Facebook

 


REAKCE NA PŘÍSPĚVEK V NÁVŠTĚVNÍ KNIZE

Reagujete na tento příspěvek

První zmínka o Čížkovu - odpověď
Milan Čadský  |  93.99.49.53
29.01.2014  17:29
Děkuji za Vaši poznámku. V krátkosti musím uvést, že při zpracovávání tématu jsem se zamýšlel nad řadou souvislostí, které příslušné vývody podmiňují, mezi ty podstatné patří rodové konsekvence, jež utváří mimo jiné i historický prostor a rámec vývoje sídla. A právě na tomto momentu nám úvahy s Dožicemi nevychází, ač obě vesnice Čížkov a Dožice od sebe dělí vzdálenost sotva pár kilometrů. Čížkov, jak víme je historicky formován nejprve Buzici, a to minimálně od 12.století, z nichž pochází i Rožmitálové a další vysoce etablované šlechtické rody, které měly ves v držení. O Dožicích bohužel písemné zprávy se začínají vyskytovat až po roce 1318, z nichž se dovídáme, že na zdejší starobylé zemanské tvrzi seděli vladykové Racek a Lev, ale neznáme jejich rodovou příslušnost, víme že spadaly pod čížkovskou farnost a to je vše . Drobnou spojitost můžeme shledat až ve věci koupě polovin Čížkova a Přešína roku 1560 Moricem Chánovským z Dlouhé vsi a na Dožicích od Kateřiny Šternberkové. Šlo ovšem pouze o epizodní záležitost, protože již roku 1567 se Moric Chánovský pod tlakem Rokycanských rozhodl polovinu Čížkova a Přešína jim prodat, aby se tak zajistily zdroje prostředků k výstavbě městského špitálu. On také vystavěl r.1575 blízký kostelík či kapli sv Michala. Pokud jde o domněnky jakékoli příbuznosti názvů obou vesnic ponechal bych vše tak jak je, poněvadž ani časově ani ve věci majetkové nevidím žádný náznak shody.

Zdravím s přáním všeho dobrého
Milan Čadský

Tučné položky jsou povinné.
Návštěvní kniha je moderována.
Text obsahu nesmí obsahovat odkazy, chcete-li sdělit ostatním adresu nějaké stránky vepište ho do textu formou www.xxxxx.xx. Zadávaný email je chráněn proti spamu.

Jméno:
E-mail:
Název příspěvku:
Doplňte výsledek 9 + 8 =
Text příspěvku: