Facebook

 


Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.09.2007

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Čížkov ze dne 27.září 2007.

Zastupitelstvo obce:

A. Volí:

 • členy návrhové komise

B. Schvaluje:

 • Prodej pozemku par.č. 81/1, 856/4 v k.ú. Liškov za cenu 40,-Kč, manželům Čápovým.
 • Prodej části pozemku par.č. 23/5 v k.ú. Zahrádka u Čížkova za cenu 40,-Kč/m2, manželům Skalovým.
 • Prodej pozemku par.č. st. 71 v k.ú. Zahrádka u Čížkova za cenu 100,-Kč/m2, firmě BIOPALIVO, s.r.o., Vstiš.
 • Prodej části pozemku par.č. 127/2 v k.ú. Zahrádka u Čížkova za cenu 40,-Kč/m2, Václavu Talůžkovi.
 • Prodej bytu v bytovém domě čp. 87 v Čížkově, č. bytu 87/6 (3+1) a garáže, za stanovenou cenu 185.000,-Kč, Dagmar Chodorové.
 • Prodej bytu v bytovém domě čp. 87 v Čížkově, č. bytu 87/1 (3+1) a garáže, za stanovenou cenu 185.000,-Kč, Ivetě Krejčířové.
 • Prodej bytu v bytovém domě čp. 87 v Čížkově, č. bytu 87/3 (3+1) a garáže, za stanovenou cenu 185.000,-Kč, Václavu Uhlířovi.
 • Prodej bytu v bytovém domě čp. 87 v Čížkově, č. bytu 87/5 (2+1), za stanovenou cenu 130.000,-Kč, Janu Brůhovi.
 • Převedení hospodářského výsledku MŠ za rok 2006 v částce 6.472,-Kč do rezervního fondu a čerpání z tohoto fondu částku 26.000,-Kč na úhradu rekonstrukce schodů na školní zahradě a síta do okna v kuchyni.
 • Pronájem rybníka v Zahrádce par.č. 128/5 na dobu 5 ti let od 1.1.2008 do 31.12.2012 za roční nájem 365,-Kč Františku Šelmátovi.

C. Bere na vědomí:

 • Zprávu starosty.

D. Ukládá:

 • Zastupitelstvu a starostovi řešit připomínky z diskuse.

Hons Josef - starosta
Jílek Jaromír - místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku: 15.10.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.10.2007