Facebook

 


ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - ČÍŽKOV

Stránky Základní organizace Českého svazu včelařů Čížkov.

24.11.2018
ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV 2018
V sobotu 24.11.2018 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila členská schůze ZO ČSV Čížkov.


03.02.2018
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2018
Dne 3.2.2018 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila výroční schůze ČSV ZO Čížkov.


13.05.2017
VČELAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
V sobotu 13.5.2017 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila zajímavá přednáška pro členy Základní organizace včelařů Čížkov.


Další UDÁLOSTI ČSV >>

 

02.04.2010
HISTORIE ZO ČSV ČÍŽKOV
Informace z historie včelařského spolku Čížkov.


V ZO ČSV Čížkov jsou zahrnuty obce: Čížkov, Zahrádka, Chynín, Nové Mitrovice, Železný Újezd, Přešín, Dožice, Radošice

Členská základna má v současné době 25 členů, kteří obhospodařují cca 150 včelstev.

Počet členů včetně počtu včelstev má klesající tendenci. Tomuto negativnímu trendu chce výbor ZO předejít pořádáním pravidelných kurzů a přednášek v oboru chovu matek, výměny matek, racionalizace chovu včel, použití nových včelařských metod, atd.,které by měly přilákat nové členy, zejména mladší generace. Přes veškerou snahu se nedaří přiliv nových členů zajistit.

V současné době je rozšířen nástavkový úl čtvercového profilu o rámkové míře 39x24cm a 39x15cm. Rozšíření úlu se provádí přidáním nástavků nebo polonástavků. Každý včelař je vybaven potřebným nářadím pro včelařskou činnost, včetně vlastního medometu, případně slunečního tavidla na tavení starých souší .

V současné době je největším problémem (a to nejen v ZO Čížkov, ale celorepublikově) zdravotní stav včelstev ovlivněný nemocemi varroázou a morem včelího plodu. Tyto nemoci mají negativní vliv nejen na rozvoj včelstva, ale i na produkci zemědělských plodin. Léčení včelstev se provádí v jarní, podzimní a zimní sezoně. Zde je nutné vyzdvihnout velice kladný přístup všech včelařů v ZO. Léčení na varroázu je prováděno komisionelně. Tím je provedeno správné zaléčení, čímž je stav včelstev v ZO udržován v přijatelné normě. Veškerá činnost vyžaduje od členů mnoho úsilí a volného času. To je také možnou příčinou nezájmu mladé generace o tuto záslužnou činnost .
 


KONTAKTY

Český svaz včelařů ZO Čížkov – Plzeň jih
Evidenční svazové číslo: 30 602

Předseda: MvDR. Václav Šelmát - 723 673 215
Místopředseda: Petr Zeman - 604 486 307
Jednatel: Jiří Šelmát - 605 838 525             
Pokladník: Zdeněk Šelmát -  728 825 185
Předseda revizní komise: Zdeněk Holý - 723 639 532
Revizní rada: Zdeněk Holý, Václav Kabíček, Jan Velík
Důvěrníci: Dožice - Krejčí Václav, Čížkov - Herejk Václav, Chynín - Dvořák Jiří, Přešín - Bulín Vít, Radošice - Zeman Petr, Zahrádka - Fiala Jaroslav, Železný Újezd - Holý Zdeněk