Facebook

 


Zahrádka 2013

Kronika obce Zahrádka 2013 - zapsal Václav Černý


Úvod

V roce 2013 se konaly v rámci ČR dvoje volby, které se přímo nedotýkají života obce, ale přesto se domnívám, že je dobře je zaznamenat, neboť určitě mají svůj význam pro budoucnost nás všech. Ty první volby se uskutečnily hned v lednu roku 2013 a sice volba prezidenta ČR, na podzim pak volby do poslanecké sněmovny a parlamentu České republiky.                   

K oběma volbám zaznamenávám výsledek s krátkým komentářem.

V dalších zápisech vzpomenu akce, které se v obci konaly v hasičském klubu a jen podotýkám, že kromě již tradičních setkání bych vyzdvihnul tu uskutečněnou v letním termínu o historii obce, kterou připravil pro nás občany obce a hosty Antonín Bárta.

Musím připomenout jedno významné výročí naší nejstarší občanky Zdeňky Šelmátové z čp.30, která na podzim roku 2013 oslavila kulaté narozeniny - 90 let věku.

Za zmínku stojí též skutečnost, že v obcích OÚ Čížkov proběhla digitalizace pozemků v rámci katastrálního úřadu, což mělo pro občany vlastnící pozemky, které mají v pronájmu, povinnost přihlásit do konce ledna r.2014 na finančním úřadě platbu nájemného (doposud platil pronajimatel) a vypořádat se s některými zjištěnými rozpornými skutečnostmi ve věci zastavěných ploch.

Na závěr zápisu v tomto roce uvádím vzpomínku na dlouholetého kronikáře Jana Komance, která je zaznamenána na www.obec-cizkov Dušanem Skalou. Domnívám se, že je to zajímavé pro všechny občany a pamětníky. 

 


Počasí

Uplynulý rok 2013 lze označit jako velice chudý na vláhu. Pokud jde o začátek roku, sněhu bylo poskrovnu, v létě chyběl déšť a konec roku byl téměř bez sněhu, takže vánoce jsme trávili tzv. „na blátě“ a začátek roku 2014 byl za posledních 40 let nejhorší, co se týče sněhových podmínek.

Naštěstí nás minuly jakékoliv katastrofy, léto bych hodnotil jako standardní pokud jde o teploty, jen ta vláha chyběla.

 


Volba prezidenta republiky

V měsíci lednu se uskutečnily volby nového prezidenta republiky a je potřeba zdůraznit, že se jednalo o přímou volbu prezidenta občany (doposud byla volba prezidenta uskutečňována parlamentem). Jen připomínám, že od r. 1989 se jedná o třetího prezidenta voleného vždy na čtyřleté období (předcházející prezidenti byli Václav Havel a Václav Klaus).

Volba se uskutečnila ve dvou kolech. V prvním kole se o zvolení ucházelo 9 kandidátů s tímto výsledkem: ZDE

Kandidáty do voleb navrhovaly různé politické strany, které neuvádím, neboť až tak to nepokládám za důležité. Jelikož nikdo z kandidátů neobdržel v prvním kole více než 50 %, do druhého kola postoupili dva kandidáti s největším počtem hlasů - Miloš Zeman a Karel Schwarzemberk. V tomto kole zvítězil Miloš Zeman, který získal 55 % hlasů.

Výsledky druhého kola ZDE.

Oficielně se první přímo volený prezident ujal úřadu 8. března 2013.    


Akce uskutečněné v klubu Hasičské zbrojnice a připomenuté akce na Webových stránkách obce

5.1.2013                - výroční schůze SDH Zahrádka

16.2.2013              - vepřové hody

23.3.2014              - velitelský den a školení řidičů

30.4.2013              - stavění májky

10.5.2013              - veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov

3.8.2013                - letní grilování spojené s přednáškou Antonína Bárty

19.10 2013            - velitelský den okrsku Čížkov spojený s cvičením předávky vody na dálku 

23.11.2013            - vepřové hody

31.12.2013            - oslavy Silvestra 

Následně bych chtěl podrobněji připomenout některé akce tak jak byly zdokumentovány na www.obec-cizkov.


