Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 29.06.2007

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 29.června 2007 .

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

  • členy návrhové komise: Davídek, Nachtmann, Šelmát

B. Schvaluje:

  • Prodej části pozemku par. č. 731/3 v k.ú. Železný Újezd za cenu 40,-Kč/m2.
  • Odkoupení obcí část pozemku par.č. 522 v k.ú. Čížkov u Blovic za cenu 100,-Kč/m2.
  • Závěrečný účet obce za rok 2006.
  • Platbu za přípojku vodovodu v obci Chynín částku 10.000,-Kč.

C. Bere na vědomí:

  • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

  • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 10.07.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.07.2007