Facebook

 


ÚŘEDNÍ DESKA

Úřední deska obce Čížkov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Odklad dražebního jednání (pdf, 622.2 kB)
Exekutorský úřad Klatovy odkládá dražebí jednání.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

Podpora veřejně prospěšných prací (pdf, 268 kB)
V období 1.6.2016-31.10.2016 bylo v obci Čížkov v rámci projektu EU podpořeno 1 pracovní místo na veřejně prospěšné práce.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2018 do 31.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - 2. kolo (pdf, 294.4 kB)
Obec čížkov zveřejňuje datum a místo konání 2. kola voleb prezidenta ČR v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2018 do 27.01.2018.

Rozpočet obce na rok 2018 (pdf, 80.1 kB)
Obec Čížkov zvřejňuje schválený rozpočet obce Čížkov na rok 2018.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2018 do 31.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí (pdf, 77.4 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v obci Čížkov, pro volby prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Počet členů okrskové volební komise (pdf, 69.2 kB)
Starosta obce Čížkov stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

VOLBY PREZIDENTA - Počet a sídlo volebních okrsků (pdf, 81.9 kB)
Starosta obce Čížkov vydává informaci o počtu a sídle volebních okrsků v obci Čížkov.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2017 do 27.01.2018.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČÍŽKOV
Obec Čížkov zveřejňuje studii proveditelnosti odkanalizování správního území obce Čížkov, která se týká katastrálních území Čečovice, Čížkov, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka a Železný Újezd. Studii vypracovala společnost VODOPLAN s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2017 do 31.01.2018.

PŘIHLASTE SE KE SVÉMU VLASTNICTVÍ (pdf, 2.1 MB)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktuální seznam nemovitých věcí v obci Čížkov, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný vlastník, tzv. neznámý vlastník. Prohlédněte si seznam a přihláste se ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2016 do 31.12.2023.

INFORMACE POZVÁNKY

KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2018

Večery s filmem v Chyníně - 9. 2. 2018
Přátelé, příznivci knihovny a dokumentárních filmů, přijměte pozvání na promítání filmu A Plastic Ocean, které se uskuteční 9. 2. 2018 od 19 hod.

UPOZORNĚNÍ - POŠTA ČÍŽKOV
Pošta Čížkov bude v pátek 12.1.,ve čtvrtek 18.1. a v pátek 26.1.2018 otevřená od 8.00 hod. do 11.20 hod.

NEPOMUCKÉ NOVINY 1/2018 (pdf, 2.4 MB)
Prohlédněte si lednové číslo Nepomuckých novin.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 29.12.2017
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čížkov konaného dne 29.12.2017 v Čížkově.