Počátkem června jsme zaznamenali rekordní teploty kolem 30°C - nejvyšší 32,9°C. Jak uváděl denní tisk jsou zaznamenány nejvyšší dosažené teploty v ČR v posledních létech.

V roce 2004 - 32,3 °C, v r. 2007 - 30,3 °C a 9.6.2014 - 34,3 °C. Konec roku se vyznačoval teplotami kolem 10 °C, až po svátcích 28.12. jsme se dočkali poprašku sněhu a teploty klesly pod -10 °C.
 Prořezání trní a úprava přítoku a odtoku do rybníka Schánělák

V měsíci únoru o sobotách a nedělích byly SDH vyhlášeny po dohodě s OÚ brigády na vyřezání trní v části obce Chalupy u rybníka Schánělák a u skladové haly nad bývalým hostincem. Navíc OÚ zajistil na svoje náklady úpravu přítoku a odtoku u zmíněného rybníka Schánělák položením kanalizačních trubek a vybetonováním kanalizační jímky včetně úpravy terénu dodavatelským způsobem - p. Helmou ze Srb.
 Významné životní výročí - Helena Beroušková, čp. 19 - 90 let.

Dne 20. února 2014 se dožila kulatého životního výročí 90. let dlouholetá občanka obce Zahrádka z čp. 19 paní Helena Beroušková. Při této příležitosti navštívili oslavenkyni zástupci obce a sice Václav Černý, kronikář obce s dárkovým balíčkem od OÚ Čížkov a starostou SDH Zahrádka Jiřím Šelmátem ml. s kytičkou. Návštěva se uskutečnila v bytě dcery Heleny Beránkové v Plzni, kde v té době oslavenkyně přechodně pobývala.

Je potřeba připomenout, že je to během krátké doby druhá občanka obce, která se tohoto krásného věku dožívá (v listopadu r.2013 to byla Zdeňka Šelmátová z čp. 30) a v obou případech je třeba zdůraznit, že obě přes tento vysoký věk jsou relativně v dobrém zdravotním i psychickém stavu, který je třeba obdivovat.

A tak jak to při těchto příležitostech bývá, hlavně se vzpomínalo na doby dávné a u paní Berouškové to bylo zvlášť zajímavé, neboť je rodačkou ze Slovenska. Nejvíce nás zajímalo, kdy a jak se vlastně do Zahrádky přistěhovala.

Bylo to v roce 1945, kdy přijela do Čížkova za strýčkem k Matasům. Osud tomu chtěl, že Josef Beroušek, občan ze sousední Zahrádky, se nějakým záhadným způsobem to dozvěděl a aniž prý slečnu Helenu viděl, prohlásil, že ta je ta pravá, kterou musí mít. Je nutno zdůraznit, že skutečně se jednalo o krásnou slovenskou ženu, kterou obdivovali i jiní mužové z dalekého okolí. A tak se stalo, že paní Helena se časem provdala za Josefa Berouška.

Helena Beroušková rozená Križanová se narodila 20.2.1924 v obci Kovarce u Topolčan na Slovensku jako nejstarší dcera z osmi dětí. Tak jak vzpomíná, když před těmi 69 lety přijela do tohoto kraje, okouzlila ji ta překrásná příroda a byla přesvědčená, že zde zůstane natrvalo. Přestože vzpomíná na kruté začátky, kdy asi rok sloužila na statku u Jirků „dolejších“, pak  jako většina rodin v obci začali soukromě hospodařit a v padesátých létech vstoupili do místního JZD. Tam zastávala různé práce jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě jako krmička prasat. Nám pamětníkům se nejvíce zapsala do paměti tím, že jako jediná žena jezdila v místním JZD s traktorem a jak s hrdostí podotýká - neměla řidičák, který si dodělala až následně, což jí JZD umožnilo. Dovedla zastat i takovou práci.

