Facebook

 


HISTORIE

Články o osobnostech a událostech z historie obce Čížkov.

12

05.11.2018
PŘÍBĚH VÁCLAVA CHOTTA
Při loňském umístění pamětní desky padlým v Přešíně se objevily nejasnosti kolem smrti pana Václava Chotta. Libuše Bulínová vypátrala, jak a kde skutečně zemřel.


18.04.2018
TENORISTA A KOZÍ MLÉKO
V prvním díle z letopisů kronikáře Augustina Moravce, vám přinášíme úsměvnou historku o setkání s tenoristou Nár. divadla Františkem Pácalem.


18.04.2018
ČEČOVICKÝ PÍSMÁK
Ing. Antonín Bárta připravil malý medailonek čečovického kronikáře Augustina Moravce, jehož texty budeme zveřejňovat v nové sérii článků - Letopisy A.M.


01.04.2018
JAK JSEM PROŽIL VÁLKU 1
Ke 100. výročí První světové války Vám přinášíme první ze série článků z deníku Karla Rodiny: Jak jsem prožil světovou válku. Připravili Ing. Antonín Bárta a Ing. Libuše Oplová.


22.03.2018
ANNA A NEZNÁMÝ VOJÁK
Přinášíme Vám dávný příběh nenaplněné lásky z Čížkova roku 1916. Po sto letech jej objevil Jiří Šplíchal st.


17.02.2018
3D STRAŠNÁ SKÁLA
Přinášíme Vám zajímavost v podobě 3D rekonstrukce hrádku Strašná Skála u Čížkova od Milana Novobilského.


17.02.2018
PAHOREK A OLEŠKA
Dnes se společně s kronikářkou paní Libuší Bulínovou vydáme na procházku po přírodních zajímavostech v okolí Přešína.


17.02.2018
MĚRČÍN - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Obraz první světové války v Měrčíně, jak ji v roce 1922 zaznamenal tehdejší starosta a kronikář obce Měrčín pan Václav Skala.


01.05.2017
PŘEŠÍNSKÁ ŠKOLA
Dnes nás kronikářka Libuše Bulínová provede historií přešínské školy a představí zajímavou učebnici vlastivědy sepsanou učitelem Josefem Sobotou.


03.04.2017
LIŠKOV - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
U příležitosti stoletého výročí od první světové války Vám přinášíme málé historické ohlédnutí zaměřené tentokráte do Liškova.


02.11.2016
SPOLČÁK
Přinášíme Vám článek kronikářky paní Libuše Bulínové, který je ohlédnutím za historií unikátního přešínského projektu, prvního Spolkového domu v Čechách.


02.06.2016
HISTORIE ČÍŽKOVA I.
Přinášíme vám další část rozsáhlé badatelské práce pana Milana Čadského věnované nejstarší historii Čížkova.


09.04.2016
PŘEŠÍN - PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
V roce 2014 uběhlo 100 let od začátku První světové války. Libuše Bulínová pro nás připravila ohlédnutí za všemi přešínskými muži, kteří touto válkou museli projít.


29.02.2016
ČÍŽKOVSKÁ KAPELA?
V dalším historickém ohlédnutí bych rád poprosil o pomoc při hledání informací k jedné staré fotografii, kterou mi zapůjčil Karel Vojta.


26.11.2015
VELKÝ POŽÁR PŘEŠÍNA 1934
Událost, která se stala ve středu ráno 13. června 1934 v Přešíně, poznamenala osudy mnoha rodin. Úmylsně založený požár spálil 12 usedlostí.


01.10.2015
URBÁŘ SPÁLENOPOŘÍSKÉHO PANSTVÍ SLAVÍ 450. VÝROČÍ
Nejstarší dochovaný urbář na území Nepomucka slaví letos 450 let, zahrnuje obce Chynín, Borovno a Železný Újezd.


06.05.2015
DOPISY Z USA
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války Vám přinášíme jeden z válečných příběhů, který má kořeny v našem kraji, článek paní Ing. Hany Čápové.


30.09.2014
ČEČOVICE PŘED 100 LETY
Přinášíme Vám unikátní sbírku historických fotografií, na kterých jsou zachyceny Čečovice na počátku 20.století.


27.08.2014
PROCHÁZKA ZAHRÁDKOU
V sobotu 2.8.2014 se v rámci Letního grilování v hasičské zbrojnici v Zahrádce uskutečnila procházka obcí s historickým výkladem Ing. Antonína Bárty.


16.08.2014
ŽELEZNÝ ÚJEZD 1960
Díky fotografiím Vladislava Duspivy můžeme nahlédnout do Železného Újezda kolem roku 1960 a podívat se, jak se zde hrálo ochotnické divadlo či na dětský maškarní bál.


19.01.2014
PRVNÍ ZMÍNKA O ČÍŽKOVU
Přinášíme Vám první část rozsáhlé badatelské práce pana Milana Čadského, která je věnována první písemné zmínce o obci Čížkov.


