Facebook

 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSV ZO ČÍŽKOV 2018

Dne 3.2.2018 se v hasičském klubu v Zahrádce uskutečnila výroční schůze ČSV ZO Čížkov.


Náplň schůze byla rozdělena do tří nosných bodů:

  • plán činnosti ZO v roce 2018
  • sběr měli včelstev na výskyt varroázy
  • příčiny hromadného úhynu včelstev v ZO v průběhu listopadu, prosince 2018

Činnost ZO:

  • Schůzi zahájil jednatel ZO Ing.Krejčí, seznámil přítomné s programem a náplní schůze.
  • Činnost ZO za uplynulé období zhodnotil předseda ZO př. Šípkovský. Konstatoval aktivní přístup všech členů výboru k řešení problémů, které se vyskytly v průběhu včelařské sezony 2017.Členská základna se rozrostla o tři nové členy. V současné době má ZO 28 řádných členů. V průběhu roku se uskutečnilo 8 výborových schůzí, jedna členská schůze, jedna přednáška, která byla členskou základnou hodnocena velice kladně.
  • Současný stav financí v ZO zhodnotil pokladník př. Zdeněk Šelmát. V závěrečné zprávě předsedy revizní komise př.Bárty bylo konstatováno, že neshledal žádné nesrovnalosti v účetnictví a evidenci hmotného majetku ZO.

Sběr měli:

proveden sběr směsných vzorků měli, které př. Fiala zašle do akreditované laboratoře výzkumného ústavu Českého svazu včelařů. Na základě výsledků  směsných vzorků bude zvolena metoda doléčení včelstev na jaře letošního roku.

Hromadný úhyn včelstev:

V diskuzi byla věnována velká pozornost k současnému stavu včelstev .V ZO bylo zazimováno celkem 218 včelstev. V současné době při odběru vzorků měli je evidováno 49 včelstev. Současný úhyn včelstev v ZO je 157 včelstev t.j. 76%. Skutečný stav včelstev ukáže až jarní prolet včel.

V diskuzi byly podrobně rozebírány možné příčiny úhynu (varroáza, léčebné metody, Herbicidy-glyfosát prostředek, který je používán v zemědělství k hubení plevelů. Negativní vliv tohoto prostředku na lidský organismus, pitnou vodu, ovoce) je podrobně popsán v obsáhlém článku prof.Drašara: ,,Ta potvora je i v balené vodě“ Lidové noviny 9.12.2017. Jestliže je tento přípravek velkoplošně aplikován za silného větru pak mikročástice jsou větrem rozprášeny do vzdálenosti několika km. V diskuzi vzešel názor jestliže mikročástice prostředku glyfosátu zasáhne nervový systém včely, nastává dezorientace včely, která se již nevrátí do mateřského úlu a hyne v přírodě..

Dle konstatování včelařů, hromadný úhyn včelstev nastal v průběhu 2 týdnů. Úly jsou plné zásob. V plodišti zbytky plodu rovněž bez včel, za normálního stavu včela plod neopouští. Příčina úhynu včelstev zatím není známa,b ude předmětem jednání na OV ČSV Plzeň a příslušné veterinální zprávy. S výsledky jednání budou členové organizace ZO Čížkov neprodleně informováni.

Jednatel  ZO Čížkov
Ing. František Krejčí

Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.
Výroční členská schůze ZO ČSV ČÍŽKOV 3.2.2018 v hasičském klubu v Zahrádce.