A když zavzpomínala na některé křivdy, kterých se ze strany některých představitelů JZD  dočkala a při výchově svých třech dcer (Jany, Heleny a Anny) to určitě neměla lehké, cítí se spokojená, přestože s přibývajícím věkem přichází nějaké zdravotní potíže. Při dotazu, zda se jí nestýskalo po sourozencích a Slovensku vůbec, připomněla, že dříve navštěvovala místa jejího rodiště vzdálené 890 km, což se dalo autem zvládnou za 14 hodin. Snad jen ještě jedna informace nás zarazila a sice, že babička (pochopil jsem maminka oslavenkyně) se dožila 99 let.

A tak jsme se asi po třech hodinách hezkého povídání rozloučili s přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví s tím, že za 10 let se sejdeme při oslavě 100. výročí narozenin.
 Úmrtí rodaček obce - sester Valentových z čp. 35.

Počátkem roku jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že během měsíce zamřely sestry Jaroslava a Božena - rozené Valentovi.

Dne 9.2.2014 zemřela ve věku 85 let Jaroslava Uxová rozená Valentová a dne 2.3.2014 zemřela Božena Hosnedlová rozená Valentová ve věku 91 let. Obě sestry konec svého života strávily v Plzni, ale pravidelně se do rodné obce vracely, paní Božena Hosnédlová dokonce dlouhá léta v Zahrádce žila trvale až do doby, kdy jí zemřel manžel.

Dovolte mi osobní vzpomínku na rok 2006, kdy se slavilo 100. výročí založení SDH v Zahrádce v penzionu, a obě sestry se společně se svými nejbližšími těchto oslav zúčastnily a já jsem s nimi strávil delší dobu v báječném rozhovoru a vzpomínkách na doby strávené v Zahrádce. Je třeba připomenout, že jejich tatínek se zapsal do dějin obce jako jeden z prvních divadelních režisérů, na kterého vzpomínáme v záznamech o době, kdy se v Zahrádce hrálo divadlo na poměrně dobré úrovni. 
 Úmrtí občana Zahrádky - Václav Palacký, Zahrádka čp. 41, dne 2.4.2014.

Dne 2.4.2014 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 74 let dlouholetý člen SDH Zahrádka Václav Palacký, rodák z Vrčeně, který se oženil s Marií Jirkovou ze Zahrádky čp. 41 před hodně léty (hádal bych podle věku synů tak před 45 léty).

Zemřelý pracoval dlouhá léta jako řidič a po odchodu do důchodu se hodně věnoval své velké zálibě - motorům, ať již motocyklům nebo autům. Jak už to na vesnici bývá, pořídil si traktor, s kterým jezdil do lesa, na louky, zahrady, kde se jako mechanizační prostředek dobře využil. Byl členem místní organizace SDH od r. 1977 a 29 roků zastával u SDH v Zahrádce funkci jednatele. Jeho záznamy ve zprávách ze schůzí zůstanou jako památka po něm. 

Rozloučení za přítomnosti velkého počtu místních občanů a čestné stráže SDH Zahrádka se konalo dne 11.4.2014 ve smuteční síni krematoria města Plzně.
 III. Podbrdská rally legend - 10.5.2014.

Rovněž v tomto roce se uskutečnila Podbrdská rally legend a to již potřetí za sebou, kterou pořádá Automotoklub Nepomuk při poskytnutí potřebného zázemí Penzionu Zahrádka, který vlastní Stanislav Šelmát, který považujeme, již podle názvu, za společenské zařízení svým způsobem patřící k naší obci. Zúčastnilo se cca 85 automobilů starší výroby (od roku výroby 2000) s nepatrnou změnou rychlostních zkoušek Zahrádka - Přešín a Přešín - Nechanice. Celá akce se vydařila za hojné účasti přihlížejících ze širokého okolí, a hlavně bez komplikací z pohledu bezpečnosti.
 Úpravy místních komunikací - investice OÚ Čížkov.

