Facebook

 


Záměr prodeje pozemků v k.ú. Liškov (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku v k.ú. Liškov.


Obec Čížkov zveřejňuje:

Záměr prodeje části pozemku  p.č. 847/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Liškov, obec Čížkov.

                                                                          

Vyvěšeno na úřední desku: 24.07.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.08.2017