Facebook

 


Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr převodu a prodeje pozemků.


Prodej části  obecního pozemku p.č.731/3 v k.ú. Železný Újezd, obec Čížkov

Vyvěšeno na úřední desku: 11.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2017