10.10.2013
KRONIKÁŘ JAN KOMANEC
V dnešním historickém ohlédnutí si připomeneme vzácného a dobrého člověka, zahrádeckého kronikáře Jana Komance z čp.9.


06.03.2013
HISTORIE PŘEŠÍNA A OKOLÍ
Záznam přednášky historika Mgr. Josefa Koželuha o historii Přešína a okolí, kterou přednesl při oslavách 770 let Přešína dne 5.7.2009.


11.02.2013
JAN BÁRTA ZAHRÁDECKÝ
Článek Ing. Antonína Bárty o vlasteneckém učiteli Janu Bártovi, který patřil k nejvýznamějším rodákům ze Zahrádky.


25.11.2012
ALOIS MORAVEC
Dnešní historické ohlédnutí věnujeme malíři Aloisu Moravcovi, jehož rodové kořeny sahají do Čečovic k Moravcům čp.11.


01.11.2012
NEPOMUK NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Prostřednictvím dobovových pohlednic vydáme proti proudu času a podíváme se, jak vypadal Nepomuk před 100 lety.


11.10.2012
NA PYTLÁCKÉ STEZCE
Přinášíme Vám zajímavý článek Bronislava Kormundy o historii pytláctví v jižních Brdech.


17.09.2012
VOJTĚCH JEŽEK
Příběh profesora Vojtěcha Ježka, jež bydlel s rodinou za války v Zahrádce. Za odbojovou činost byl v roce 1945 popraven.


15.09.2012
BRANCI
Několik historických fotografií liškovských branců.


15.02.2012
HISTORIE ČEČOVIC
Informace o nejstarší historii Čečovic


11.01.2012
VÝSTAVBA 70. LET
Fotografie ze staveb MNV, bytových jednotek JZD a nového hostince, které v Čížkově probíhaly v průběhu 70.let 20.století.


10.01.2012
REULACE POTOKA - 1974
Fotografie z nechvalně známé regulace Čížkovského potoka směrem k Zahrádce a agrotechnické úpravy k Železnému Újezdu v r. 1974.


24.11.2011
ŠKOLA
Fotografie z historie obecné školy v Železném Újezdě.


24.11.2011
POMNÍK PADLÝM 1914-1918
Informace a fotografie z pomníku padlých v první světové válce v letech 1914-1918.


25.10.2011
PO STOPÁCH ŽOLDNÉŘŮ A BITVA U STARÉHO SMOLIVCE
Přinášíme Vám obsáhlý článek o bitvě "Na vraždě", který připravil nejen pro milovníky historie pan Karel Kabátník.


31.01.2011
ČÍŽKOV - HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
Historické fotografie Čížkova z 1. pol. 20.století


27.01.2011
MĚRČÍN V ROCE 1982
Fotografie měrčínských stavení v roce 1982


26.01.2011
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Fotografie z divadelního představení Ženský zákon z roku 1957


03.01.2011
DOŽÍNKY
Fotografie z dožínkových slavností v Liškově kolem roku 1960


02.01.2011
LETNÍ MÍROVÉ SLAVNOSTI
Na konci 70. let 20.st. se v Liškově konaly po několik let Letní mírové slavnosti


02.01.2011
OCHOTNICKÉ DIVADLO
Informace o historii ochotnického divadla v Zahrádce


01.01.2011
HOSPODA "U ČERNÝCH"
Vzpomínka na vyhlášenou hospodu a její majitelku, šenkýřku paní Černou. Vypráví její syn Václav Černý v roce 2006.


01.01.2011
ZAHRÁDKA V ROCE 1968
Unikátní osmimilimetrový film pořízený Ing.Milanem Meningerem z Prahy při návštěvě Skalových čp.46 v roce 1968.


31.12.2010
ZAHRÁDKA LETECKY
V pozdním létě roku 2005 byla obec Zahrádka natočena z ptačí perspektivy.


31.12.2010
JAK SE V ZAHRÁDCE NAKUPOVALO
Video ze čtvrtka 22.7.2004. V roce 2007 byla prodejna uzavřena a v letech 2008-2010 zrekonstruována na klub SDH.


31.12.2010
VÝLETY U TŘECH DUBŮ
Na krátké procházce v roce 2005 nám Jan Chodora upřesnil místo, kde se za první republiky konávaly oblíbené veselice v přírodě "Výlety u třech dubů".


31.12.2010
JAK SE V ZAHRÁDCE HRÁLY KARTY
Video o tradiční zahrádecké karetní hře DARDA.


31.12.2010
FOTBAL
Z historie fotbalové tradice v Zahrádce.


30.12.2010
SLINTAVKA 1969
Začátkem února 1969 se v Zahrádce objevila SLINTAVKA nebezpečného typu. Celá obec byla na tři týdny uzavřena do karantény.


12