V týdnu od 12.5. do 16.5.2014 byla provedena dodavatelsky úprava povrchů místních komunikací v části obce Chalupy od rybníka Schánělák až k napojení na státní silnici u vepřína a v části obce Smetalky od křižovatky u autobusové zastávky k čp. 30 u Šelmátů. Akce byla zajišťována jako investice OÚ Čížkov. Jednalo se o nový asfaltový povrch formou balené drti, z důvodů opravy nepovedeného povrchu provedeného formou stříkání. Za tuto opravu jsme všichni OÚ vděční.
 Volby do Evropského parlamentu - 23. a 24. května 2014.

Volby do Evropského parlamentu proběhly v celé ČR za poměrně nezájmu občanů a ne jinak tomu bylo v rámci OÚ Čížkov. Z hlediska procentuelního vyjádření byla uvedena účast v rámci celé ČR 18,2 % voličů, v plzeňském kraji to pak bylo 18,1 % voličů. Výsledky voleb podle kandidujících zástupců jednotlivých stran a hnutí, opět při vyjádření v %, zvítězilo v ČR nově založené hnutí ANO (16,13 %) před TOP 09/STAN (15,95 %), ČSSD (14,17 %), KSČM (10,98 %), KDU-ČSL (9,95 %), ODS (7,67 %), Svobodní (5,24 %).

Do Evropského parlamentu pak bylo zvoleno celkem 21 poslanců za ČR a sice po 4 poslancích z prvních třech stran (hnutí), po 3 poslancích z KSČM a KDU-ČSL, 2 poslanci z ODS a 1 poslanec ze strany Svobodní. Pro naší obec se nejedná o volby, které by nějakým významným způsobem ovlivňovaly život občanů. Proto se domnívám, že není potřeba dalších podrobnějších informací pokud jde například o jména zvolených poslanců.
 Komunální volby do místních zastupitelstev v ČR - 10. a 11. října 2014.

Volby do místních zastupitelstev již byly pro občany daleko důležitější hlavně proto, že se jednalo o zastupitele, kteří nás po nastávající 4 roky budou zastupovat v našem případě v rámci města - obce našeho bydliště. Tomu také odpovídala účast, která v rámci celé ČR se ve větších městech pohybovala kolem 30 - 40 %, v menších městech a obcích ta účast byla většinou vyšší - kolem 60 až 80 %.

Pro nás je nejdůležitější výsledek voleb do místního zastupitelstva Obecního úřadu v Čížkově a proto zápis podrobnější se bude věnovat právě těmto výsledkům.

Na úvod je potřeba uvést, že pro 11 mandátů, které byly k dispozici v rámci OÚ, se přihlásilo celkem 21 kandidátů a všichni šli do voleb jako nezávislí. V rámci celého OÚ se voleb zúčastnilo 65,97 % voličů a výsledek je zřejmý z následujícího přehledu.

Zvolení kandidáti se sešli na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva dne 1.11.2014 a do čela OÚ byli zvoleni:

Zdeněk Tomášek starostou

Ladislav Jára místostarostou

K výsledkům voleb bych chtěl vyjádřit z mého pohledu velkou spokojenost a to nejen proto, že starostou je opět Zdeněk Tomášek, který pro všechny obce v uplynulém období tolik udělal, ale také proto, že za naší obec byli zvoleni oba kandidáti - Dušan Skala a Jiří Šelmát ml. Myslím si, že oba za jejich práci a obětavost si to zaslouží.

Výsledky komunálních voleb ZDE.
 Akce uskutečněné v klubu Hasičské zbrojnice v uplynulém roce

21.02.2014    Veřejné zasedání zastupitelstva OÚ Čížkov (účast cca 40 lidí)

22.02.2014    Výroční schůze hasičského okrsku Čížkov (10 sborů) s pohoštěním

22.03.2014    Vepřové hody v Zahrádce

12.07.2014    Přednáška pořádaná Českým svazem včelařů ZO Čížkov (host Ing. Petr Texl)

02.08.2014    Letní grilování spojené s procházkou a výkladem Ing. Antonína Bárty

22.11.2014    13. vepřové hody s pohoštěním a zpívanou

31.12.2014    Oslavy Silvestra

Kromě těchto významnějších akcí se uskutečnily některé soukromé oslavy - většinou oslavy kulatých narozenin. Tím bych chtěl jen zdůraznit, jak bylo dobré rozhodnutí, upravit hasičskou zbrojnici na toto zařízení, aby byla možnost se při těchto příležitostech scházet.

