Facebook

 


Novinky

NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

VODOVOD V PŘEŠÍNĚ
Obec Čížkov zveřejňuje informace ohledně záměru vybudování vodovodu v obci Přešín. Žádáme majitele nemovitostí, aby v případě zájmu o vodovodní přípojku předložily na Obecní úřad v Čížkově „Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení k obecnímu vodovodu“.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2019 do 31.12.2019.

LESY - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (pdf, 235.2 kB)
Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2019 do 10.05.2019.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (pdf, 139.6 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, který proběhne 10.-14. 5. 2019.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2019 do 14.05.2019.

Volby EP - Počet členů volební komise (pdf, 183.9 kB)
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2019 do 30.04.2019.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 996.4 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 22.2.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 22.2.2019 v Čížkově.

INFORMACE, POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2019

Nabídka práce

Nabídka pronájmu pohostinství

Zápis dětí do MŠ Čížkov
Mateřská škola Čížkov pořádá Zápis dětí, který se ukuteční v úterý 7. 5. 2019 od 10-15 hod.

NEPOMUCKÉ NOVINY 4/2019 (pdf, 4.2 MB)
Prohlédněte si dubnové číslo Nepomuckých novin.

UZAVÍRKA SILNICE - Přešín - Blovice
Z důvodu uzavírky silnice III/11742 v obci Hradišťský Újezd pojedou v období od 1. 4. – 31. 5. 2019 linky 450007 dopravce Město Blovice a 450588 dopravce ČSAD autobusy Plzeň dle výlukových jízdních řádů.

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI a HISTORIE

22.04.2019
POMLÁZKA V PŘEŠÍNĚ 2019
Také v Přešíně bylo o Velikonočním pondělí 22. 4. 2019 živo. Průvod velkých i malých koledníků se s pomlázkami vydal obcí.


22.04.2019
VELIKONOCE V ZAHRÁDCE
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 bylo v Zahrádce opět ve znamení početného houfu dětí s pomlázkami a košíky plnými dobrot.


22.04.2019
VELIKONOCE V ČEČOVICÍCH 2019
Velikonoční křístání a v pondělí 22.4.2019 se party kluků s pomlázkami vydaly po Čečovicích, aby omladila místní děvčata.


22.04.2019
POMLÁZKA V CHYNÍNĚ 2019
Tradice omlazování žen pomlázkou za bujaré nálady odehrála o velikonočním pondělí 22.4.2019 také v Chyníně.


20.04.2019
MAŠKARNÍ V ZAHRÁDCE 2019
Na Bílou sobotu 20.4.2019 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila již třetí maškarní párty. Tentokráte to bylo s velkou dětskou soutěží o ceny.


19.04.2019
VELIKONOČNÍ DÍLNA V ZAHRÁDCE
Na Velký pátek 19.4.2019 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila velikonoční dílna a brigáda na palivové dřevo.


15.04.2019
NA OBČANY OBEC NEZAPOMÍNÁ
Blahopřání s darem zajišťují pod patronátem Obce Čížkov pro přešínské občany k životním jubileům p. Helena Chottová a p. Iva Plachá.


12.04.2019
ZASTUPITELSTVO 2/2019
V pátek 12. 4.2019 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva.


06.04.2019
JARNÍ ÚKLID V CHYNÍNĚ
V sobotu 6.4.2019 se v Chyníně sešel početný houf místních, aby společně uklidili okolí vesnice.