Facebook

 


ÚZEMNÍ PLÁN

Zde můžete nahlédnout do územního plánu obce Čížkov, který byl schválen dne 20.4.2012.

Výkres základního členění území A
Výkres základního členění území B
Výkres základního členění území C
Hlavní výkres A - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres B - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres C - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny
Hlavní výkres A - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Hlavní výkres B - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Hlavní výkres C - Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny - veřejná infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koordinační výkres A
Koordinační výkres B
Koordinační výkres C
Výkres předpokládaných záborů půd A
Výkres předpokládaných záborů půd B
Výkres předpokládaných záborů půd C
Širší vztahy území