Facebook

 


Zahrádka 2019

Kronika obce Zahrádka 2019 - zapsal Karel Bláha ml.


Úvod

Již podruhé usedám ke svým poznámkám, které si po celý rok píši, abych vám mohl popsat a nastínit události roku 2019. Uplynulý rok byl, alespoň co se týče akcí, které se pravidelně konají v Zahrádce, poklidný. Zahrádečtí vstoupili do nového roku společnou vycházkou. Na jaře se uskutečnily akce, jako jsou oslava MDŽ, školení řidičů a maškarní party, oslavy Velikonoc a Máje, v létě pak grilování a turnaj v prší, v závěru roku to byli vepřové hody, Mikuláš a oslavy silvestra. Tyto události se konají každý rok. Mimo ně se v červnu v hasičském klubu uskutečnila svatba Dušana Skaly a Jany Zahradníkové. Na konci roku jsme se pak dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí dlouholeté občanky paní Berouškové.


Novoroční pochod

Do nového roku vstoupili zahrádečtí společně v hasičském klubu, kde probíhala oslava silvestra. Na Nový rok po obědě se pak konala tradiční novoroční vycházka. Letos jsme zvolili trasu přes les nad Smětalkami, kde jsme si prohlédli patrně nejstarší jehličnatý strom v okolí Zahrádky. Naší vycházku jsme pak zakončili v hasičském klubu, kde téměř čtyřicítku účastníků čekalo teplé občerstvení. Vycházka byla i přes nepřízeň počasí nakonec příjemná a poučná.


MDŽ

V sobotu 9. března přijalo celkem 20 žen pozvání do hasičského klubu, kde se od 16 hodin konalo posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen. O občerstvení se tradičně postarali muži. Jarda Lašťovka připravil vynikající večeři. Odpoledne ženám zpříjemnily děti, které zazpívaly či zarecitovaly. Ženy si tak krásně strávené odpoledne užily.


Školení řidičů

Dne 16. března se v hasičském klubu uskutečnilo školení řidičů. Již popáté provedl změnami a novinkami v silničním provozu lektor Bc. Pavel Houdek.


Velikonoce

V letošním roce byly Velikonoce v Zahrádce ve znamení hned několika akcí. Na Velký pátek se v hasičském klubu uskutečnila brigáda na palivové dřevo a velikonoční dílna. Paní Krejčová, Černá a Zahradníková ukázaly dětem, jejich maminkám a babičkám zdobení kraslic. Během krásného dopoledne si tak děti vyzkoušely, jak ozdobit vajíčko různými technikami. Na Bílou sobotu se uskutečnila v Zahrádce již třetí maškarní párty. V hasičském klubu se sešlo velké množství masek dětí i dospělých. Párty navštívil také Santa Claus, který dětem trochu se zpožděním rozdával dárky. Během odpoledne byly pro děti připraveny hry, kvízy a zkoušky dovedností, které byly zakončeny bohatou tombolou. Zábava pokračovala až do noci. V klubu tak bylo po oba dva dny živa a veselo. Na Velikonoční pondělí prošel Zahrádkou velký houf dětí s pomlázkami a s košíky plnými dobrot. Průvodu, jak je u nás již zvykem, se účastnily převážně dívky. Všichni jsem se sešli dopoledne ve vsi u Hořejších Jirků. Nejdříve jsme obešli Ves, poté jsme se vydali kolem koupaliště do Chalup a celou trasu jsme zakončili na Smetalkách u Frantíků.


Májka

Dne 30. dubna se v hasičském klubu uskutečnily oslavy Máje. Posezení pod májkou u ohně se zúčastnilo přes 50 lidí. Všichni si mohli pochutnat na masu v lodně nebo si opéct vuřty. Ve večerních hodinách pak prošel okolo hasičské zbrojnice průvod dětí s lampiony.


