Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Záměr prodeje v k.ú. Přešín (pdf, 3 MB)
Město Rokycany zveřejňuje záměr prodeje v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 30.06.2018.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí (pdf, 355 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Rozpočet na rok 2018 DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 250.4 kB)
Rozpočet na rok 2018 DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Zpráva o výsledku hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko (pdf, 1.1 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 30.06.2018.

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2017 (pdf, 136.6 kB)
DSO Mikroregion Nepomucko zveřejňuje závěrečný účet za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

INVENTARIZACE SVAZKU OBCÍ (pdf, 152.2 kB)
Svazek obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje plán inventarizačních prací za rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2018 do 06.07.2018.

Sazebník úhrad - Mateřská škola Čížkov (pdf, 1.2 MB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

Sazebník úhrad - Obec Čížkov (pdf, 274.8 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - MŠ Čížkov (pdf, 163.6 kB)
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů v mateřské škole Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 30.06.2018.

Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf, 183.7 kB)
Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2018 do 30.06.2018.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2018 do 30.06.2018.

Zařazení pozemních komunikací do místní komunikace (pdf, 400 kB)
Obecní úřad Čížkov zveřejňuje rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace v k.ú. Liškov.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2018 do 26.06.2018.

UPOZORNĚNÍ - Zemní kabelové vedení (pdf, 579 kB)
Informace o vybudování nového zemního kabelového vedení v k.ú. Přešín.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2018 do 30.06.2018.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 480.8 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2018

ODYSSEA V ČEČOVICÍCH
SDH Čečovice srdečně na zábavu, která se uskuteční 29. 6. 2018 od 20 hod. na návsi v Čečovicích.

NEPOMUCKÉ NOVINY 6/2018 (pdf, 6.8 MB)
Prohlédněte si červnové číslo Nepomuckých novin.

Seznam přijátých dětí MŠ 2018/2019 (pdf, 308.8 kB)
Mateřská škola Čížkov zveřejňuje seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/2019.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 11.5.2018
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 11.5.2018 v Čečovicích.