Vepřové hody

Vepřové hody uskutečněné 16.2.2013 byly již jubilejní - desáté od zavedení této tradice, a opět se vydařily. Tradiční vepřové hody, které pořádá SDH v Zahrádce od r. 2008 2x ročně, byly v nekuřáckém prostředí, což si naprostá většina návštěvníků velice pochvalovala. Malým zpestřením byla tentokrát i videoprojekce, která se promítala v odpoledních hodinách a mapovala dění v hasičské zbrojnici během posledních let. Samotnou kapitolou pak byla pestrá hudební stránka večera, neboť kromě dvojice hudebníků pod názvem RERLA ve složení Stanislav Peroutka a Petr Žákovec, se do hry zapojilo i několik ostatních návštěvníků. Překvapením večera byl pan Vladislav Chaloupka ze Srb, který nejprve bubnoval a poté vytáhl dudy a zahrál krásné lidové písničky. Jaromír Skala se zapojil s kytarou, Petr Šrachta s vlastně vyrobenou basou a František Šefl předvedl hru na lžíce. Asi v 21.00 hod. byla vyhlášena tombola, která byla tentokrát mnohem bohatší než obvykle. Vládla výborná nálada, vše se snědlo a prodalo, hrálo se a zpívalo až do ranních hodin.


Májka

Dne 30.4.2013 se rovněž již jako tradice uskutečnila stavba májky u koupaliště. Tentokrát po dlouhé době se stavba prováděla ručně, neboť domluvený autojeřáb nedorazil. Nutno podotknout, že to vůbec nebylo na škodu věci, protože o to větší byla radost, že jsme ji sami dostali nahoru a že to ještě umíme. Byl to příjemný večer a sešlo se výjimečně hodně lidí. Přípravu z „lodny“, jak se říká pokrmu z vepřového masa a zeleniny, které se připravuje u májky každým rokem, měl letos na starost profesionální kuchař Jaroslav Laštovka. Odpadlo tak nebezpečí, že by byla sladká paprika zaměněna za skořici, jak se to v minulosti podařilo. Všem moc chutnalo.


II. Podbrdská rallye legend

Dne 11.5.2013 se uskutečnil závod historických a závodních speciálů - II. Podbrdská rallye legend. Jak je uvedeno v zápisu z r. 2012, kdy se konal první ročník,  měl by se tento závod stát tradicí a jelo se opět na trase mezi obcemi Zahrádka - Čížkov - Přešín - Sedliště. Závod pořádaný Automotoklubem Nepomuk se vydařil, přijelo asi 60 závodních veteránů z celé republiky, akce byla úspěšná a hlavně nedošlo k žádnému úrazu ať již na straně závodníků, tak na straně diváků. Akce byla dobře zvládnutá ze strany pořadatele.


Stanování na Hůrce nad Zahrádkou

Poprvé SDH uspořádal v sobotu 22.6.2013 krásnou akci, kdy byl pro družstvo nejmladších hasičů připraven program se stanováním na Hůrce nad Zahrádkou. Kroužek nejmladších hasičů vede starosta sboru Jiří Šelmám ml. s Kateřinou Havlíkovou a koná se pravidelně každý měsíc nejčastěji v hasičské zbrojnici. V odpoledních hodinách se v Sedlišti konal memoriál Slávy Horníka, kde se ve své premiéře představila nejmladší dívčí část sboru. Po skončení hasičské soutěže program pokračoval na Hůrce, kde byly postaveny stany, rozdělal se oheň a hrála se noční stopovací hra. Celá akce se moc povedla a doufejme, že by se za rok mohla zase opakovat.