Povídání o létání

V sobotu 11. května se v hasičském klubu uskutečnila beseda s Jaroslavem Krýdou z Liškova o létání a o historii aviatiky. První hodinu besedy věnoval pan Krýda historii tohoto oboru a tzv. starým pánům, tedy těm, od kterých se učil létat a pilotům RAF. V druhé části vyprávěl pan Krýda o svých vlastních zkušenostech s létáním na letadlech MiG. Celá beseda byla doprovázena různými ukázkami a fotografiemi z osobního archivu pana Krýdy. Beseda byla velmi zajímavá a poučná.


Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května se konaly opět po pěti letech volby do Evropského parlamentu. Oproti roku 2014 se voleb zúčastnilo o trochu více voličů, v rámci celé ČR to bylo 28,72 % voličů, v obci Čížkov pak 36,02 %. V Zahrádce, která je samotná druhým volebním okrskem v rámci obce, byla účast 21 voličů ze 49. Do Evropského parlamentu bylo zvoleno 21 poslanců ze 7 stran a hnutí.


Svatba manželů Jany a Dušana Skalových

V sobotu 22. června se v hasičském klubu konala historicky první svatba. Své ano si zde řekli Jana Zahradníková a Dušan Skala. Obřad se uskutečnil na slavnostně vyzdobeném dvorku hasičské zbrojnice. Na tuto událost se přišla podívat nejen rodina a přátelé novomanželů, ale i téměř celá Zahrádka. Dvorek tak byl při obřadu zaplněn do posledního místa. Následná oslava pak probíhala až do pozdních nočních hodin. Myslím si, že na tuto akci budou novomanželé i celá Zahrádka dlouho vzpomínat.


Letní grilování

První srpnovou sobotu se v Zahrádce uskutečnila tradiční letní slavnost, která byla letos spojená se sousedským posezením, pohodovou atmosférou, dobrým jídlem a pivem.


Prakiáda

Poslední prázdninovou sobotu v hasičském klubu proběhla již podruhé prakiáda. Během krásného slunného odpoledne si v Zahrádce poměřili své dovednosti ve střelbě prakem děti i dospělí, místní i přespolní. Akce se zúčastnilo zhruba 50 osob. V mužské kategorii zvítězil Jan Havlík st., na druhém místě se umístil Karel Bláha ml. a na třetím Karel Bláha. V ženské kategorii zvítězila Marcela Skalová, druhá byla Markéta Mašková a o třetí příčku se podělily Hana Šrachtová se Zdeňkou Skalovou. Mezi dětmi obhájila první místo Tereza Bláhová, druhé místo obsadila Justýna Mašková a jako třetí skončily Zuzana Šelmátová s Kristýnou Skalovou. Odměnou pro děti byla noc strávená na zámku. Po skončení prakiády odjeli děti v hasičském autě na zámek Zelná Hora, kde přespaly pod širákem.


Balon v Zahrádce

Ve středu 4. září byli místní svědky nevšední události. Z plochy u hasičské zbrojnice totiž vzlétával horkovzdušný balon. Na vzdušnou pouť se vydali manželé Skalovi s vnučkami.


Turnaj v prší

V sobotu 26. října se v hasičském klubu konal 4. ročník turnaje v karetní hře prší. Soutěže se účastnilo 11 dětí a 13 dospělých, kteří spolu ve čtveřicích odehráli 6 kol. Během jednoho kola se vždy odehrálo pět her. Z dospělých se na prvním místě umístil Michal Skala a v dětské kategorii zvítězila Rozárka Skalová. Po skončení turnaje se děti vydaly na procházku kolem Zahrádky s lampiony. Celé odpoledne se neslo v pohodovém duchu se spoustou zábavy.


Vepřové hody

Dne 16. listopadu se v hasičském klubu v Zahrádce konaly 20. vepřové hody. Příprava probíhala již ve čtvrtek, výroba pak v pátek a v sobotu dopoledne. V sobotu si tak mohli tradičně všichni pochutnat na jitrnicích, jelitech, světlé a tmavé tlačence, ovaru nebo zabijačkové polévce, dále pak na výpečcích se špenátem, segedínském guláši a tradičních vepřových řízcích s bramborovým salátem. Při večerním posezení opět nechyběla hudba, tombola a dobrá zábava.