Všechny uvedené akce jsou pravidelně uváděny v obrazové podobě (fotografiemi) na www. stránkách obce Čížkov, což je velice kladně přijímáno nejen občany obce, ale širokou veřejností, která má zájem o dění v obci. Tradiční vepřové hody pořádané na jaře (březen) a na podzim (listopad) již mají takové ohlasy, že se stále zúčastňuje větší množství účastníků ze širokého okolí. V záznamu na internetu se uvádí, že ty poslední vepřové hody v pořadí 13-té, byly snad ty nejzdařilejší. Jako vždy požadavky na jitrnice, jelita, tlačenky a ostatní výrobky přesáhly možnosti, přestože se vyráběly ze dvou prasat. Já bych se chtěl zastavit o jedné, dle mého nejzašívanější akci, a sice letní grilování spojené s naučnou procházkou po části obce s výkladem Ing. Antonína Bárty.

 Letní grilování spojené s naučnou procházkou - 2.8.2014

Tradiční letní grilování bylo v tomto roce zásluhou Antonína Bárty a Dušana Skaly zpestřeno o velice povedenou, řekl bych procházkou se vzpomínáním na historii obce. Rodák obce Antonín Bárta, který se velice zajímá o historii obce, spoluautor příručky z r. 2011, si tentokrát připravil zajímavé vyprávění spojené s procházkou v části obce „Ves“ a „Chalupy“.

Zájemci v počtu cca 25 občanů vyšli od hasičské zbrojnice se zastávkami s výkladem u některých míst. První zastávka byla na křižovatce u památného stromu Platan, který tu byl vysazen při oslavách 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce v r. 2006 s připomenutím vzniku obce (první písemná zmínka v r. 1318), druhá zastávka pak byla u bývalé sušárny švestek proti bývalému statku U Chodorů.

Nejdelší zastávka pak byla u kapličky na návsi. Zde byla připomenuta historie kapličky, výstavba jednotlivých objektů a postupné dělení mezi sourozenci až do dnešního stavu. Z hlediska historického je nejvíce ceněn objekt čp. 4 „ U Jirků hořejších“, kde jsme si mohli prohlédnout srub a co je důležité, že objekt byl opraven dle původního stavu.

Poslední zastávkou byl mlýn „U Trsínů“, kde postupně dochází novým majitelem (manželé Šebkovi) k opravám včetně mlýnského dřevěného kola. Zde byl výklad rozšířen o historii Zahrádeckých mlýnů, kterou Antonín Bárta zpracoval v publikaci z r. 2012.

Musím podotknout, že se jednalo o velice zdařilou akci.

Grilování následně pokračovalo klasickým opékáním klobás a vepřového masa, večer pak se přítomní bavili při harmonice p. Kaisera.  

 Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce v roce 2014 - valná hromada konaná dne 3.1.2015

Valná hromada se konala v sobotu 3.1.2015 a byla zahájena starostou SDH Zahrádka Jiřím Šelmátem ml. ve 14.25 hod. přivítáním všech účastníků a tradičním přípitkem. Celkový počet zúčastněných se pohyboval kolem 60 lidí. Ještě před hlavním jednáním vyzval starosta sboru uctění památky zemřelého dlouholetého člena sboru Václava Palackého z čp. 41 minutou ticha.