O pohár starosty obce Čížkov

Každým rokem se v obci Čížkov koná turnaj v malé kopané O pohár starosty obce Čížkov. Ne jinak tomu bylo i tento rok a tak dne 29.6.2013 se uskutečnil turnaj. Já připomínám právě tento ročník z toho důvodu, že v něm zvítězilo právě mužstvo reprezentující naší obec. Je třeba podotknout, že přestože v naší obci není potřebný počet hráčů, aby mohlo být sestaveno družstvo, jedná se většinou o chlapce, kteří navštěvují naší obec společně s rodiči resp. prarodiči za účelem rekreace. A jelikož se dokáží v podstatě dát dohromady každým rokem, zasluhují si tento zápis jako poděkování za reprezentaci naší obce, která byla v dávných dobách vyhlášena za fotbalovou, kde kopaná byla tradicí, o čemž svědčí fotografie uložené v kronikách a hlavně v dokumentaci, kterou vede Dušan Skala v elektronické podobě. Vždyť naši vnukové už těžko mohou pamatovat hřiště pod lesem nad Mejtkami, které je v současné době zalesněné. Hlavně v dobách čtyřicátých až sedmdesátých létech to byla jedna z mála zábav na vesnici. Je škoda, že již nežijí pamětníci, abychom mohli zavzpomínat na utkání, kdy Sparta Zahrádka například hrála fotbalový zápas i v Plzni. Mimochodem, pokud si dobře pamatuji z vyprávění, tento zápas skončil porážkou našeho mužstva v poměru 0:11.  


Letní grilování

Tradiční letní akce, kterou od rekonstrukce hasičské zbrojnice v roce 2008 pořádá SDH Zahrádka každým rokem, je vítanou příležitostí pro setkání jak místních obyvatel, tak lidí, kteří mají k Zahrádce nějaký vztah. Letošní program uskutečněný 3.8. byl obohacen o přednášku rodáka obce Antonína Bárty o nejstarších rodech a osídlení Zahrádky, o kterou byl velký zájem. Připomínám, že Antonín Bárta je autorem publikace věnované historii obce z r. 2011 a připravil několik historických článků pro obecní stránky. Jeho nejnovější práci o zahrádečkách mlýnech naleznete v posledním čísle Sborníku pod Zelenou horou. Celé povídání o dávných časech obrazově doprovázel Dušan Skala, který na závěr představil Zahrádku na historických mapách. Na své si přišly tradičně děti, pro něž byly během přednášky připravené různé hry a soutěže. I přes velké horko a suchopár posledních týdnů se v hasičské zbrojnici sešlo hodně lidí a vládla výborná nálada. Hudebními průvodci horkým večerem byli p. Čekan ze Dvorce a Vladislav Chaloupka ze Srb, který nakonec vytáhl své dudy a bylo veselo až do pozdních nočních hodin. Povedlo se.


Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013 v obci Čížkov 

Výsledky voleb ZDE.


Významné životní výročí - Zdeňka Šelmátová, čp. 30 - 90 let.

 

V pondělí 11. listopadu 2013 se dožila neuvěřitelných 90 let v současnosti nejstarší občanka, rodačka obce Zahrádka, Zdeňka Šelmátová z čp. 30. A tak v neděli, den před tímto, troufám si říci významným dnem, přišli poblahopřát kronikář obce Václav Černý, za obec Čížkov předal dárkový balíček syn Zdeněk Šelmát a s kytičkou od místního Sboru dobrovolných hasičů starosta Jiří Šelmát ml. a místostarosta Dušan Skala. Zde je třeba připomenout a zdůraznit, že oslavenkyně byla ve svém životě obklopena významnými členy zahrádeckých hasičů. Její tatínek byl starostou hasičů v létech 1950-1964, mažel Václav Šelmát vykonával tuto funkci od roku 1967 do roku 1982 a rodinnou štafetu převzal syn Zdeněk Šelmát, který byl starostou sboru v létech 1982-1985 a 1993-2009.

 

Během příjemného odpoledne oslavenkyně zavzpomínala na její dětství, seznámení se s budoucím manželem a také životní příběhy, které ji potkaly v době jejího aktivního života. Přestože v dobách mládí nebyl život nijak lehký, vzpomínala na to, když sloužila u sedláků a později pracovala v místním JZD, hlavně však jako prodavačka sloužila lidem jak v prodejně v Zahrádce tak v Sedlišti. Ve vzpomínkách nemohla opomenout výchovu dvou synů Václava a Zdeňka, nerada si připomíná úmrtí staršího syna Václava, který zemřel ve věku 50 let.

Z hezkého povídání s pohoštěním, které připravili syn Zdeněk se snachou Andulkou, s kterými spokojeně žije v rodinném domě, bylo Dušanem Skalou natočeno video, které bude trvale připomínat tento významný den. Video bylo již další den umístěno na www stránky obce, a tak se mohli podívat na vitální a spokojenou oslavenkyni všichni spoluobčané. S přáním pevného zdraví, štěstí a spokojenosti jsme se rozloučili.


Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Zahrádce v roce 2013 - valná hromada konaná dne 4. 1. 2014

Valná hromada se konala v sobotu odpoledne a zahájena byla starostou SDH Zahrádka Jiřím Šelmátem ml. ve 14.30 hod. za velké účasti asi 50 přítomných členů a hostů.

Schválený program:

Zahájení a přivítání hostů
Volba návrhové komise
Zpráva starosty sboru
Zpráva velitele sboru
Zpráva hospodáře sboru
Zpráva o činnosti kroužku mladých hasičů
Zpráva kontrolní a revizní komise sboru
Plán činnosti sboru pro rok 2014
Diskuze a závěr

Na základě přednesených zpráv lze zhodnotit činnost Sboru dobrovolných hasičů jako velmi záslužnou a dovolím si předem konstatovat, že zásluhou tohoto sdružení se něco v obci děje a je potřeba všem těm dobrovolníků z řad hasičů poděkovat, což se na závěr  valné hromady stalo.

A nyní stručně k jednotlivým zprávám.

Zpráva starosty Jiřího Šelmáta ml. byla souhrnem všech akcí, které SDH zajišťovala a sice od oslav Silvestra 2013 až po oslavu Silvestra 2014 konané v klubu Hasičské zbrojnice. Vyzdvihnout bych chtěl:

 • účast družstev na okrskových cvičení a memoriálech (podrobně uvedl velitel)
 • vepřové hody ve dnech 16.2. a 23.11. (vzpomenuto samostatně výše)
 • pořádání velitelských dnů v klubu ve dnech 23.3. a 19.10.
 • brigády na vyřezání trní u hasičského klubu 31.3. a opravy rybníka Schánělák dne 27.4.
 • stavění májky s posezením u koupaliště 30.4.
 • čištění koupaliště
 • stanování mladých hasičů na Hůrce 22.6. (podrobně uvedeno výše)
 • letní grilování spojené s přednáškou Antonína Bárty o historii obce dne 3.8.
 • oslavy kulatých výročí členů hasičského sboru
 • volby do poslanecké sněmovny ve dnech 25. a 26. 10.

Zpráva velitele Michala Skaly - stručný výtah:

 • účast na školení strojníků v Nepomuku
 • účast na okrskovém cvičení v Čečovicích (5 místo)
 • účast na memoriálech (Sedliště - 3 družstva, Vrčeni, Srbech - 3 družstva)
 • byla provedena technická kontrola hasičského auta Avie
 • byla provedena generální oprava hasičské stříkačky

Zpráva o hospodaření přednesená hospodářem Zdeňkem Šelmátem ml.:

 • současný stav je přibližně 10 000.- Kč v hotovosti a 30 000.- na účtě
 • byla podána informace o příjmech (příspěvky, dary atp.)
 • byla podána informace o výdajích (nákup grilu, projektoru, přileb, oprava chlazení)

Zpráva o činnosti kroužku mladých hasičů přednesla Kateřina Havlíková:

 • v současnosti je v evidenci 11 dětí (5 kluků, 6 děvčat)
 • pravidelně se schází každý měsíc a kromě hasičských cvičení se baví různými hry

Zde bych chtěl vyzdvihnout práci Kateřiny Havlíkové, která na valné hromadě představila mladé hasiče v působivém hudebním vystoupení - bylo to velice milé. Díky.

Zpráva o činnosti kontrolní a revizní komise přednesl Václav Talůžek ml.:

 • nebylo shledáno závad. Účetnictví je vedeno písemně i v elektronické podobě
 • stav členů k 31.12.2013 je 48 členů řádných a 8 členů přispívajících

Plán činnosti pro rok 2014 lze shrnout do tří základních bodů:

 • Pravidelná účast nejméně jedním družstvem na okrskových cvičeních a memoriálech.
 • Pravidelná údržba hasičské techniky.
 • Údržba víceúčelové nádrže.
 • Pokračovat na výstavbě plochy vedle hasičské zbrojnice.

Na závěr valné hromady byli odměněny za práci pro HS diplomem a růží s poděkováním:

 • Zdeňka Skalová
 • Hana Talůžková
 • Beata Černá
 • Jan Havlík ml.

Diplomem a soudkem piva:

 • Jan Havlík st.

