Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, střednědobé rozpočtové výhledy, závěrečné účty a rozpočtová opatření Obce Čížkov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY OBCE, vše v listinné podobě v kanceláři OÚ Čížkov.


 

 
 

Pozemkové úpravy v k.ú. Železný Újezd a Přešín (pdf, 269.2 kB)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zahájil v katastrálním území Železný Újezd a navazující části katastrálního území Přešínřízení o komplexních pozemkových úpravách.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2021 do 07.02.2021.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÍŽKOV - Změna č. 1 (pdf, 2.7 MB)
Zastupitelstvo obce Čížkov vydává k veřejnému projednání - Změnu č. 1 územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 03.03.2021.

OZNÁMENÍ - O veřejném projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov (pdf, 216.5 kB)
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Čížkov s tím, že změna bude pořizována zkráceným postupem, zajistil zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 03.03.2021.

Přechodné úpravy provozu 2021 GASSPO (pdf, 149.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní, z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2021 na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2021 do 26.01.2021.

Přechodné úpravy provozu 2021 KAV (pdf, 149.2 kB)
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní, z důvodu zabezpečení dopravního opatření pro provádění udržovacích a havarijních prací v roce 2021 na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk stanoví podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2021 do 26.01.2021.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 996.4 kB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2021

Nová služba občanům - MOBILNÍ ROZHLAS (pdf, 2.7 MB)

Očkovací centra a krajská telefonní linka na pomoc s rezervací očkování proti covid-19 (pdf, 262.6 kB)
Přinášíme Vám seznam očkovacích center v Plzeňskén kraji a telefonní linku na pomoc s rezervací očkování proti covid-19.

INFORMACE O OČKOVÁNÍ
Přinášíme vám informace o očkování proti COVID-19.

Omezení veřejné dopravy od 31. ledna
Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje o snížení rozpočtu na veřejnou dopravu dojde od 31. 1. 2021 ke zrušení spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové dopravy.

SOU Blatná nabízí tříleté učební obory (pdf, 891.7 kB)
SOU Blatná nabízí pro školní rok 2021-22 tříleté učební obory.

VÝBOR OKRSKU ČÍŽKOV DOPORUČUJE...
Výbor okrsku SDH Čížkov doporučuje SDH sdružených v okrsku Čížkov, aby vzhledem k současné epidemiologické situaci nopořádaly výroční valné hromady.

COVID PORTÁL
Kompletní informace v souvislosti s covidem v běžném životě. Všechna opatření a nařízení vlády i s jednoduchým vysvětlením.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 30. 12. 2020
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 30. 12. 2020 v Čížkově.