Facebook

 


LES - KASÁRNA 2015

Lesnická činnost v navráceném lesním majetku bývalých kasáren v r. 2015 a nový lesní hospodářský plán pro toto území.


Těžební lesnická činnost v navráceném lesním majetku bývalých kasáren spočívala v r. 2015 opět pouze v mladých, výchovou zanedbaných porostech. Vytěženo bylo sice 424 m3 dřeva, ale vyrobené sortimenty patřily vesměs do jakostních tříd vláknina, dřevovina a palivo. Pouze 40 m3 bylo prodáno jako pilařská kulatina. Tomu odpovídaly náklady na těžbu a přiblížení a výsledné zpeněžení dřevní hmoty (viz tabulka).        

V dalších letech je dále nutno některé čistě vrbo-osiko-jeřábové porosty rekonstruovat, na nově vzniklých plochách po odstranění budov (2016) je počítáno taktéž se zalesněním a pěstební náklady se tak budou nadále navyšovat. Jen v loňském roce bylo postaveno 831 bm nových oplocenek, které byly osázeny výhradně jedlí bělokorou, oplocen byl i její přirozený nálet. Zbytek výsadeb připadá na smrk. Zhruba 30 % jarních, převážně smrkových výsadeb však kvůli suchu uhynulo.

Od 1.1. 2016 platí na tomto vráceném lesním majetku nový lesní hospodářský plán s příznačným názvem LHC Kasárna. Náklady na jeho vypracování z větší části pokryla dotace.

 
LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN - KASÁRNA  1.1.2016 - 31.12. 2025
POROSTNÍ MAPA - LHC Kasárna TEXTOVÁ ČÁST - LHC Kasárna TABULKY - LHC Kasárna

 

Těžba Roušal - úplná sortimentace – m3

 

Porost

160 - vláknina SM

131 - dřevovina SM

List. BŘ, JŘ, JV, OS - 4m

111 - kul. SM 4m

Celkem

174 A 5

85,97

124,77

25,85

21,41

258

174 A 3

10

10

 

 

20

175 A 5

2

4,5

7

6,5

20

Celkem

97,97

139,27

32,85

27,91

298

           

Těžba Jára - úplná sortimentace – m3

 

Porost

160 - vláknina SM

131 - dřevovina SM

List. BŘ, JŘ, JV, OS - 4m

111 - kul. SM 4m

Celkem

174 A 5

1,3

0,4

 

11,76

13,46

 

Odvoz dřeva  - Voletín – m3

Odvoz

160
vláknina SM

131
dřevovina SM

List. BŘ, JŘ, JV, OS
4 m

111 - kul. SM
4 m

Celkem
(Kč)

 

99,27

139,67

32,85

39,67

 

1. Řežábek - 4.9.

-6,3

 

 

 

5 355

2. Klíma - 4.9.

-6,3

 

 

 

5 355

3. Palacký - 22.9.

-6,3

 

 

 

5 355

4. Nesveda - 21.9.

 

-33,93

 

 

39 019

5. Nesveda - 5.10.

-31

-33,93

 

 

67 066

6. Roušal - 6.10.

-6,3

 

 

 

5 355

7. Velíšek - 6.10.

-0,63

 

-3,39

 

3 145

8. Nesveda - 16.11.

 

 

 

-27,48

46 716

9. Šilhánek - 19.11.

 

 

-19,5

 

19 500

10. Nesveda - 27.11.

-29,84

-32,8

 

 

62 428

11. Šilhánek - 30.11.

 

-26,77

 

 

26 770

12. Roušal - 27.11.

-12,6

 

 

 

10 710

13. Nesveda - 18.12. 

 

-9,24

-9,96

 

18 630

14. Obec Čížkov

 

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31.12.

0

0

0

12,19

 

Celkem (Kč)

84 379

153 734

30 576

46 716

315 404

           

Těžba JEDLIČKA - úplná sortimentace

Porost

160
vláknina SM

131
dřevovina SM

List. BŘ, JŘ, JV, OS
4m

111 - kul. SM
4m

Celkem

 

m3

m3

m3

m3

m3

174 A 3

31,92

9,15

15,91

0,86

57,84

175 A 3

 

 

55,2

 

55,2

Celkem m3

31,92

9,15

71,11

0,86

113,04

           

Prodej Jedlička - těžba + přiblížení v režii f. Jedlička

 

300 Kč/m3

430 Kč/m3

BR  140 Kč/m3, OS 120 Kč/m3

430 Kč/m3

 

 

160
vláknina SM

131
dřevovina SM

List. BŘ, JŘ, JV, OS
4m

111 - kul. SM
4m

 
 

31,92

9,15

15,91

0,86

57,84

 

 

 

55,2

 

55,2

Celkem (Kč)

9576

3935

8933

370

22 814


Voletín - 2015

Náklady - Kč

Těžební činnost

119 450

Přibližování dřeva

65 436

Stahování klestu

1 540

Ožinování – 0,84 ha

5 880

Nátěr proti okusu – 0,80 ha

967

Zalesňování - 4330 ks

15 750

Stavba oplocenek - 831 bm

13 420

Celkem (Kč)

222 443

Příjmy - Kč

Prodej dřeva

315 404

Prodej dřeva f. Jedlička

22 814

Celkem (Kč)

338 218

Pro www.obec-cizkov.cz - Ing. Ladislav Jára
místostarosta obce, správce lesního majetku obce