Pamětní listy k členství v hasičském sboru obdrželi:

 • Václav Talůžek st. (60 let ve sboru)
 • Jaroslav Končel (50 let ve sboru)
 • Zdeněk Šelmám st. (50 let ve sboru)
 • Jiří Šelmám st. (55 let ve sboru)

Valná hromada byla ukončena starostou sboru Jiřím Šelmátem ml. poděkováním všem za práci pro sbor a obec s přesvědčením, že tato práce bude pokračovat i příštím roce.

Zvoláním „NAZDAR“ se ozvalo společné hromové „ZDAR“.

 


Vzpomínka na kronikáře Jana Komance - www.obec-cizkov z 10.10.2013

V dnešním historickém ohlédnutí si připomeneme vzácného a dobrého člověka, zahrádeckého kronikáře Jana Komance z čp. 9.

Narodil se 7. července 1901 v Zahrádce ve stavení čp. 9, které stojí na křižovatce proti staré hospodě u Černých. Vyučil se tesařem a jako tesař pracoval až do podzimu r. 1947, kdy utrpěl těžký úraz. Jel na motorce a osudnou se mu stala silnice mezi Čížkovem a Přečinem, kde někde v místech pod Strašnou skálou se srazil s jiným motocyklem. Druhou motorku řídil jistý B. z Čížkova, který na ní neměl papíry a z místa nehody ujel. Zraněného Jana Komance naštěstí našel hajný Linhart a tak se dostal včas do nemocnice, kde s mnohačetnými zlomeninami a těžkým otřesem mozku strávil celé tři měsíce. Po tomto úrazu začal pobírat úrazový důchod a jako těžší práce neschopný vstoupil do JZD, kde vykonával různé činnosti. V letních měsících například pracoval jako stavbyvedoucí na družstevních stavbách.

K psaní kroniky se dostal poprvé v roce 1928, kdy se na základě usnesení obecního zastupitelstva z 26.2. stal obecním kronikářem. Zde je třeba zmínit, že kronika v Zahrádce (tehdy se říkalo pamětní kniha), byla na základě zákona z r. 1920 „O pamětních knihách obecních“ zřízena již v r. 1922 a to společně se jmenováním prvního kronikáře. Kdo jím byl se však dodnes neví, protože po sobě nezanechal žádných zápisů. Po šesti létech nečinnosti byl tedy zvolen Jan Kopanec, aby vše napravil. Bohužel se tak nestalo, neboť krátce na to odjel za prací do Mladé Boleslavi a v roce 1932 tuto funkci předal Josefu Košanovi z čp. 7. K psaní kroniky se vrátil opět až v roce 1953 po smrti Josefa Košana a hned v úvodu napsal:

„ Nyní po 25 létech kdy jsem nasbíral tolik životních zkušeností, seznal svět a lidi dobré i špatné, začínám opět psáti a mou snahou bude popsati budoucím nezkreslený obraz o současném dění v naší obci“.

Skutečností je, že vzhledem k následkům po úrazu byl k tomuto úkolu předurčen, neboť měl více času a prostoru na to, aby se psaní věnoval opravdu se zájmem a pečlivostí. Zahrádecká kronika se mu stala velkou zálibou a láskou, kterou psal téměř až do své smrti dne 27.1.1979. Jeho poslední zápis je z března 1978 a je věnován letu jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka, jenž úspěšně přistál v lodi Sojuz 28 dne 10.3.1978 v Kazachstánu. Novým kronikářem se po několikaleté pauze stal pan Václav Černý z čp. 44, jež funkci zastává doposud.

Vzpomínka Jaromíra Skaly:

Pana Komance jsem znal od malička jako strejdu Komanců. Byl zaměstnán v místním JZD, jako tesař dělal se dřevem, tedy byl vidět tam, kde se dělaly krovy a nebo řezalo dřevo. Strejda byl také zkušený včelař a často jsem jako kluk ochutnal voštiny, když zrovna vytáčel med. Moje matka se od něj učila starat o včely a kvůli tomu k nám také i zacházel. S rodinou Komanců jsme se setkávali skoro denně. Při návštěvě u nich doma jsem ho viděl sedávat nad kronikou, kterou pravidelně psal. Jeho záliba byla hra v šachy a zajímavé bylo, protože byl na hraní sám, hrál často partie systémem sám se sebou, takže nejdřív táhnul bílými figurkami a poté černými. K tomu obráceně přetočil šachovnici. Také přehrával jednotlivé partie z novin. U něho jsem poprvé viděl magnetické šachy. Já jsem se učil hrát šachy s otcem a ke strejdovi jsem se vlastně chodil zdokonalovat.

