Facebook

 


Veřejné zasedání zastupitelstva 11.8.2017 v Liškově (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 11.8.2017 od 19:00 hodin v Liškově u obecní budovy.


Zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná

v pátek 11.srpna 2017 od 19.00 hodin
v Liškově u obecní budovy

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání.
 4. Zpráva starosty.
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v k.ú.  Liškov p.č 847/2
 6. Schválení Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
 7. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
 8. Rozpočtové opatření
 9. Diskuze.
 10. Usnesení.
 11. Závěr.

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov.

Odjezd: Chynín 18,00hod, Ž.Újezd 18,05hod, Přešín 18,10hod, Čížkov18,20hod, Zahrádka 18,25hod, Čečovice 18,30hod, Měrčín 18,35hod,

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

Vyvěšeno na úřední desku: 02.08.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.08.2017