Schválený program:

 • Zahájení a přivítání hostů
 • Volba návrhové a mandátové komise
 • Zpráva starosty sboru
 • Zpráva velitele sboru
 • Zpráva hospodáře sboru
 • Zpráva o činnosti kroužku mladých hasičů
 • Zpráva kontrolní a revizní komise
 • Volba nového výboru SDH
 • Předání pamětních plaket k významným výročím některých členů
 • Plán činnosti na rok 2015
 • Diskuze
 • Usnesení z valné hromady a závěr
   


Zpráva starosty sboru Jiřího Šelmáta ml.:

 • podrobně po jednotlivých měsících uvedl akce, které proběhly v r. 2014 za účasti členů sboru
 • byly nakoupeny betonové stoly a lavice pro venkovní posezení
 • byly zakoupeny přilby (5 ks)
 • velice kladně zhodnotil vyřezávku křoví (trní) a prořezávku agátů v Chalupách
 • připomněl činnost na opravě a úpravách hasičské zbrojnice a klubu (omítky, dlažba, pult atp.)
 • připomněl kulatá výročí členů sboru (80 let - Miloslav Pechan, 70 let - Zdeněk Černý, Jan Vaníček, 65 let - Zdeněk Šelmám st., 60 let - Miroslav Skala)
 • poděkoval za práci všem, kteří se zúčastňovali na akcích pořádaných SDH

Zpráva velitele sboru Michala Skaly:

 • připomněl dny, kdy se prováděla údržba techniky včetně opravy automobilu Avie (oprava brzd, proběhla STK)
 • informoval o účasti jednotlivých družstev na cvičeních (bohužel na jednom okrskovém cvičení se družstvo dospělých nezúčastnilo)
 • proběhlo čištění koupaliště (22.6.) a sečení trávy

Zpráva hospodáře sboru Zdeňka Šelmáta ml.:

 • podána zpráva o hospodaření (příjmy, výdaje)
 • stav k 31.12.2014 je 11600.- Kč na účtě, v pokladně 8346.- Kč)

Zpráva kontrolní a revizní komise přednesl Vojtěch Zobal:

 • k 1.1.2015 má sbor 35 stálých členů, z toho 12 dětí
 • výbor se sešel 3x, při kontrole nebylo shledáno závad

 Volby nového výboru SDH za řízení návrhové a mandátové komise (Jaroslav Končel):

 • starosta - Jiří Šelmát ml.
 • místostarosta - Dušan Skala
 • velitel - Michal Skala 
 • zástupce velitele - Jan Havlík ml.
 • jednatel - Jaromír Skala
 • hospodář - Zdeněk Šelmát ml. 
 • vedoucí mladších hasičů - Jiří Šelmát ml.
 • kontrolní a revizní komise předseda - Václav Talůžek
 • členové - Jaroslav Končel, Jan Havlík st.
 • zástupce SDH na shromáždění delegátů - Dušan Skala

 Plán činnosti na r. 2015:

 • Pravidelná účast nejméně jedním družstvem na okrskových cvičeních a memoriálech
 • Pravidelná údržba hasičské techniky
 • Údržba víceúčelové nádrže a okolí
 • Údržba klubu a hasičské zbrojnice a okolí

Na závěr valné hromady byli odměněni pamětním listem k výročí členství v SDH a kulatým životním výročím někteří členové SDH.

V diskuzi pak vystoupili hosté ze sousedních obcí s poděkováním za dobrou spolupráci a pozváním na jejich valné hromady.

Vlastimil Fiala přednesl požadavek člena SDH Miloslava Pechana o zrušení členství z důvodu jeho stáří a minimálních návštěv rekreační chalupy v Sedlišti.

Zdeněk Šelmát st. poděkoval vedení SDH za činnost, která je pro obec přínosem.

Dušan Skala požádal přítomné o spolupráci na přípravě výstavy, která by se měla uskutečnit při letním grilování 15.8.2015 - zapůjčit všechny staré věci, které se ještě někde ve staveních najdou a které by připomínaly historii obce.

Valná hromada byla starostou sboru ukončena tradičním zvoláním „NAZDAR“ - „ZDAR“ a následovalo pohoštění chutným gulášem s knedlíkem a zákusky.

 

V Zahrádce 1.1. až 11.1.2015
Zapsal: Václav Černý