Tehdy to byla doba, kdy na vesnici nebylo příliš kultury a tak hraní dámy, šachů a karet bylo skoro samozřejmostí. V Zahrádce mělo televizi (černobílou) jen několik málo rodin. Teta i strejda k nám občas večer zašli na televizi, protože oni ji tehdy nevlastnili. Před sledováním televize jsem se strejdou hrával taktéž šachy.

Pan Komanec byl také příznivcem sportu a fotbalu zvlášť, proto se chodil na naše fotbalová utkání na hřišti k lesu pravidelně dívat. Na toto hřiště nám také vyrobil branky a když jsem se ho ptal, co mu za to dáme, tak pravil - jářku, dáte mi lístek na fotbal zadarmo.

Jaromír Skala - v Plzni 19.9.2012.

Vzpomínka Václava Černého:

Pamatuji se Jana Komance až od doby, kdy byl v invalidním důchodu po těžkém úrazu. A snad právě tato skutečnost předurčila, že se plně a aktivně věnoval činnosti v obci. Nejen že dlouhá léta tak velice pěkně psal kroniku obce, ale podílel se na různých akcích „Z“ a sice hlavně jako stavební dozor při provádění kanalizace, při výstavbě koupaliště atd. Byl vždy ochotný ke spoluobčanům, hlavně pokud někdo potřeboval poradit nebo pomoci v oboru tesařském, vždy ochotně vyhověl. Já osobně jsem vždy věděl, že když budu potřebovat nabrousit pilu, že vždy strejda Komancojc přijde a ochotně pilu nabrousí a to jsem ani nemusel přijít osobně, neboť strejda již podle zvuku poznal, že je to potřebné.

Václav Černý - V Zahrádce 29.11.1981

Vzpomínka Antonína Bárty:

Ač měl pouze základní vzdělání, svou houževnatostí a pílí rozšířil své vědomosti tak, že v mnohém povznesl úroveň zahrádecké kroniky. Tím se přiblížil k takovým velikánům jako byl kronikář Klec v Nových Mitrovicích nebo Augustin Moravec v Čečovicích. O jeho zápisech v kronice se dá říci, že jsou přesné, věrohodné a podrobné. A nejen to. Udělal i první pokus o popis nejstarší historie obce. Za tím účelem navštěvoval archivy a zde ručně opisoval prameny popisující vládnutí cisterciáků v Pomuckém klášteře, záznamy z Berní ruly Tereziánského, Josefského a Stabilního katastru. Tato jeho rozsáhlá práce zůstala v jeho době nevyužita a nedoceněna. Znovu se k jeho zápisům vracíme až v těchto létech při zpracování historie obce.

Antonín Bárta - V Plzni 8.10.2013

Majitelé stavení čp. 9 v Zahrádce - Dušan Skala:

První jméno u čp. 9 se objevuje při revizi Tereziánského katastru v roce 1977, je to Šimon Chaloupek. V Josefínském katastru z roku 1978 nacházíme jméno Jan Matějka, které se opakuje i v létech 1814 a 1831. V roce 1849 je jako majitel uveden František Mašek, o kterém víme, že chalupu prodal hospodáři Šimáňovi ze dvora čp. 32 ve vsi. Ten stavení předal svému synovi Františku Šimáňovi a začalo se zde říkat v chalupě, tedy u Šimáňů v chalupě. František domek přepsal na svého nevlastního syna Jana Komance, po němž stavení v roce 1928 zdědil jeho syn, kronikář Jan Komanec, který starou dřevěnou chalupu zbořil a na stejném místě vystavěl novou obytnou budovu (1928) a stodolu s chlévem (1934). Po smrti Růženy Komancové v roce 1996 zůstal domek opuštěný.

Pro www.obec-cizkov.cz
Dušan Skala - 10.10.2013


V Zahrádce 1.1. až 20.2.2014
Zapsal: Václav Černý