Facebook

 


LESNÍ HOSPODAŘENÍ 2015

Jaké bylo lesní hospodářství obce Čížkov v roce 2015? Podívejte se, kolik se vytěžilo a prodalo dřeva z obecních lesů. Jaké byly investice, dotace a zisky?


Lesní hospodaření v obci Čížkov v roce 2015 bylo ovlivněno klimatickými podmínkami. Nedostatek vláhy v předjaří a zvláště v letním období mělo vliv na usychání hlavně smrkových porostů, opad listí u listnáčů připomínal předčasný podzim. Velké ztráty vznikly u jarního zalesnění, ale na vysychavých stanovištích odumírají s určitým doběhem i starší kultury. Na těchto stanovištích při dalších přísušcích nebude prakticky možno naší hlavní hospodářskou dřevinu smrk dopěstovat a druhové složení porostů by tak doznalo určitých změn.

Suchem oslabené porosty se staly snadným útočištěm pro kůrovcovité, zvláště pak pro lýkožrouta lesklého. Tento škůdce napadá hlavně mladší porosty, slabou hmotu (hladká kůra) nebo, jak můžeme dodnes vidět, i koruny starších porostů. Obvyklejší výskyt ,,klasického‘‘ lýkožrouta smrkového nebyl nijak masivní. Je otázka, s jakou intenzitou bude gradace škůdců pokračovat.
 

Kůrovcové dřevo – sucho a gradace kůrovců zapříčinily celorepublikový nadbytek dřevní hmoty ,,Kůrovcové ohnisko“


Nahodilá těžba přesáhla úmyslnou (ta byla až na výjimky při zarovnání stěn a dotěžení porostních zbytků zastavena). Velká část vytěžené hmoty (577 m3) připadá na  porosty do 40 let. Celorepublikový přebytek hmoty zapříčinil pokles cen, který trvá, až na výjimky u cenných, dodnes. 90% dřeva se kvůli lepšímu zpeněžení manipuluje na sortimenty přímo v lese nebo na odvozním místě, jde tak rovnou ke koncovým zpracovatelům a odpadá tak převoz na tzv. manipulační sklady.
 

Pěstování douglasky tisolisté a jedle obrovské jako možné náhrady za smrk na určitých lokalitách.

Trnko-březo-osikové porosty s příměsí nekvalitní borovice
a smrku „Na liškovských drahách“ budou částečně rekonstruovány.


Dotace v r. 2015 od Plzeňského kraje na zajištění lesních porostů činila 40 500 Kč, na účet obce byla poukázána částka 503 195 Kč jako dotace na lesní cestu v Zahrádce. Po dvou letech se opět mění pravidla na poskytování dotací do lesního hospodářství, kdy kraj bude žádosti evidovat a kontrolovat. Finanční prostředky bude vyplácet MZe z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Jen pro zajímavost, pro lesnictví je počítáno s částkou 3 mld. Kč a na zemědělskou činnost celých 94 mld. Kč. Les však pokrývá 33 % rozlohy státu a jeho celospolečenský význam je nezastupitelný…
 

Těžba dřeva - m3

  Těžba dle k.ú. - m3

 Mýtní úmyslná

219

Liškov 73

Probírky do 40 let

577

Čečovice 326

Probírky nad 40 let

31

Měrčín 114

Kalamitní živelná

164

Zahrádka 79

Kůrovcová

220

Železný Újezd 219

 

 

Čížkov 400
Celkem 1211 Celkem

1211

PRODEJ DŘEVA

Kupující

Kulatina SM+BO+MD

Vláknina

Dřevovina

KPZ

Surové kmeny

Štěpka

Listnatá kulatin

Celkem m3

Celkem prm

Šilhánek

350,57

20,4

19,82

54,69

60

 

2,17

507,65

 

895 081

Nesveda

12,45

 

 

0,4

11,9

 

 

24,75

 

36 210

K+P Dožice

8,08

 

 

10,12

 

 

 

18,2

 

31 609

Triumfa en.

 

 

 

 

 

440

 

 

440

53 150

Klíma

 

6,4

 

 

 

 

 

6,4

 

5 120

Vaník

 

4,4

 

 

5

 

 

9,4

 

7 520

Roušal

 

20,05

 

 

14,45

 

 

34,5

 

28 109

Pila Nepomuk

4,75

 

 

0,79

 

 

 

5,54

 

9 745

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

606,44

440

1 066 544

 

Prodej f. Jedlička - těžba a přiblížení v režii f. Jedlička

Vláknina

Palisády

Dřevovina

List. KPZ

Jehl. KPZ

Palivo BŘ

Ost. list.

Celkem m3

Celkem Kč

136,48

165,7

107,49

2,5

8,2

147,84

14,84

583,05

135 536

 

ZALESNĚNÍ

1. zalesnění

 

Opakované zalesnění

 

SM

JD

BK

 

SM

BK

DB

JD

ha

0,37

0,37

0,11

 

0,39

0,03

0,18

0,01

ks

1850

1850

1000

 

1950

180

1550

50

ha / ks

0,85 / 4700

 

0,61 / 3730

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Náklady – bez DPH

Těžební činnost

46 325

Přibližování dřeva

75 793

Mzdy – lesní (OSVČ) + OLH

238 400

Prostředky na ochranu lesa – chemie, pletivo, ochr. pomůcky, náhr. d. mot. pila……

46 321

Nákup sazenic – f. Arnika, f. Kaiser

23 052

Školka Liškov – substrát, osivo SM, uskladnění JD – Týniště, vyzvedávání, školkování…..

7 275

Likvidace oplocenek - 0,14 ha

4 680

Stahování klestu – 113 m3

1 760

Výsek plevelných dřevin – 0,28 ha

3 770

Ožinování – 8,69 ha

29 895

Kontejnerový nosič + valník + náhr. díly a příslušenství

249 000

Nátěr proti okusu – 7,52 ha

7 835

Zalesňování – 1,55 ha – 9 100 ks

24 017

Stavba oplocenek - 491 bm - 0,34 ha

8 838

Celkem (Kč)

766 961

Příjmy – bez DPH

Prodej dřeva + štěpky

1 066 544

Prodej dřeva f. Jedlička

135 536

Prodej sazenic

19 944

Dotace na lesní cestu

503 195

Celkem (Kč)

1 725 219

Některé práce obec vykonává ve své režii – těžba 145 m3, ožinování – 2,00 ha, nátěr proti okusu 0,84 ha, školkování semenáčků – 4000 ks, zalesňování 950 ks, veškeré chemické ožiny, opravy oplocenek, příprava na jejich stavbu atd. (Jára), ožinování (Novák) -  2,10 ha.

Ve školce Liškov byly v loňském roce veškeré práce plně v režii obce (mimo přípravy půdy rotavátorem) – vyzvedávání sazenic – 13 190 ks, síje, sběr JD šišek, školkování - 4 000 ks, pletí ruční a chemické, hnojení…Vlastní spotřeba sazenic činila 10 045 ks, prodáno bylo 3 145 ks. Zakoupeno bylo 1 800 buků a dubů. Opět pěstujeme douglasku tisolistou, jako možnou alternativu místo smrku na sušších stanovištích. Poděkování patří p. Heřmanovi, který s požárním vozidlem obce zajišťoval potřebnou zálivku v době největšího sucha. Na jaře 2017 bude vyzvednuto cca 12 000 ks sazenic a část bude nabídnuta k prodeji.

Pro www.obec-cizkov.cz - Ing. Ladislav Jára
místostarosta obce, správce lesního majetku obce