První vepřové hody se v hasičském klubu uskutečnily v prosinci roku 2008, od té doby se pak konaly pravidelně dvakrát do roka. V roce 2017 vystřídala jarní zabijačku maškarní párty, která se ujala, a proto jsou od té doby vepřové hody pořádány vždy jen na podzim.


Úmrtí Heleny Berouškové

Ráno 14. prosince se v Zahrádce rozezněl smutný hlas zvonu. Oznamoval odchod paní Heleny Berouškové.

Helena Beroušková rozená Križanová se narodila 20. února 1924 v obci Kovarce u Topolčan na Slovensku. V roce 1945 přijela do Čížkova za strýčkem k Matasům a už zde zůstala, provdala se za Josefa Berouška ze Zahrádky čp. 19. Nejprve pracovala u Jirků Dolejších ve vsi, později začala s manželem soukromě hospodařit. V padesátých letech pak vstoupili do JZD, zde paní Beroušková zastávala různé práce v rostlinné i živočišné výrobě. Se svým manželem vychovala 3 dcery. Po úmrtí svého manžela zůstala v Zahrádce, později pak bydlela u svých dcer.


Činnost hasičského sboru

V sobotu 25. května se SDH Zahrádka účastnil jedním družstvem okrskové soutěže v Sedlišti. Přestože se v posledních letech potýkáme s nedostatkem aktivních hasičů, vždy se snažíme poskládat alespoň šestičlenné družstvo. Proto se tentokrát cvičení účastnil coby strojník bývalý velitel SDH Vlastimil Fiala.

Zahrádečtí hasiči se účastnili také dvou memoriálů. Dne 28. září ve Vrčeni cvičilo družstvo dětí a družstvo dospělých a 12. října pak na Srbské proudnici pouze družstvo dětí.

V sobotu 7. prosince připravily místní ženy pro děti tvořivé odpoledne s vánoční tematikou. Navečer pak navštívil hasičský klub Mikuláš s andělem a čerty.

V průběhu roku se uskutečnilo několik brigád na úklid a údržbu hasičské zbrojnice a jejího okolí. Také bylo v červnu vyčištěno koupaliště.


Výroční valná hromada SDH

V sobotu 4. ledna 2020 se od 14 hodin konala 114. výroční valná hromada SDH Zahrádka. V úvodu všechny přivítal přípitkem a přáním do nového roku starosta SDH Dušan Skala. Po schválení programu byla zvolena návrhová a volební komise a zapisovatelem byl jmenován Jaromír Skala. Poté následovaly zprávy starosty sboru, velitele, hospodáře, vedoucího mládeže a jednatele.

Ze zprávy hospodáře: Hasičský sbor dosáhl v roce 2019 zisku ve výši 21 759 Kč. Náklady činily 178 679 Kč a výnosy byly ve výši 200 438 Kč

Po přečtení všech zpráv se opět po 5 letech uskutečnili volby do výboru SDH, který pokračuje v následujícím období 2020-2025 v nezměněné podobě.

Na valné hromadě byly také za nové členky přijaté Pavlína Bláhová, Emília Hilienková, Pavla Talůžková a Míša Skalová. Zahrádecký sbor má tak nyní 60 členů z toho 16 dětí.


Pohyb obyvatel

Na jaře se z domu čp. 57 odstěhoval Petr Matoušek s rodinou. Místo nich se poté přistěhovala Markéta Mašková s dětmi Justýnou a Jakubem.


Počasí

Rok 2019 byl opět teplotně nadprůměrný. Teploty již v polovině dubna dosahovaly 20 °C, během léta pak dosahovaly až 30 °C. Teplé počasí vydrželo až do konce září, kdy se mírně ochladilo, a ke konci roku se teploty držely okolo nuly. V průběhu roku napršelo celkem 519 mm a v zimních měsících, převážně na začátku roku, napadlo v úhrnu 63 cm sněhu.

 

Zapsal Karel Bláha ml.