Facebook

 


Zveřejnění záměru prodeje - Stánek u rozhledny (archiv dokumentů)

Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje obecního majetku – stánek u rozhledny.

Vyvěšeno na úřední desku: 07.06.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.06.2023