Facebook

 


ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - ČÍŽKOV

Stránky Základní organizace Českého svazu včelařů Čížkov.

24.11.2018
ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV 2018
V sobotu 24.11.2018 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila členská schůze ZO ČSV Čížkov.


03.02.2018
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2018
Dne 3.2.2018 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila výroční schůze ČSV ZO Čížkov.


13.05.2017
VČELAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
V sobotu 13.5.2017 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila zajímavá přednáška pro členy Základní organizace včelařů Čížkov.


Další UDÁLOSTI ČSV >>

 

02.04.2010
HISTORIE ZO ČSV ČÍŽKOV
Informace z historie včelařského spolku Čížkov.


V ZO ČSV Čížkov jsou zahrnuty obce: Čížkov, Zahrádka, Chynín, Nové Mitrovice, Železný Újezd, Přešín, Dožice, Radošice

Členská základna má v současné době 24 členů, kteří obhospodařují 197 včelstev. Věkový průměr včelařů v ZO je 62 let.

Počet členů včetně počtu včelstev má klesající tendenci. Tomuto negativnímu trendu chce výbor ZO předejít pořádáním pravidelných kurzů a přednášek v oboru chovu matek, výměny matek, racionalizace chovu včel, použití nových včelařských metod, atd.,které by měly přilákat nové členy, zejména mladší generace. Přes veškerou snahu se nedaří přiliv nových členů zajistit.

V současné době je rozšířen nástavkový úl čtvercového profilu o rámkové míře 39x24cm a 39x15cm. Rozšíření úlu se provádí přidáním nástavků nebo polonástavků. Každý včelař je vybaven potřebným nářadím pro včelařskou činnost, včetně vlastního medometu, případně slunečního tavidla na tavení starých souší .

V současné době je největším problémem (a to nejen v ZO Čížkov, ale celorepublikově) zdravotní stav včelstev ovlivněný nemocemi varroázou a morem včelího plodu. Tyto nemoci mají negativní vliv nejen na rozvoj včelstva, ale i na produkci zemědělských plodin. Léčení včelstev se provádí v jarní, podzimní a zimní sezoně. Zde je nutné vyzdvihnout velice kladný přístup všech včelařů v ZO . Léčení na varroázu je prováděno komisionelně. Tím je provedeno správné zaléčení, čímž je stav včelstev v ZO udržován v přijatelné normě. Veškerá činnost vyžaduje od členů mnoho úsilí a volného času. To je také možnou příčinou nezájmu mladé generace o tuto záslužnou činnost .
 


KONTAKTY

Český svaz včelařů ZO Čížkov – Plzeň jih
Evidenční svazové číslo: 30 602

Předseda: Václav Šípkovský - tel. 736 123 796
Jednatel: Ing.František Krejčí - tel. 603 25874
                  e-mail: ewt@volny.cz, krejci.f@volny.cz
Pokladník: Václav Herejk -  tel. 604 940720
Předseda revizní komise: Jiří Bárta - tel. 736 257592
Důvěrníci: Fiala Jaroslav, Chott František, Krejčí Václav, Holá Hana, Zeman Petr, Dvořák Jiří, Bulín Vít