Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 12.5.2017 v Čečovicích (archiv dokumentů)

Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 12.5.2017 od 19:00 hodin v kulturním zařízení v Čečovicích.


Přijměte srdečné pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná

v pátek 12.5.2017 od 19:00 hodin v Čečovicích.

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Želeném Újezdu č.1
 6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku v Železném Újezdu č.2
 7. Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2016
 8. Projednání závěrečného účtu obce Čížkov za rok 2016,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkov za rok 2016
 9. Schválení účetní uzávěrky obce Čížkov za rok 2016
 10. Převod účtu č. 431 na č.432
 11. Schválení účetní uzávěrky MŠ Čížkov za rok 2016
 12. Žádost o rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy v Čížkově za rok 2016
 13. Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016
 14. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2017  a dalších písemností  Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
 15. Nákup pozemků v k.ú. Zahrádka u Čížkova v souvislosti s požární nádrží.
 16. Diskuze
 17. Usnesení
 18. Závěr

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov

Odjezd: Chynín 18,00 hod. - Ž.Újezd 18,05 hod. - Přešín 18,10 hod. - Čížkov 18,20 hod. - Zahrádka 18,25 hod. - Měrčín 18,40 hod. - Liškov 18,50 hod.

Vyvěšeno na úřední desku: 27.04.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.05.2017