Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

VODOVOD V PŘEŠÍNĚ
Obec Čížkov zveřejňuje informace ohledně záměru vybudování vodovodu v obci Přešín.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2019 do 31.12.2019.

POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 27. 9. 2019 v Chyníně (pdf, 428.2 kB)
Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 27. 9. 2019 od 18:00 hodin v Chyníně u kapličky.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2019 do 27.09.2019.

Zveřejnění prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí (pdf, 199.9 kB)
Obec Čížkov zveřejňuje záměr prodeje pozemků, staveb a pronájmy nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2019 do 27.09.2019.

MZE - Opatření obecné povahy (pdf, 219.2 kB)
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2019 do 30.09.2019.

Zákon o přístupnosti
Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost nový zákon opřístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2019 do 16.09.2019.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 996.4 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2019

POZOR - VÝLUKY VLAKŮ A ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ (pdf, 976.8 kB)
Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve výše uvedeném termínu proběhne výluka vlakového spojení v úseku Plzeň hl. n. – Nepomuk. Z tohoto důvodu dochází 16.-26. 9. 2019 i k úpravě autobusového spojení.

POZOR - ČIPOVÁNÍ PSŮ - MVDr. Martina Horáková, Borovno (pdf, 84.7 kB)
Od 1. 1. 2020 mají chovatelé psů novou povinnost - mít svého psa načipovaného a rovněž mít tento úkon potvrzený v očkovacím průkazu vylepením nálepky s číslem čipu.

POZOR - ČIPOVÁNÍ PSŮ - MVDr. Ladislav Janovec, Nepomuk (pdf, 230.1 kB)
Pozor, od 1. 1. 2020 chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině. Očkování­ psa je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován čipováním.

NEPOMUCKÉ NOVINY 9/2019 (pdf, 6.2 MB)
Prohlédněte si záříjové číslo Nepomuckých novin.

Prodej slepiček (pdf, 127.5 kB)
Drůbež Červený Hrádek nabízí k prodeji slepičky snáškových plemen.

INFORMOVANÝ SENIOR (pdf, 991.9 kB)
Bezpečnostně informační projekt Plzeňksého kraje INFORMOVANÝ SENIOR VIII.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 4.7.2019
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 4. 7. 2019 v Liškově.